• Informacje ogólne

  • Zajęcia dodatkowe
  • Sieć absolwentów
  • Liczba często cytowanych naukowców
  • Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej
  • Liczba pracowników akademickich
 • Rekrutacja

  • Opłata wstępna
  • Liczba studentów międzynarodowych
  • Średni wynik SAT wśród przyjętych
  • Przyjęci na studia
  • Średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem
 • Infrastruktura

  • Koszty zakwaterowania i wyżywienia
  • Akademiki uniwersyteckie
  • Zbiory biblioteczne
  • Obiekty sportowe
  • Obiekty medyczne
 • Rankingi

  • Pozycja w rankingu US News
  • Pozycja w rankingu Times Higher Education
  • Pozycja w rankingu ARWU
  • Pozycja w rankingu Forbesa
 • Nagrody

  • Liczba zdobywców Nagrody Nobla
  • Absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla
  • Liczba zdobywców Nagrody Turinga
  • Liczba zdobywców Nagrody Pulitzera
  • Kadra objęta programem Rhodes
 • Czesne & Wsparcie

  • Czesne na rok
  • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
  • Roczna liczba grantów dla studentów
  • Kwota stypendium socjalnego dla studentów
  • Wskaźnik wzrostu czesnego
This page is currently only available in English.