School of Humanities and Sciences
Top 67%1 punkt/ów
Top 67%
Najważniejsze fakty i rankingi

School of Humanities and Sciences: 55 fakty i cechy

1. procent studentek

37%(School of Humanities and Sciences)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

2. czesne na rok

42690$(School of Humanities and Sciences)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

3. czesne na rok dla studentów zagranicznych

42690$(School of Humanities and Sciences)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

4. wskaźnik przestępstw na kampusie

1.96%(Stanford University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

5. średni wynik SAT wśród przyjętych

1475(Stanford University)
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

6. liczba studentów kończących studia

2224(School of Humanities and Sciences)
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

7. liczba pracowników akademickich

643(School of Humanities and Sciences)
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

8. procent studentów

63%(School of Humanities and Sciences)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

9. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

6(School of Humanities and Sciences)
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

10. rok założenia

1948(School of Humanities and Sciences)
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

11. liczba studentów międzynarodowych

32%(School of Humanities and Sciences)
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

12. liczba wniosków patentowych

1020(School of Humanities and Sciences)
Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

13. studenci na studiach licencjackich

2225(School of Humanities and Sciences)
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2017.

14. przyjęci na studia

4449(School of Humanities and Sciences)
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

15. sieć absolwentów

25000(School of Humanities and Sciences)
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2017.

16. liczba aplikantów

5200(School of Humanities and Sciences)
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

17. opłata wstępna

6.6%(Stanford University)
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

18. pozycja w rankingu Forbesa

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2017.

19. procent studentów z Azji

18.5%(Stanford University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

20. procent czarnych studentów

7.3%(Stanford University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

21. procent białych studentów

36.7%(Stanford University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

22. kadra objęta programem Rhodes

109(Stanford University)
Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

23. rozmiar kampusu

33.1km²(Stanford University)
Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

24. pozycja w rankingu ARWU

2(Stanford University)
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2017.

25. pozycja w rankingu US News

15(Stanford University)
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2017.

Top 10 wydziały

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • School of Humanities and Sciences
Porównaj
This page is currently only available in English.