University of California, Riverside
Top 45%78 punkt/ów
Top 45%
Najważniejsze fakty i rankingi

University of California, Riverside: 48 fakty i cechy

1. czesne na rok

12924$(University of California, Riverside)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

2. czesne na rok dla studentów zagranicznych

36747$(University of California, Riverside)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

3. rok założenia

1904(University of California, Riverside)
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

4. koszty zakwaterowania i wyżywienia

13500$(University of California, Riverside)
Koszty zakwaterowania i wyżywienia. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

5. liczba uczelni partnerskich

117(University of California, Riverside)
Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

6. pozycja w rankingu US News

259(University of California, Riverside)
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2017.

7. liczba pracowników akademickich

2274(University of California, Riverside)
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

8. zbiory biblioteczne

5573747(University of California, Riverside)
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

9. absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

1(University of California, Riverside)
Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2017.

10. przyjęci na studia

21005(University of California, Riverside)
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

11. opłata wstępna

76%(University of California, Riverside)
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

12. pozycja w rankingu ARWU

132(University of California, Riverside)
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2017.

13. obiekty medyczne

3(University of California, Riverside)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

14. procent studentek

52%(University of California, Riverside)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

15. liczba studentów kończących studia

2466(University of California, Riverside)
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

16. obiekty sportowe

9(University of California, Riverside)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

17. studenci na studiach licencjackich

18539(University of California, Riverside)
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2017.

18. średni wynik SAT wśród przyjętych

1050(University of California, Riverside)
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

19. procent studentów z Azji

35.7%(University of California, Riverside)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

20. liczba studentów międzynarodowych

5%(University of California, Riverside)
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

21. rozmiar kampusu

4.86km²(University of California, Riverside)
Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

22. zajęcia dodatkowe

362(University of California, Riverside)
Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

23. procent studentów

48%(University of California, Riverside)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

24. roczna liczba grantów dla studentów

16156$(University of California, Riverside)
Średnia wartość stypendiów oraz pomocy socjalnej dla studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

25. wyposażenie

0.13$ billion(University of California, Riverside)
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2017.

Top 10 uniwersytety

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • University of California, Riverside
Porównaj
This page is currently only available in English.