Sandra Day O'Connor College of Law
Top 50%1 punkt/ów
Top 50%
Najważniejsze fakty i rankingi

Sandra Day O'Connor College of Law: 51 fakty i cechy

1. liczba pracowników akademickich

145(Sandra Day O'Connor College of Law)
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

2. liczba aplikantów

2000(Sandra Day O'Connor College of Law)
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

3. kwota stypendium socjalnego dla studentów

59.6$ million(Arizona State University)
Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

4. liczba studentów kończących studia

602(Sandra Day O'Connor College of Law)
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

5. procent białych studentów

73%(Sandra Day O'Connor College of Law)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

6. procent studentów

59%(Sandra Day O'Connor College of Law)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

7. procent studentek

41%(Sandra Day O'Connor College of Law)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

8. procent studentów z Azji

3.8%(Sandra Day O'Connor College of Law)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

9. przyjęci na studia

602(Sandra Day O'Connor College of Law)
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

10. opłata wstępna

33%(Sandra Day O'Connor College of Law)
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

11. czesne na rok dla studentów zagranicznych

41731$(Sandra Day O'Connor College of Law)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

12. procent czarnych studentów

1.6%(Sandra Day O'Connor College of Law)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

13. wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

4.7:1(Sandra Day O'Connor College of Law)
Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

14. liczba programów przedsiębiorczych

3(Sandra Day O'Connor College of Law)
Większa liczba programów dotyczących przedsiębiorczości oznacza szansę rozwijania kreatywnych idei dotyczących zakładania firm oraz łatwiejszego rozwoju. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

15. roczna liczba grantów dla studentów

10000$(Sandra Day O'Connor College of Law)
Średnia wartość stypendiów oraz pomocy socjalnej dla studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

16. rok założenia

1964(Sandra Day O'Connor College of Law)
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

17. sieć absolwentów

10000(Sandra Day O'Connor College of Law)
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2017.

18. wskaźnik wzrostu czesnego

2.2%(Sandra Day O'Connor College of Law)
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

19. studenci na studiach licencjackich

0(Sandra Day O'Connor College of Law)
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2017.

20. studenci objęci programem międzynarodowej wymiany studentów

1574(Arizona State University)
Program wymiany studentów jest programem, dzięki któremu studenci danej uczelni studiują za granicą w jednej z instytucji partnerskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

21. zajęcia dodatkowe

1014(Arizona State University)
Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

22. Dysponuje muzeum

Sandra Day O'Connor College of Law(Arizona State University)
ma to 82%
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

23. liczba muzeów

3(Arizona State University)
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

24. liczba uczelni partnerskich

290(Arizona State University)
Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

25. średni wynik ACT

24(Arizona State University)
ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

Top 10 wydziały prawne

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • Sandra Day O'Connor College of Law
Porównaj
This page is currently only available in English.