versus logo
Sandra Day O'Connor College
Top 71%12 punkt/ów
Top 71%
Najważniejsze fakty i rankingi

Przegląd Sandra Day O'Connor College: 50 fakty i najważniejsze cechy

1. liczba pracowników akademickich

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
145
Columbia Law School: 299

2. liczba aplikantów

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.
2000
Columbia Law School: 6592

3. kwota stypendium socjalnego dla studentów

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.
59.6$ million(Arizona State University)
Cornell Law School: 245$ million

4. liczba studentów kończących studia

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.
602
Harvard Law School: 1800

5. procent białych studentów

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
73%
Sandra Day O'Connor College: 73%

6. procent studentów

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
59%
Sandra Day O'Connor College: 59%

7. procent studentek

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
41%
School of Industrial and Labor Relations: 59%

8. procent studentów z Azji

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
3.8%
NYU School of Law: 19%

9. przyjęci na studia

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
602
Harvard Law School: 1800

10. opłata wstępna

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
33%
Duke School of Law: 4%

11. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.
41731$
School of Industrial and Labor Relations: 22565$

12. procent czarnych studentów

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
1.6%
Harvard Law School: 40%

13. wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
4.7:1
Columbia Law School: 0:1

14. liczba programów przedsiębiorczych

Większa liczba programów dotyczących przedsiębiorczości oznacza szansę rozwijania kreatywnych idei dotyczących zakładania firm oraz łatwiejszego rozwoju. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
3
Sandra Day O'Connor College: 3

15. roczna liczba grantów dla studentów

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.
10000$
Harvard Law School: 40000$

16. rok założenia

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.
1964
Harvard Law School: 1817

17. sieć absolwentów

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.
10000
Harvard Law School: 38000

18. wskaźnik wzrostu czesnego

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
2.2%
Case School of Law: 1.8%

19. studenci na studiach licencjackich

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.
0
School of Industrial and Labor Relations: 911

20. studenci objęci programem międzynarodowej wymiany studentów

Program wymiany studentów jest programem, dzięki któremu studenci danej uczelni studiują za granicą w jednej z instytucji partnerskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
1574(Arizona State University)
NYU School of Law: 3799

21. zajęcia dodatkowe

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
1014(Arizona State University)
Cornell Law School: 1019

22. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
Sandra Day O'Connor College(Arizona State University)
ma to 82%

23. liczba muzeów

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
3(Arizona State University)
Harvard Law School: 3

24. liczba uczelni partnerskich

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
290(Arizona State University)
Duke School of Law: 300

25. średni wynik ACT

ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
24(Arizona State University)
Harvard Law School: 33.5

Top 10 szkoły prawnicze

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.