84pkt.

The National University of Colombia

The National University of Colombia
vs

Przegląd The National University of Colombia: 17 fakty i najważniejsze cechy

The National University of Colombia
84
pkt.
The National University of Colombia

Dlaczego The National University of Colombia jest lepszy od przeciętnej?

 • Czesne na rok
  ?

  1 093.00$vs13 182.41$
 • Opłata wstępna
  ?

  13.6%vs37.46%
 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia
  ?

  1 170.00$vs7 983.39$
 • Liczba pracowników akademickich
  ?

  2974vs2482.15
 • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
  ?

  1 093.00$vs20 448.86$
 • Przyjęci na studia
  ?

  48800vs28141.11
 • Studenci na studiach licencjackich
  ?

  40225vs18525.77
 • Liczba studentów kończących studia
  ?

  8655vs7766.89

Informacje ogólne

1.liczba pracowników akademickich
?

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

University of British Columbia

10186

2974

2.liczba uczelni partnerskich
?

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Zwycięzca

University of Rome La Sapienza

914

55

3.rok założenia
?

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Zwycięzca

University of Oxford

1096

1867

4.liczba pracowników z tytułem doktorskim
?

Odsetek kadry uczelni z tytułem doktorskim. Source: university's official statistics, 2020.

Zwycięzca

Colorado State University

99%

34%

Rekrutacja

1.opłata wstępna
?

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020

Zwycięzca

Aarhus University

3.3%

13.6%

2.przyjęci na studia
?

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Zwycięzca

University of Rome La Sapienza

128963

48800

3.studenci na studiach licencjackich
?

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2020.

Zwycięzca

University of Rome La Sapienza

108648

40225

4.liczba studentów kończących studia
?

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.

Zwycięzca

University of Barcelona

36036

8655

Infrastruktura

1.koszty zakwaterowania i wyżywienia
?

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.

Zwycięzca

Bauman Moscow State Technical University

0$

1 170.00$

2.Posiada akademiki uniwersyteckie
?

Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.

Na przykład

University of Goettingen

The National University of Colombia
3.Dysponuje muzeum
?

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

The National University of Colombia
4.rozmiar kampusu
?

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Zwycięzca

Saint-Petersburg State University

200km²

1.2km²

5.liczba muzeów
?

Źródło: Wikipedia, 2020; oficjalna strona miasta, 2020.

Zwycięzca

University of Rome La Sapienza

21

8

Nagrody

1.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla
?

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.

Zwycięzca

University of Cambridge

78

1

2.Należy do Ivy League
?

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Na przykład

Dartmouth College

The National University of Colombia

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok
?

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.

Zwycięzca

Aarhus University

0$

1 093.00$

2.czesne na rok dla studentów zagranicznych
?

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.

Zwycięzca

Weizmann Institute of Science

0$

1 093.00$

Najlepszy/najlepsza w kategorii uniwersytety?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.