62pkt.

Trypolis

vs

Przegląd Trypolis: 25 fakty i najważniejsze cechy

Trypolis
Trypolis
62
pkt.

Dlaczego Trypolis jest lepszy od przeciętnej?

 • Średnia maksymalna temperatura
  25.38°Cvs22.66°C
 • Średnia temperatura
  20.49°Cvs17.99°C
 • Zaludnienie
  2.2 milionówvs1.53 milionów
 • Średni wiek społeczeństwa
  24.8 latvs31.61 lat
 • Liczba lotnisk
  2vs1.23
 • Maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych
  15%vs32%
 • Użytkowników Facebooka
  41.68%vs36.98%
 • Liczba ambasad międzynarodowych
  72vs33.43

Najważniejsze fakty i dane

Demografia

1.gęstość zaludnienia

4500 osób/km²

Gęstość zaludnienia pokazuje liczbę mieszkańców na jednostkę powierzchni. Generalnie im wyższa gęstość zaludnienia, tym gorsze warunki życia. Miasta o wysokiej gęstości zaludnienia są postrzegane przez niektórych jako przeludnione, mimo to, na przeludnienie mają wpływ również inne czynniki, takie jak warunki mieszkaniowe, infrastruktura i dostęp do surowców. Źródło> Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Rovaniemi

8.03 osób/km²

2.średni wiek społeczeństwa

24.8 lat

Miasta z młodymi populacjami mają zazwyczaj lepsze możliwości rozwoju. Młode społeczeństwa są bardziej dynamiczne i kreatywne. Źródło: Wikipedia, 2019; oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2019.

Zwycięzca

Niamey

15.2 lat

3.zaludnienie

2.2 milionów

Miasta o większej populacji oferują zazwyczaj lepsze możliwości zatrudnienia i wiele opcji rozrywki. Duże miasta przyciągają firmy i inwestycje biznesowe, zwykle są ważnymi centrami kultury i ośrodkami naukowymi. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Shanghai

23 miliony

4.roczny przyrost naturalny

2%

Przyrost liczby ludności to zmiana wielkości populacji w czasie. Im wyższy przyrost, tym bardziej dynamiczne społeczeństwo. Przyrost liczby ludności może się wiązać z gospodarczym, kulturalnym i społecznym rozwojem miasta, które jest w stanie przyciągnąć coraz to więcej osób zdecydowanych zostać jego mieszkańcami. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Shanghai

22.15%

5.użytkowników Facebooka

41.68%

Odsetek użytkowników Facebooka pośród całej populacji miasta wskazuje na to jak dobrze jego mieszkańcy są zaznajomieni z web 2.0 oraz ukazuje jak popularne są media społecznościowe. Źródło: Socialbakers, 2019.

Zwycięzca

Accra

85.05%

6.populacja singli

1%

Większa populacja singli wskazuje na to, że samotne życie w mieście jest łatwiejsze i bardziej dostępne. Jest to również często związane z bardziej interesującym życiem nocnym oraz szerszymi możliwościami randkowania. Źródło: Wikipedia, 2019, oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2019.

Zwycięzca

Atlanta

78%

Jakość życia

1.ma publiczną służbę zdrowia
Trypolis

Publiczna służba zdrowia jest bardziej dostępna dla przeciętnego mieszkańca oraz zazwyczaj gwarantowana dla każdego. Źródło: oficjalne statystyki prowadzone przez miasto, 2019.

2.liczba uniwersytetów

2

Uniwersytety jako centra edukacji wyższej oraz badań naukowych tworzą ważny wkład w rozwój miasta. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Tokyo

185

3.VAT

0%

Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Nassau

0%

4.maksymalny podatek dochodowy od osób fizycznych

15%

Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Nashville

0%

5.minimalny podatek od osób fizycznych

8%

Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Montpellier

0%

6.łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców

3.7

Miasto z większą liczbą miesc w szpitalu przypadających na 1000 mieszkańców jest w stanie zapewnić opiekę zdrowotną większej liczbie mieszkańców i ma zazwyczaj lepiej rozwinięty system opieki zdrowotnej. Źródło: WHO, 2019

Zwycięzca

Madrid

327

Środowisko

1.średnia temperatura

20.49°C

Źródło: Wikipedia, 2019; WMO, 2019.

Zwycięzca

Mecca

32°C

2.średnia maksymalna temperatura

25.38°C

Źródło: Wikipedia, 2019; WMO, 2019.

Zwycięzca

Mecca

38.2°C

3.posiada nadmorską plażę
Trypolis

Źródło: Wikipedia, 2019; oficjalna strona miasta, 2019.

4.znajduje się niedaleko jezior
Trypolis

Źródło: Wikipedia, 2019; oficjalna strona miasta, 2019.

5.średnia minimalna temperatura

15°C

Źródło: Wikipedia, 2019; WMO, 2019.

Zwycięzca

Ulan Bator

-7.9°C

6.znajduje się niedaleko rzeki
Trypolis

Źródło: Wikipedia, 2019; oficjalna strona miasta, 2019.

Czas wolny

1.obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

0

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zawiera 962 obiekty tworzące kulturalne oraz naturalne dziedzictwo, oraz które Komitet Światowego Dziedzictwa postrzega jako posiadające wybitne uniwersalne wartości. Źródło: UNESCO, 2019.

Zwycięzca

Kyoto

17

2.liczba muzeów

7

Źródło: Wikipedia, 2019; oficjalna strona miasta, 2019.

Zwycięzca

London

240

Transport

1.liczba lotnisk

2

Obecność oraz liczba lotnisk pokazuje jak dobrze połączone jest miasto z różnymi miejscami na świecie oraz jego dostepność z międzynarodowego punktu widzenia. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

London

5

Informacje ogólne

1.liczba ambasad międzynarodowych

72

Obecność międzynarodowych ambasad oraz ich liczba wskazują na ważną pozycję miasta w kontekście względów politycznych, dyplomatycznych oraz lobbingu. Źródło: oficjalna strona miasta, 2019.

Zwycięzca

Brussels

200

2.poziom korupcji

2

Poziom korupcji wskazuje na skuteczność egzekwowania prawa oraz transparentość w prowadzeniu biznesu. Źródło: Transparency International, 2019.

Zwycięzca

Wellington

9.5

3.ma giełdę papierów wartościowych
Trypolis

Miasta posiadające giełdy są zazwyczaj ważnymi centrami finansowymi wpływającymi na międzynarodowe lub krajowe rynki. Źródło: Wikipedia, 2019.

4.jest miastem stołecznym
Trypolis

Status miasta stołecznego wskazuje na szczególną wagę miasta dla jego kraju, szczególnie ze względów politycznych, dyplomatycznych i lobbingowych. Źródło: Wikipedia, 2019.

Filmów

Powered by

Top 10 miasta

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.