70pkt.

University of British Columbia

73pkt.

University of Toronto

University of British Columbia
University of Toronto
Zwycięzca
vs
vs

27 faktów w porównaniu

University of British Columbia vs University of Toronto

University of British Columbia
University of Toronto
70
pkt.
University of British Columbia
73
pkt.
University of Toronto

Dlaczego University of British Columbia jest lepszy od University of Toronto?

 • 3 687.00$ niższe wymagane czesne
  ?

  5 311.00$vs8998$
 • 7639 większa liczba pracowników akademickich
  ?

  10186vs2547
 • 4 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni
  ?

  7vs3
 • 3.6% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
  ?

  15%vs11.4%
 • 4 więcej obiektów sportowych
  ?

  8vs4
 • 1 168.00$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
  ?

  25 815.00$vs26983$
 • 2 więcej obiektów medycznych
  ?

  8vs6
 • Dysponuje muzeum
  ?

Dlaczego University of Toronto jest lepszy od University of British Columbia?

 • 958 więcej oferowanych zajęć dodatkowych
  ?

  1017vs59
 • 8 większa liczba często cytowanych opracowań
  ?

  28vs20
 • 26% niższa opłata wstępna
  ?

  41%vs67%
 • 225000 większa sieć absolwentów
  ?

  500000vs275000
 • 9 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
  ?

  21vs30
 • 9067000 większe zbiory biblioteczne
  ?

  21000000vs11933000
 • 4 212.00$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
  ?

  7 184.00$vs11396$
 • 12 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
  ?

  28vs40

Informacje ogólne

1.zajęcia dodatkowe

59

1017

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
2.liczba często cytowanych naukowców

20

28

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2020.
3.sieć absolwentów

275000

500000

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2020.
4.liczba pracowników akademickich

10186

2547

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
5.wyposażenie

1.1$ billion

1.51$ billion

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2020.
6.rok założenia

1908

1827

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Rekrutacja

1.opłata wstępna

67%

41%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
2.liczba studentów międzynarodowych

15%

11.4%

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
3.przyjęci na studia

57075

80899

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
4.liczba studentów kończących studia

11035

15287

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
5.studenci na studiach licencjackich

46040

65612

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2020.

Infrastruktura

1.zbiory biblioteczne

11933000

21000000

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
2.koszty zakwaterowania i wyżywienia

11 396.00$

7 184.00$

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
3.obiekty sportowe

8

4

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
4.Posiada akademiki uniwersyteckie
University of British Columbia
University of Toronto
Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
5.obiekty medyczne

8

6

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
6.Dysponuje muzeum
University of British Columbia
University of Toronto
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.

Rankingi

1.pozycja w rankingu Times Higher Education

30

21

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.
2.pozycja w rankingu ARWU

40

28

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2020.

Nagrody

1.liczba zdobywców Nagrody Nobla

7

3

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
2.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

2

6

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
3.kadra objęta programem Rhodes

106

6

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
4.Należy do Ivy League
University of British Columbia
University of Toronto
Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

5 311.00$

8 998.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
2.czesne na rok dla studentów zagranicznych

25 815.00$

26 983.00$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.

Najlepszy/najlepsza w kategorii uniwersytety?

Pokaż wszystko
This page is currently only available in English.