versus logo
vs
React
Knockout JS
Top 14%557 punkt/ów
Top 14%
Top 45%354 punkt/ów
Top 45%
React
Knockout JS
Najważniejsze i najciekawsze funkcje

React vs Knockout JS: 30 faktów w porównaniu

1. Posiada dwukierunkowe wiązanie danych

Modele i widoki mogą być nawzajem aktualizowane.
React
Knockout JS
ma to 54%

2. najmniejsza wielkość pliku bez zależności

Ewidentnie mniejszy rozmiar pliku bez zależności.
Flight: 14KB
78KB
vs
43KB
35KB mniejszy rozmiar pliku bez zależności
Mniejszy rozmiar pliku oznacza szybszy czas ładownia.

3. Modele są prostymi obiektami JavaScript

Ułatwia to transfer danych pomiędzy aplikacją i serwisami REST lub pamięcią lokalną. Redukuje również złożoność funkcji getter i setter.
React
Knockout JS
ma to 14%

4. Wspiera jednokierunkowe wiązanie danych

Widoki mogą być aktualizowane automatycznie, gdy widoczny obiekt ulega zmianom.
React
Knockout JS
ma to 80%

5. Wspiera obliczone własności

Pozwala na użycie funkcji jako własności do obliczenia własności obiektów.
React
Knockout JS
ma to 34%

6. Używa mechanizmu szablonowego

Mechanizm szablonowy pozwala na proste i elastyczne budowanie UI.
React
Knockout JS
ma to 67%

7. Szablony mogą być wcześniej skompilowane na serwerze

Wspiera mechanizm szablonowy, który może wcześniej być renderowany na serwerze. Prawdopodobnie zwiększy to szybkość strony, zwłaszcza na urządzeniach z niską mocą obliczeniową.
React
Knockout JS
ma to 60%

8. Nie potrzebuje biblioteki manipulacji DOM

Nie wymaga lub nie wspiera korzystania z określonych bibliotek (takich jak jQuery, Zepto lub MooTools) do obsługi manipulacji DOM i może być użyte z tą, którą zaleca programista.
React
Knockout JS
ma to 20%

9. Wykorzystuje JSX do szablonowania

JSX to mechanizm szablonowania, który umożliwia programiście wpisanie adiustacji bezpośrednio w ich kod, co następnie jest wcześniej lub na bieżąco kompilowana do zwykłego JavaScript. Eliminuje to separację pomiędzy widokiem adiustacji i kodu oraz oferuje lepszą szybkość w szablonach językowych opartych na łańcuchach.
React
Knockout JS
ma to 7%

10. Rozszerza HTML

Niektórzy widzą w tym zaletę, ponieważ eliminuje zapas z innej szablonu językowego.
React
Knockout JS
ma to 27%

11. Mogą być renderowane na serwerze

Znacznie poprawia akceptowalność zawartości przez wyszukiwarki internetowe. Prawdopodobnie zwiększy to szybkość strony, zwłaszcza na urządzeniach z niską mocą obliczeniową.
React
Knockout JS
ma to 14%

12. Pozwala na wykorzystanie widoku domieszki (programowania obiektowego)

Domieszka to technika programowania pozwalająca różnym obiektom na dzielenie się wspólnym zachowaniem bez konieczności obiektowego dziedziczenia.
React
Knockout JS
ma to 14%

13. Współpracuje z innymi strukturami MV*

Może być wykorzystane do zamiany części innej struktury bez usuwania pozostałych funkcji.
React
Knockout JS
ma to 7%

14. Wspiera złożone (częściowe) widoki

Pozwala na gniazdowanie szablonów widoku na górnym poziomie widoku z szablonu.
React
Knockout JS
ma to 60%

15. Opublikowane na licencji MIT

Licencja MIT to niezwykle permisywna licencja, która pozwala na kompleksowe wykorzystanie, w tym biznesowe, bez gwarancji.
React
Knockout JS
ma to 87%

16. Posiada popularną wtyczkę do wspierania animacji

Posiada wtyczkę, która zawiera udogodnienia do prostego tworzenia animacji widoku.
React
Knockout JS
ma to 20%

17. Dobrze współpracuje z bibliotekami stron trzecich do aktywacji wsparcia Promises/A+

Pozwala na wykorzystanie bibliotek takich jak jQuerry Deffered do Promises wsparcia. Promises to popularna alternatywa dla oddzwanianiu przy postępowaniu z odpowiedziami serwera.
React
Knockout JS
ma to 34%

18. Może zostać rozszerzone przez popularną wtyczkę, aby umożliwić dwukierunkowe wiązanie danych

Może zostać rozszerzone do wspierania modeli i wyświetleń poprzez wzajemne aktualizacje. Zwiększa to rozmiar pliku, ale pozwala na większą elastyczność.
React
Knockout JS
ma to 14%

19. Asynchronicznie aktualizuje DOM

Zmiany modeli nie wpływają bezpośrednio na aktualizacje widoku, ale są ustawione w kolejkę i wyekspediowane jako grupa. Może się to okazać o wiele bardziej wydajne niż błyskawiczne aktualizacje widoku.
React
Knockout JS
ma to 27%

20. Dobrze działa z więcej niż tylko jednym mechanizmem szablonowym

Inne konstrukcje mogą być zablokowane innym mechanizmem szablonowym, które ci się nie podobają i nic nie możesz z tym zrobić.
React
Knockout JS
ma to 40%

21. Posiada oficjalny, aktualizowany wpis do menedżera pakietu npm.

Menedżer pakietu węzłowego może być również użyty do zarządzania skryptami interfejsu.
React
Knockout JS
ma to 47%

22. Wykorzystuje zdolność do obserwacji do wiązania danych

Modele są obserwowane na wypadek zaistnienia zmian. Jest to dobrze znany schemat. W niektórych przypadkach może być bardziej wydajny niż dirty-checking.
React
Knockout JS
ma to 80%

23. Posiada zintegrowaną walidację wejścia

Wbudowane narzędzia ułatwiające walidację wejścia klienta przed rozpoczęciem przetwarzania lub wysłania do serwera. Nie zastępuje to serwerowej walidacji i może znacznie ulepszyć doznania użytkownika.
React
Knockout JS
ma to 40%

24. Posiada popularne wtyczki, które wspierają walidację wejścia

Wtyczki, mające za zadanie pomóc w walidacji wejścia klienta przed rozpoczęciem przetwarzania lub wysłania do serwera. Nie zastępuje to serwerowej walidacji i może znacznie ulepszyć doznania użytkownika.
React
Knockout JS
ma to 20%

25. Opublikowane na licencji Apache

Licencja Apache to niezwykle permisywna licencja, która pozwala na kompleksowe wykorzystanie, w tym biznesowe, bez gwarancji.
React
Knockout JS
ma to 7%

Top 10 frameworki MV*

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.