Stanford School of Law
Top 50%1 punkt/ów
Top 50%
Najważniejsze fakty i rankingi

Stanford School of Law: 57 fakty i cechy

1. liczba aplikantów

4000(Stanford School of Law)
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

2. liczba pracowników akademickich

91(Stanford School of Law)
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

3. czesne na rok

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

4. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

5. roczna liczba grantów dla studentów

25000$(Stanford School of Law)
Średnia wartość stypendiów oraz pomocy socjalnej dla studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

6. procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe

27%(Stanford University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

7. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką

4(Stanford School of Law)
Academic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

8. pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców

4(Stanford School of Law)
Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2017.

9. przyjęci na studia

575(Stanford School of Law)
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

10. rok założenia

1893(Stanford School of Law)
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

11. wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

5.2:1(Stanford School of Law)
Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

12. procent studentek

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

13. procent studentów

57%(Stanford School of Law)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

14. liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w 3 miesiące po opuszczeniu uczelni

93.2(Stanford School of Law)
Odsetek absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie lub zaakceptowali ofertę pracy w przeciągu trzech miesięcy od opuszczenia murów uczelni. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

15. średnia płaca

111200$(Stanford School of Law)
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalne statystki prowadzone przez miasto, 2017.

16. liczba podwójnych kierunków

25(Stanford School of Law)
Określa możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

17. wskaźnik wzrostu czesnego

3.5%(Stanford School of Law)
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

18. liczba studentów kończących studia

575(Stanford School of Law)
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

19. studenci na studiach licencjackich

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2017.

20. sieć absolwentów

25050(Stanford School of Law)
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2017.

21. pozycja w rankingu Forbesa

1(Stanford University)
Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2017.

22. procent studentów z Azji

18.5%(Stanford University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

23. procent czarnych studentów

7.3%(Stanford University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

24. procent białych studentów

36.7%(Stanford University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

25. liczba studentów międzynarodowych

7.4%(Stanford University)
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

Top 10 wydziały prawne

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • Stanford School of Law
Porównaj
This page is currently only available in English.