61pkt.

Rutgers University

62pkt.

University of Pittsburgh

Rutgers University
University of Pittsburgh
Zwycięzca
vs
vs

44 faktów w porównaniu

Rutgers University vs University of Pittsburgh

Rutgers University
University of Pittsburgh
61
pkt.
Rutgers University
62
pkt.
University of Pittsburgh

Dlaczego Rutgers University jest lepszy od University of Pittsburgh?

 • 7 003.00$ niższe wymagane czesne
  ?

  13 073.00$vs20076$
 • 260 więcej oferowanych zajęć dodatkowych
  ?

  765vs505
 • 148000 większa sieć absolwentów
  ?

  450000vs302000
 • 22.22% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
  ?

  14:1vs18:1
 • 2 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
  ?

  61vs63
 • 6 005.00$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
  ?

  26 393.00$vs32398$
 • 3 więcej obiektów sportowych
  ?

  12vs9
 • Posiada akademiki uniwersyteckie
  ?

Dlaczego University of Pittsburgh jest lepszy od Rutgers University?

 • 3% niższa opłata wstępna
  ?

  58%vs61%
 • 14 większa liczba często cytowanych opracowań
  ?

  21vs7
 • 162 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
  ?

  98vs260
 • 23 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
  ?

  76vs99
 • 2 182.00$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
  ?

  9 230.00$vs11412$
 • 1412550 większe zbiory biblioteczne
  ?

  12379000vs10966450
 • 1533 większa liczba pracowników akademickich
  ?

  4470vs2937
 • 1 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
  ?

  4vs3

Informacje ogólne

1.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej
?

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Zwycięzca

California Institute of Technology

3:1

14:1

18:1

2.liczba często cytowanych naukowców
?

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2020.

Zwycięzca

Stanford University

103

7

21

3.sieć absolwentów
?

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2020.

Zwycięzca

University of Illinois at Chicago

600000

450000

302000

4.zajęcia dodatkowe
?

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Zwycięzca

Pennsylvania State University

1200

765

505

5.liczba pracowników akademickich
?

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

University of British Columbia

10186

2937

4470

6.liczba uczelni partnerskich
?

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Zwycięzca

University of Rome La Sapienza

914

50

140

Rekrutacja

1.opłata wstępna
?

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020

Zwycięzca

Aarhus University

3.3%

61%

58%

2.liczba studentów międzynarodowych
?

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020

Zwycięzca

London School of Economics

52%

6%

9.1%

3.średni wynik SAT wśród przyjętych
?

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Zwycięzca

Vanderbilt University

2180

1065

1275

4.średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem
?

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Zwycięzca

Ohio State University

1246

510

630

5.przyjęci na studia
?

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Zwycięzca

University of Rome La Sapienza

128963

65000

35330

6.studenci na studiach licencjackich
?

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2020.

Zwycięzca

University of Rome La Sapienza

108648

45059

24990

Infrastruktura

1.zbiory biblioteczne
?

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020

Zwycięzca

Australian National University

65500000

10966450

12379000

2.koszty zakwaterowania i wyżywienia
?

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.

Zwycięzca

Bauman Moscow State Technical University

0$

11 412.00$

9 230.00$

3.Posiada akademiki uniwersyteckie
?

Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.

Rutgers University
University of Pittsburgh
4.obiekty sportowe
?

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Zwycięzca

Texas A&M University

30

12

9

5.obiekty medyczne
?

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Zwycięzca

University of California, San Francisco

34

6

4

6.Dysponuje muzeum
?

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Rutgers University
University of Pittsburgh

Rankingi

1.pozycja w rankingu Times Higher Education
?

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

California Institute of Technology

1

99

76

2.pozycja w rankingu US News
?

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2020.

Zwycięzca

Massachusetts Institute of Technology

1

260

98

3.pozycja w rankingu ARWU
?

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2020.

Zwycięzca

Harvard University

1

61

63

4.pozycja w rankingu Forbesa
?

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2020.

Zwycięzca

Stanford University

1

125

193

Nagrody

1.liczba zdobywców Nagrody Nobla
?

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.

Zwycięzca

Harvard University

66

2

2

2.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla
?

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.

Zwycięzca

University of Cambridge

78

3

4

3.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera
?

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2020

Zwycięzca

Yale University

56

8

3

4.kadra objęta programem Rhodes
?

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Zwycięzca

Harvard University

332

8

1

5.Należy do Ivy League
?

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Na przykład

Dartmouth College

Rutgers University
University of Pittsburgh

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok
?

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.

Zwycięzca

Aarhus University

0$

13 073.00$

20 076.00$

2.roczna liczba grantów dla studentów
?

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.

Zwycięzca

Dartmouth College

61 398.00$

14 280.00$

10 833.00$

3.czesne na rok dla studentów zagranicznych
?

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.

Zwycięzca

Weizmann Institute of Science

0$

26 393.00$

32 398.00$

4.wskaźnik wzrostu czesnego
?

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020

Zwycięzca

University of Heidelberg

-100%

2.5%

3%

Najlepszy/najlepsza w kategorii uniwersytety?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.