vs
University of Birmingham
University of Bristol
Top 57%547 punkt/ów
Top 57%
Top 45%709 punkt/ów
Top 45%
Najważniejsze fakty i rankingi

University of Birmingham vs University of Bristol: 26 faktów w porównaniu

1. czesne na rok

Trochę niższe wymagane czesne.
Aarhus University: 0$
14013$
vs
14017$
4$ niższe wymagane czesne
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

2. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Dostrzegalnie niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
Weizmann Institute of Science: 0$
43752$
vs
22194$
21558$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

3. koszty zakwaterowania i wyżywienia

Kolosalnie niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Bauman Moscow State Technical University: 0$
5332$
vs
9471$
4139$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

4. rok założenia

Odrobinę więcej lat, które upłynęły od założenia.
University of Oxford: 1096
1900
vs
1876
24 więcej lat, które upłynęły od założenia
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

5. pozycja w rankingu US News

Niepodważalnie wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities.
Massachusetts Institute of Technology: 1
77
vs
28
49 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

6. absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

Wyraźnie większa liczba zdobywców Nagrody Nobla.
University of Cambridge: 78
5
vs
8
3 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

7. pozycja w rankingu Times Higher Education

Widocznie wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education.
California Institute of Technology: 1
158
vs
74
84 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

8. liczba zdobywców Nagrody Nobla

Istotnie większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni.
Harvard University: 66
3
vs
4
1 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni
Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

9. pozycja w rankingu ARWU

Znacznie wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU.
Harvard University: 1
130
vs
64
66 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

10. przyjęci na studia

Znacząco więcej przyjętych studentów.
University of Rome La Sapienza: 128963
27604
vs
19122
8482 więcej przyjętych studentów
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

11. studenci na studiach licencjackich

Kolosalnie więcej studentów na studiach licencjackich.
University of Rome La Sapienza: 108648
18389
vs
11908
6481 więcej studentów na studiach licencjackich
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

12. obiekty medyczne

Widocznie więcej obiektów medycznych.
University of California, San Francisco: 34
9
vs
16
7 więcej obiektów medycznych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

13. liczba studentów kończących studia

Widocznie więcej studentów kończących studia.
University of Barcelona: 36036
9215
vs
3904
5311 więcej studentów kończących studia
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

14. procent studentek

Odrobinę większy odsetek studentek.
United Arab Emirates University: 75.7%
54%
vs
53%
1% większy odsetek studentek
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

15. liczba studentów międzynarodowych

Ewidentnie więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych.
London School of Economics: 52%
17.6%
vs
20%
2.4% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

16. wyposażenie

0% większa kwota uposażenia.
Harvard University: 32$ billion
0.07$ billion
vs
0.07$ billion
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

17. obiekty sportowe

Zdecydowanie więcej obiektów sportowych.
Texas A&M University: 30
11
vs
9
2 więcej obiektów sportowych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

18. roczna liczba grantów dla studentów

Zdecydowanie większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim.
Dartmouth College: 61398$
8563$
vs
3374$
5189$ większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

19. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
University of Birmingham
University of Bristol
ma to 78%

20. procent studentów

Większy odsetek studentów.
Tokyo Institute of Technology: 86%
45%
vs
47%
2% większy odsetek studentów
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

21. liczba miejsc w akademiku

Wyraźnie większa liczba akademików.
University of California, Los Angeles: 25147
3723
vs
1800
1923 większa liczba akademików
Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

22. Posiada akademiki uniwersyteckie

Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
University of Birmingham
University of Bristol
ma to 80%

23. liczba aplikantów

Ciut więcej kandydatów.
University of Indonesia: 100000
36097
vs
35059
1038 więcej kandydatów
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

24. liczba często cytowanych naukowców

Wymiernie większa liczba często cytowanych opracowań.
Stanford University: 103
6
vs
15
9 większa liczba często cytowanych opracowań
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

25. wskaźnik wzrostu czesnego

Undefined niższy wzrost kwoty czesnego.
University of Heidelberg: -100%
0%
vs
0%
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Top 10 uniwersytety

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.