Najlepsze wydziały technologi i inżynierii w 2020 roku: top lista

Który najlepszy w kategorii: wydziały technologi i inżynierii w 2020

Najlepsze wydziały technologi i inżynierii 2020 (1 - 5)
Porównanie wydziały technologi i inżynierii
Zwycięzca
Porównanie wydziały technologi i inżynierii
Zwycięzca
MIT School of Engineering
Zwycięzca
Division of Engineering and Applied Science
Zwycięzca
Cornell College of Engineering
Zwycięzca
Yale Faculty of Engineering
Zwycięzca
Pratt School of Engineering
Zwycięzca
Carnegie Institute of Technology
Zwycięzca
Brown School of Engineering
Zwycięzca
Whiting School
Zwycięzca
Boston College of Engineering
Zwycięzca
Case School of Engineering
Zdjęcie
MIT School of Engineering
100pkt.
Division of Engineering and Applied Science
80pkt.
Cornell College of Engineering
75pkt.
Yale Faculty of Engineering
73pkt.
Pratt School of Engineering
62pkt.
Carnegie Institute of Technology
61pkt.
Brown School of Engineering
58pkt.
Whiting School
55pkt.
Boston College of Engineering
37pkt.
Case School of Engineering
35pkt.
Podsumowanie
Podsumowanie
 • Informacje ogólne (91)
 • Rekrutacja (100)
 • Infrastruktura (55)
 • Nagrody (100)
 • Czesne & Wsparcie (64)
 • Informacje ogólne (71)
 • Rekrutacja (81)
 • Infrastruktura (51)
 • Nagrody (59)
 • Czesne & Wsparcie (71)
 • Informacje ogólne (87)
 • Rekrutacja (90)
 • Infrastruktura (83)
 • Nagrody (72)
 • Czesne & Wsparcie (100)
 • Informacje ogólne (100)
 • Rekrutacja (96)
 • Infrastruktura (97)
 • Nagrody (90)
 • Czesne & Wsparcie (85)
 • Informacje ogólne (40)
 • Rekrutacja (83)
 • Infrastruktura (100)
 • Nagrody (46)
 • Czesne & Wsparcie (81)
 • Informacje ogólne (85)
 • Rekrutacja (87)
 • Infrastruktura (44)
 • Nagrody (48)
 • Czesne & Wsparcie (49)
 • Informacje ogólne (56)
 • Rekrutacja (78)
 • Infrastruktura (63)
 • Nagrody (38)
 • Czesne & Wsparcie (55)
 • Informacje ogólne (67)
 • Rekrutacja (71)
 • Infrastruktura (77)
 • Nagrody (34)
 • Czesne & Wsparcie (52)
 • Informacje ogólne (63)
 • Rekrutacja (70)
 • Infrastruktura (72)
 • Nagrody (39)
 • Czesne & Wsparcie (41)
 • Informacje ogólne (30)
 • Rekrutacja (68)
 • Infrastruktura (59)
 • Nagrody (12)
 • Czesne & Wsparcie (50)
Plusy
Plusy
 • Większa liczba pracowników akademickich
 • O więcej programów studiów w ofercie.
 • Wyższy średni wynik SAT
 • Wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców
 • Niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
 • Wyższy średni wynik ACT
 • Większa liczba pracowników akademickich
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
 • Wyższy średni wynik ACT
 • Niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
 • Niższa opłata wstępna
 • Wyższy średni wynik SAT
 • Większa liczba pracowników akademickich
 • Wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
 • Wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką
 • Niższa opłata wstępna
 • Większa sieć absolwentów
 • Większa liczba często cytowanych opracowań
 • Wyższy średni wynik ACT
 • Niższa opłata wstępna
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
 • Większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
 • Niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
 • Niższa opłata wstępna
 • Wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką
 • Wyższy średni wynik ACT
 • Niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
 • Niższa opłata wstępna
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni
 • Wyższy średni wynik SAT z matematyki
 • Wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców
 • Niższa opłata wstępna
 • Większa liczba często cytowanych opracowań
 • Większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
 • Niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
 • Wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką
 • Wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawców
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni
 • Więcej studentów kończących studia
 • Większa liczba często cytowanych opracowań
 • Niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
 • Wyższa pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademicką
 • Wyższy średni wynik SAT
 • Większa liczba często cytowanych opracowań
 • Niższa opłata wstępna
 • Większa sieć absolwentów
 • Więcej studentów kończących studia
 • Większa liczba akademików
 • Większa sieć absolwentów
 • Niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
 • Niższa opłata wstępna
 • Większa liczba często cytowanych opracowań
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni
Minusy
Minusy
 • Zbiory biblioteczne
 • Kwota stypendium socjalnego dla studentów
 • Obiekty sportowe
 • Liczba miejsc w akademiku
 • Kwota stypendium socjalnego dla studentów
 • Liczba miejsc w akademiku
 • Dysponuje muzeum
 • Sieć absolwentów
 • Czesne na rok
 • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
 • Średni wynik SAT wśród przyjętych
 • Średni wynik SAT z matematyki
 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia
 • Roczna liczba grantów dla studentów
 • Liczba pracowników akademickich
 • Kwota stypendium socjalnego dla studentów
 • Liczba studentów kończących studia
 • Wskaźnik przestępstw na kampusie
 • Obiekty sportowe
 • Liczba zdobywców Nagrody Nobla
 • Liczba pracowników akademickich
 • Sieć absolwentów
 • Liczba często cytowanych naukowców
 • Czesne na rok
 • Sieć absolwentów
 • Średni wynik ACT
 • Kwota stypendium socjalnego dla studentów
 • Liczba miejsc w akademiku
 • Roczna liczba grantów dla studentów
 • Dysponuje muzeum
 • Liczba pracowników akademickich
 • Czesne na rok
 • Wskaźnik wzrostu czesnego
 • Średni wynik SAT wśród przyjętych
 • Średni wynik SAT z matematyki
 • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
 • Liczba miejsc w akademiku
 • Liczba pracowników akademickich
 • Średni wynik SAT wśród przyjętych
 • Średni wynik SAT z matematyki
 • Roczna liczba grantów dla studentów
 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia
 • Kwota stypendium socjalnego dla studentów
 • Roczna liczba grantów dla studentów
 • Obiekty sportowe
 • Średni wynik SAT z matematyki
 • Liczba pracowników akademickich
 • Średni wynik ACT
 • Obiekty sportowe
 • Zbiory biblioteczne
 • Kwota stypendium socjalnego dla studentów
 • Liczba pracowników akademickich
 • Średni wynik SAT wśród przyjętych
 • Średni wynik ACT
Informacje ogólne
Liczba pracowników akademickichLiczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
Liczba pracowników akademickichLiczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.26430024759125181122170138110
Sieć absolwentówStowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2020.
Sieć absolwentówStowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2020.11900013000466001689871200012000N.A.140001405818000
Wskaźnik przestępstw na kampusieŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Wskaźnik przestępstw na kampusieŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.0.94%N.A.0.44%2.11%N.A.0.02%1.72%0.13%N.A.1.18%
Liczba często cytowanych naukowcówLiczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2020.
Liczba często cytowanych naukowcówLiczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2020.81613371181719147
Liczba programówSzkoła oferuje szerszy zakres programów studiów do wyboru. Istnieje prawdopodobnie dużo więcej opcji do wyboru podczas zapisów na zajęcia, a także można specjalizować się w wybranym obszarze zainteresowania.
Liczba programówSzkoła oferuje szerszy zakres programów studiów do wyboru. Istnieje prawdopodobnie dużo więcej opcji do wyboru podczas zapisów na zajęcia, a także można specjalizować się w wybranym obszarze zainteresowania.109N.A.20N.A.N.A.55N.A.N.A.468
Sumaryczny wynik dla "Informacje ogólne"
Sumaryczny wynik dla "Informacje ogólne"
Rekrutacja
Opłata wstępnaWskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
Opłata wstępnaWskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 20206.7%6.4%18%7.1%14%18.3%9.6%28%24%20%
Średni wynik ACTACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Średni wynik ACTACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.33.53431.533323131.531.53031
Średni wynik SAT wśród przyjętychSAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Średni wynik SAT wśród przyjętychSAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.1490152514151495144014201425140520161370
Średni wynik SAT z matematykiSAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Średni wynik SAT z matematykiSAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.770780725750735770715715655710
Liczba studentów kończących studiaWysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
Liczba studentów kończących studiaWysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.201952018122128601300150603743612
Sumaryczny wynik dla "Rekrutacja"
Sumaryczny wynik dla "Rekrutacja"
Infrastruktura
Liczba miejsc w akademikuLiczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
Liczba miejsc w akademikuLiczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 20203068947760057525568352346892669113763700
Zbiory biblioteczneWiększa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
Zbiory biblioteczneWiększa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 20203105000N.A.760000025850000634045610422096800000755200051477552850000
Dysponuje muzeumŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Dysponuje muzeumŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Koszty zakwaterowania i wyżywieniaPrzybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
Koszty zakwaterowania i wyżywieniaPrzybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.12 744.00$12 507.00$13 668.00$13 000.00$11 770.00$13 808.00$12 208.00$13 390.00$14 030.00$12 898.00$
Obiekty sportoweŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
Obiekty sportoweŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.102329271579111310
Sumaryczny wynik dla "Infrastruktura"
Sumaryczny wynik dla "Infrastruktura"
Nagrody
Pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademickąAcademic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2020.
Pozycja w rankingu QS obejmującym reputację akademickąAcademic Reputation Index jest głównym elementem oceny uzyskanej w QS World University Rankings® o wadze 40%. Wyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród kadry naukowej na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2020.11024N.A.4219114119159N.A.
Pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawcówWyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2020.
Pozycja w rankingu QS obejmującym reputację pracodawcówWyniki przedstawiono w oparciu o odpowiedzi na badania prowadzone wśród pracodawców na całym świecie i dane z wielu różnych źródeł. Źródło: Top Universities QS Ranking, 2020.11024N.A.4219114119159N.A.
Absolwenci - zdobywcy Nagrody NoblaŁączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
Absolwenci - zdobywcy Nagrody NoblaŁączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.271613163721528
Liczba zdobywców Nagrody NoblaŹródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
Liczba zdobywców Nagrody NoblaŹródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.511528941152157
Liczba wniosków patentowychWniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
Liczba wniosków patentowychWniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 20202240N.A.1390N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.3
Sumaryczny wynik dla "Nagrody"
Sumaryczny wynik dla "Nagrody"
Czesne & Wsparcie
Kwota stypendium socjalnego dla studentówŁączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
Kwota stypendium socjalnego dla studentówŁączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.105.8$ million17.1$ million245$ million120$ million30.4$ million19.9$ million93.1$ million20.69$ million62.7$ million68.47$ million
Roczna liczba grantów dla studentówŚrednia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
Roczna liczba grantów dla studentówŚrednia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.32 550.00$38 756.00$19 125.00$38 170.00$37 400.00$23 332.00$36 507.00$29 595.00$24 937.00$24 904.00$
Wskaźnik wzrostu czesnegoNiższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
Wskaźnik wzrostu czesnegoNiższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 20203.4%1.4%0.49%3.13%3%2.4%3.6%7%3.7%3.61%
Czesne na rokOpłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
Czesne na rokOpłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.41 300.00$41 538.00$47 286.00$35 500.00$47 760.00$41 000.00$46 408.00$47 060.00$45 686.00$41 420.00$
Czesne na rok dla studentów zagranicznychOpłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
Czesne na rok dla studentów zagranicznychOpłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.41 300.00$39 037.00$47 286.00$35 500.00$45 760.00$41 000.00$46 408.00$47 060.00$45 686.00$41 420.00$
Sumaryczny wynik dla "Czesne & Wsparcie"
Sumaryczny wynik dla "Czesne & Wsparcie"
This page is currently only available in English.