SingapurFunafuti
Top 19%1,872 punkt/ów
Top 19%
Top 71%678 punkt/ów
Top 71%
vs
Najważniejsze fakty i dane

Singapur vs Funafuti: 34 faktów - porównanie

1. średnia maksymalna temperatura

Dużo wyższa średnia maksymalna temperatura.
Mecca: 38.2°C
32.3°C
vs
30.2°C
2.1°C wyższa średnia maksymalna temperatura
W lecie może być bardzo upalnie, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Źródło: Wikipedia, 2018; WMO, 2018.

2. liczba uniwersytetów

Wymiernie więcej uniwersytetów.
Tokyo: 185
8
vs
1
7 więcej uniwersytetów
Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2018.

3. średnia temperatura

Odrobinę wyższa średnia temperatura/cieplej.
Mecca: 32°C
29.2°C
vs
28.9°C
0.3°C wyższa średnia temperatura/cieplej
Źródło: Wikipedia, 2018; WMO, 2018.

4. posiada nadmorską plażę

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
Singapur
Funafuti
ma to 44%

5. gęstość zaludnienia

Znacznie niższa gęstość zaludnienia.
Rovaniemi: 8.03 osób/km²
731.5 osób/km²
vs
1900 osób/km²
61.5% niższa gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2018.

6. zaludnienie

Widocznie więcej mieszkańców.
Shanghai: 23 miliony
5.18 milionów
vs
0 milionów
5.18million więcej mieszkańców
Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2018.

7. średni wiek społeczeństwa

Wyraźnie młodsza populacja.
Niamey: 15.2 lat
37 lat
vs
24.4 lat
12.6year młodsza populacja
Miasta z młodymi populacjami mają zazwyczaj lepsze możliwości rozwoju. Młode społeczeństwa są bardziej dynamiczne i kreatywne. Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2018.

8. dostępność obiektów sportowych (stadiony, areny itp.)

0% więcej dużych obiektów sportowych (stadionów, aren, itp.).
London: 13
1
vs
1
Im więcej dużych obiektów sportowych (ponad 20.000 miejsc), tym więcej ważnych imprez miasto jest w stanie zorganizować. Źródło: worldstadiums.com, 2018.

9. znajduje się niedaleko jezior

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
Singapur
Funafuti
ma to 58%

10. liczba muzeów

0% więcej muzeów.
London: 240
18
vs
0
18 więcej muzeów
Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

11. ma system wypożyczania rowerów

System wypożyczania rowerów sprawia, że miasto jest bardziej przyjazne rowerzystom, pokazuje pozytywne do nich nastawienie miasta oraz może być wykorzystywany przez turystów. Źródło: Wikipedia, 2018.
Singapur
Funafuti
ma to 32%

12. ma góry nieopodal

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
Singapur
Funafuti
ma to 52%

13. obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Undefined obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Kyoto: 17
0
vs
0
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2018.

14. możliwość spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Generalnie, miasta z możliwością spożywania alkoholu w miejscach publicznych mają ciekawsze życie nocne. Łatwiej w nich organizować imprezy w miejscach publicznych. Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
Singapur
Funafuti
ma to 49%

15. średnia minimalna temperatura

Niższa średnia mninimalna temperatura.
Ulan Bator: -7.9°C
26°C
vs
27°C
1°C niższa średnia mninimalna temperatura
W zimie może być bardzo mroźno, ale występują dobre warunki do uprawiania sportów ziowych. Źródło: Wikipedia, 2018; WMO, 2018.

16. liczba lotnisk

0% więcej lotnisk.
London: 5
1
vs
1
Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2018.

17. VAT

Ewidentnie niższy podatek VAT.
Nassau: 0%
7%
vs
5%
2% niższy podatek VAT
Źródło: Wikipedia, 2018.

18. ma publiczną służbę zdrowia

Publiczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2018.
Singapur
Funafuti
ma to 79%

19. ma zakaz palenia w miesjcach publicznych

Źródło: oficjalna strona miasta, 2018.
Singapur
Funafuti
ma to 55%

20. populacja kobiet

Trochę więcej kobiet niż mężczyzn.
Riga: 55.6%
50.8%
vs
50.7%
0.1% więcej kobiet niż mężczyzn
Procent żeńskich mieszkańców, zgodnie z oficjalnymi statystykami miejskimi. Źródło: Wikipedia, 2018; UNData, 2018.

21. jest miejscem pielgrzymkowym dla wielkich religii świata

Wskazuje to na to, że miasto jest ważnym ośrodkiem religijnym. Źródło: Wikipedia, 2018.
Singapur
Funafuti
ma to 8%

22. populacja mężczyzn

0% więcej mężczyzn niż kobiet.
Doha: 67%
49.2%
vs
49.2%
Procent męskich mieszkańców, zgodnie z oficjalnymi statystykami miejskimi. Źródło: Wikipedia, 2018; UNData, 2018.

23. liczba siedzib korporacji

0% więcej głównych siedzib międzynarodowych korporacji.
Tokyo: 50
2
vs
0
2 więcej głównych siedzib międzynarodowych korporacji
Obecność siedzib miedzynarodowych korporacji wskazuje na duże znaczenie miasta dla globalnej gospodarki oraz ukazuje, które branże rozwijają się w mieście najlepiej. Źródło: CNNMoney, 2018.

24. liczba ambasad międzynarodowych

Niezaprzeczalnie więcej ambasad.
Brussels: 200
66
vs
1
65 więcej ambasad
Obecność międzynarodowych ambasad oraz ich liczba wskazują na ważną pozycję miasta w kontekście względów politycznych, dyplomatycznych oraz lobbingu. Źródło: oficjalna strona miasta, 2018.

25. jest/było gospodarzem CSD

CSD to coroczne festiwale oraz demonstracje organizowane przez europejskie ruchy LGBT w różnych miastach Europy, mające na celu walkę o prawa osób LGBT oraz przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu. Źródło: Wikipedia, 2018.
Singapur
Funafuti
ma to 9%

Top 10 miasta

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.