34pkt.

Stanford School of Law

vs

Przegląd Stanford School of Law: 56 fakty i najważniejsze cechy

Stanford School of Law
Stanford School of Law
34
pkt.

Dlaczego Stanford School of Law jest lepszy od przeciętnej?

 • Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej
  5.2:1vs8.1:1
 • Pozycja w rankingu Forbesa
  1vs47.91
 • Procent studentów
  57%vs53.23%
 • Procent studentów z Azji
  18.5%vs14.99%
 • Kadra objęta programem Rhodes
  109vs68.36
 • Rozmiar kampusu
  33.1km²vs12.75km²
 • Pozycja w rankingu ARWU
  2vs32.64
 • Pozycja w rankingu US News
  15vs62.27

Najważniejsze fakty i rankingi

Informacje ogólne

1.liczba pracowników akademickich

91

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

Columbia Law School

299

2.liczba podwójnych kierunków

25

Określa możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Stanford School of Law

25

3.rok założenia

1893

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

1817

4.wyposażenie

17$ billion (Stanford University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

32$ billion

5.stowarzyszenia studenckie

650 (Stanford University)

Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2019.

Zwycięzca

Sandra Day O'Connor College

1100

6.zajęcia dodatkowe

687 (Stanford University)

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Cornell Law School

1019

Rekrutacja

1.liczba aplikantów

4000

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

Columbia Law School

6592

2.liczba studentów kończących studia

575

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

1800

3.przyjęci na studia

575

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

1800

4.procent studentów

57%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Sandra Day O'Connor College

59%

5.procent studentek

43%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Industrial and Labor Relations

59%

6.procent studentów z Azji

18.5% (Stanford University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

NYU School of Law

19%

Infrastruktura

1.rozmiar kampusu

33.1km² (Stanford University)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Duke School of Law

34.8km²

2.koszty zakwaterowania i wyżywienia

12721$ (Stanford University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Sandra Day O'Connor College

11436$

3.liczba muzeów

1 (Stanford University)

Źródło: Wikipedia, 2019; oficjalna strona miasta, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

3

4.Dysponuje muzeum
Stanford School of Law

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

5.liczba miejsc w akademiku

11339 (Stanford University)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Harvard Law School

13815

6.zbiory biblioteczne

18075000 (Stanford University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Yale Law School

25850000

Nagrody

1.kadra objęta programem Rhodes

109 (Stanford University)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

332

2.Należy do Ivy League
Stanford School of Law

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Na przykład

School of Industrial and Labor Relations

3.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

7 (Stanford University)

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2019

Zwycięzca

Yale Law School

56

4.liczba zdobywców Nagrody Turinga

28 (Stanford University)

Nagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2019.

Zwycięzca

Stanford School of Law

28

5.liczba medali Fieldsa

3 (Stanford University)

Medal Fieldsa oficjalnie znany jako Międzynarodowy Medal za Wybitne Odkrycia w Matematyce, to nagroda przyznawana dwóm, trzem lub czterem matematykom w wieku nieprzekraczającym 40 lat na każdym Międzynarodowym Kongresie Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU), które to spotkanie odbywa się co cztery lata. Źródło: strona internetowa IMU, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

5

6.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

19 (Stanford University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

67

Czesne & Wsparcie

1.roczna liczba grantów dla studentów

25000$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

40000$

2.kwota stypendium socjalnego dla studentów

180$ million (Stanford University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Cornell Law School

245$ million

3.czesne na rok dla studentów zagranicznych

52350$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

School of Industrial and Labor Relations

22565$

4.wskaźnik wzrostu czesnego

3.5%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Case School of Law

1.8%

5.czesne na rok

52350$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

School of Industrial and Labor Relations

22565$

Inne

1.pozycja w rankingu Forbesa

1 (Stanford University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2019.

Zwycięzca

Stanford School of Law

1

2.pozycja w rankingu ARWU

2 (Stanford University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

1

3.pozycja w rankingu US News

15 (Stanford University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2019.

Zwycięzca

Harvard Law School

3

4.pozycja w rankingu Times Higher Education

2 (Stanford University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

Stanford School of Law

2

Top 10 szkoły prawnicze

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.