vs
University of Melbourne
University of Sydney
Top 62%486 punkt/ów
Top 62%
Top 53%599 punkt/ów
Top 53%
Najważniejsze fakty i rankingi

University of Melbourne vs University of Sydney: 25 faktów w porównaniu

1. rok założenia

Trochę więcej lat, które upłynęły od założenia.
University of Oxford: 1096
1855
vs
1850
5 więcej lat, które upłynęły od założenia
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

2. koszty zakwaterowania i wyżywienia

Zdecydowanie niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Bauman Moscow State Technical University: 0$
22430$
vs
10354$
12076$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

3. zbiory biblioteczne

Znacząco większe zbiory biblioteczne.
Australian National University: 65500000
3600000
vs
5200000
1600000 większe zbiory biblioteczne
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

4. pozycja w rankingu US News

Znacznie wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities.
Massachusetts Institute of Technology: 1
63
vs
39
24 wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

5. liczba uczelni partnerskich

Zauważalnie większa liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych.
University of Rome La Sapienza: 914
171
vs
286
115 większa liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych
Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

6. liczba pracowników akademickich

Niezaprzeczalnie większa liczba pracowników akademickich.
University of British Columbia: 10186
3586
vs
3081
505 większa liczba pracowników akademickich
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

7. absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

Znacznie większa liczba zdobywców Nagrody Nobla.
University of Cambridge: 78
3
vs
2
1 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

8. pozycja w rankingu Times Higher Education

Wyraźnie wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education.
California Institute of Technology: 1
28
vs
62
34 wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

9. liczba zdobywców Nagrody Nobla

Zdecydowanie większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni.
Harvard University: 66
4
vs
1
3 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni
Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

10. przyjęci na studia

Stanowczo więcej przyjętych studentów.
University of Rome La Sapienza: 128963
47000
vs
51394
4394 więcej przyjętych studentów
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

11. pozycja w rankingu ARWU

Zdecydowanie wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU.
Harvard University: 1
56
vs
98
42 wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

12. studenci na studiach licencjackich

Wyraźnie więcej studentów na studiach licencjackich.
University of Rome La Sapienza: 108648
30610
vs
33961
3351 więcej studentów na studiach licencjackich
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

13. obiekty medyczne

Istotnie więcej obiektów medycznych.
University of California, San Francisco: 34
2
vs
6
4 więcej obiektów medycznych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

14. liczba studentów kończących studia

O wiele więcej studentów kończących studia.
University of Barcelona: 36036
16390
vs
17433
1043 więcej studentów kończących studia
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

15. wyposażenie

Znacząco większa kwota uposażenia.
Harvard University: 32$ billion
1.06$ billion
vs
0.74$ billion
0.32$ billion większa kwota uposażenia
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

16. obiekty sportowe

0% więcej obiektów sportowych.
Texas A&M University: 30
7
vs
7
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

17. sieć absolwentów

Większa sieć absolwentów.
University of Illinois at Chicago: 600000
279000
vs
270000
9000 większa sieć absolwentów
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

18. liczba studentów międzynarodowych

Ewidentnie więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych.
London School of Economics: 52%
26%
vs
23%
3% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

19. zajęcia dodatkowe

Kolosalnie więcej oferowanych zajęć dodatkowych.
Pennsylvania State University: 1200
190
vs
243
53 więcej oferowanych zajęć dodatkowych
Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

20. stowarzyszenia studenckie

Istotnie więcej organizacji i stowarzyszeń studenckich.
Arizona State University: 1100
150
vs
200
50 więcej organizacji i stowarzyszeń studenckich
Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2018.

21. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
University of Melbourne
University of Sydney
ma to 78%

22. Posiada akademiki uniwersyteckie

Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
University of Melbourne
University of Sydney
ma to 80%

23. liczba często cytowanych naukowców

Widocznie większa liczba często cytowanych opracowań.
Stanford University: 103
10
vs
7
3 większa liczba często cytowanych opracowań
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

24. Należy do Ivy League

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.
University of Melbourne
University of Sydney
ma to 5%

25. liczba muzeów

Wymiernie więcej muzeów.
University of Rome La Sapienza: 21
5
vs
2
3 więcej muzeów
Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

Top 10 uniwersytety

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.