Tuck School of Business
Top 24%52 punkt/ów
Top 24%
Najważniejsze fakty i rankingi

Przegląd Tuck School of Business: 56 fakty i najważniejsze cechy

1. wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
10:1
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 3.72:1

2. liczba pracowników akademickich

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
50
Foster School: 1000

3. rok założenia

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.
1900
Wharton School: 1881

4. liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w 3 miesiące po opuszczeniu uczelni

Odsetek absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie lub zaakceptowali ofertę pracy w przeciągu trzech miesięcy od opuszczenia murów uczelni. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
98
Tuck School of Business: 98

5. procent studentów z Azji

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
14%(Dartmouth College)
Melbourne Business School: 42%

6. studenci na studiach licencjackich

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.
0
W. P. Carey School: 8300

7. liczba studentów kończących studia

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.
500
UQ Business School: 5840

8. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
Tuck School of Business(Dartmouth College)
ma to 84%

9. Należy do Ivy League

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.
Tuck School of Business(Dartmouth College)
ma to 27%

10. zajęcia dodatkowe

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
390(Dartmouth College)
Ross School of Business: 1065

11. stowarzyszenia studenckie

Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2018.
350(Dartmouth College)
W. P. Carey School: 1100

12. obiekty sportowe

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
21(Dartmouth College)
Cornell School of Hotel Administration: 29

13. liczba muzeów

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.
1(Dartmouth College)
Fisher College of Business: 13

14. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.
58935$
UQ Business School: 19780$

15. czesne na rok

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.
58935$
Columbia Business School: 118.42$

16. wskaźnik wzrostu czesnego

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
4.9%
H. John Heinz III College: 1.79%

17. kwota stypendium socjalnego dla studentów

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.
93.4$ million(Dartmouth College)
Kellogg School of Management: 329$ million

18. koszty zakwaterowania i wyżywienia

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.
12954$(Dartmouth College)
Judge Business School: 9162$

19. zbiory biblioteczne

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
2000000(Dartmouth College)
Yale School of Management: 25850000

20. obiekty medyczne

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
6(Dartmouth College)
Judge Business School: 20

21. sieć absolwentów

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.
9300
Leonard N. Stern School: 100000

22. rozmiar kampusu

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.
1.09km²(Dartmouth College)
College of Business: 36.21km²

23. wskaźnik przestępstw na kampusie

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
0.15%(Dartmouth College)
H. John Heinz III College: 0.02%

24. wyposażenie

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.
3.5$ billion(Dartmouth College)
Ross School of Business: 8.46$ billion

25. pozycja w rankingu Forbesa

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.
16(Dartmouth College)
Graduate School of Business: 1

Top 10 szkoły biznesowe

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.