Najlepsze uniwersytety w 2021 roku: top lista

W rankingu międzynarodowymWiększość studentów zagranicznych
Uniwersytety (1 - 5)
Harvard UniversityUniversity of CambridgeStanford UniversityPeking UniversityTsinghua UniversityThe National University of ColombiaPennsylvania State UniversityUniversity of ViennaUniversity of GoettingenAarhus University
Zdjęcie
Harvard University
University of Cambridge
Stanford University
Peking University
Tsinghua University
The National University of Colombia
Pennsylvania State University
University of Vienna
University of Goettingen
Aarhus University
Podsumowanie
Podsumowanie
 • Informacje ogólne (84)
 • Rekrutacja (61)
 • Infrastruktura (68)
 • Rankingi (100)
 • Nagrody (100)
 • Czesne & Wsparcie (28)
 • Informacje ogólne (66)
 • Rekrutacja (66)
 • Infrastruktura (73)
 • Rankingi (100)
 • Nagrody (59)
 • Czesne & Wsparcie (57)
 • Informacje ogólne (86)
 • Rekrutacja (58)
 • Infrastruktura (64)
 • Rankingi (100)
 • Nagrody (55)
 • Czesne & Wsparcie (26)
 • Informacje ogólne (67)
 • Rekrutacja (90)
 • Infrastruktura (40)
 • Rankingi (91)
 • Nagrody (69)
 • Czesne & Wsparcie (46)
 • Informacje ogólne (53)
 • Rekrutacja (89)
 • Infrastruktura (56)
 • Rankingi (95)
 • Nagrody (69)
 • Czesne & Wsparcie (27)
 • Informacje ogólne (34)
 • Rekrutacja (93)
 • Infrastruktura (62)
 • Rankingi (0)
 • Nagrody (0)
 • Czesne & Wsparcie (98)
 • Informacje ogólne (80)
 • Rekrutacja (67)
 • Infrastruktura (71)
 • Rankingi (84)
 • Nagrody (1)
 • Czesne & Wsparcie (38)
 • Informacje ogólne (76)
 • Rekrutacja (95)
 • Infrastruktura (39)
 • Rankingi (61)
 • Nagrody (4)
 • Czesne & Wsparcie (97)
 • Informacje ogólne (47)
 • Rekrutacja (57)
 • Infrastruktura (65)
 • Rankingi (76)
 • Nagrody (25)
 • Czesne & Wsparcie (98)
 • Informacje ogólne (44)
 • Rekrutacja (82)
 • Infrastruktura (67)
 • Rankingi (78)
 • Nagrody (1)
 • Czesne & Wsparcie (55)
Informacje ogólne
Sieć absolwentówStowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2021.
Sieć absolwentówStowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2021.323000
N.A.175384
N.A.N.A.N.A.513149
N.A.4000
N.A.
Liczba często cytowanych naukowcówLiczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2021.
Liczba często cytowanych naukowcówLiczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2021.83
45
103
N.A.N.A.N.A.34
3
4
1
Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowejWskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021.
Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowejWskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021.7:1
N.A.5:1
11.1:1
11.6:1
N.A.17:1
N.A.N.A.N.A.
Wskaźnik przestępstw na kampusieŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021.
Wskaźnik przestępstw na kampusieŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021.1.55%
N.A.1.96%
N.A.N.A.N.A.0.76%
N.A.N.A.N.A.
Zajęcia dodatkoweSzeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021.
Zajęcia dodatkoweSzeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021.440
353
687
N.A.N.A.N.A.1200
N.A.N.A.N.A.
Sumaryczny wynik dla "Informacje ogólne"
Sumaryczny wynik dla "Informacje ogólne"
Rekrutacja
Opłata wstępnaWskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021
Opłata wstępnaWskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 20216%
21.5%
6.6%
0.91%
16%
13.6%
52%
N.A.N.A.3.3%
Średni wynik SAT wśród przyjętychSAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021.
Średni wynik SAT wśród przyjętychSAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021.1500
N.A.1475
N.A.N.A.N.A.1195
N.A.N.A.N.A.
Średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniemSAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021.
Średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniemSAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021.750
N.A.730
N.A.N.A.N.A.580
N.A.N.A.N.A.
Przyjęci na studiaStudenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021.
Przyjęci na studiaStudenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021.21000
18187
18217
34158
53302
48800
96562
94000
25377
44527
Liczba studentów międzynarodowychOdsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021
Liczba studentów międzynarodowychOdsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 202120%
19%
7.4%
16%
13%
N.A.7%
37%
12%
12%
Sumaryczny wynik dla "Rekrutacja"
Sumaryczny wynik dla "Rekrutacja"
Infrastruktura
Zbiory biblioteczneWiększa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021
Zbiory biblioteczneWiększa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 202117000000
8300600
18075000
7331
5397
N.A.5441121
7026496
4000000
N.A.
Obiekty medyczneŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021.
Obiekty medyczneŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021.17
20
12
10
N.A.N.A.4
N.A.N.A.15
Koszty zakwaterowania i wyżywieniaPrzybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2021.
Koszty zakwaterowania i wyżywieniaPrzybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2021.13 630.00$
9 162.00$
12 721.00$
5 405.00$
N.A.1 170.00$
4 910.00$
N.A.2 640.00$
4 644.00$
Obiekty sportoweŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021.
Obiekty sportoweŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021.19
7
18
N.A.N.A.N.A.19
N.A.5
N.A.
Akademiki uniwersyteckieUniversytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
Akademiki uniwersyteckieUniversytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
Sumaryczny wynik dla "Infrastruktura"
Sumaryczny wynik dla "Infrastruktura"
Rankingi
Pozycja w rankingu ARWUAcademic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2021.
Pozycja w rankingu ARWUAcademic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2021.1
5
2
49
29
N.A.54
194
135
81
Pozycja w rankingu ForbesaWedług corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2021.
Pozycja w rankingu ForbesaWedług corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2021.8
N.A.1
N.A.N.A.N.A.93
N.A.N.A.N.A.
Pozycja w rankingu Times Higher EducationRanking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.
Pozycja w rankingu Times Higher EducationRanking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.4
7
2
23
20
N.A.61
162
70
116
Pozycja w rankingu US NewsRanking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2021.
Pozycja w rankingu US NewsRanking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2021.3
2
15
51
28
N.A.101
160
119
89
Sumaryczny wynik dla "Rankingi"
Sumaryczny wynik dla "Rankingi"
Nagrody
Absolwenci - zdobywcy Nagrody NoblaŁączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2021.
Absolwenci - zdobywcy Nagrody NoblaŁączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2021.67
78
19
N.A.N.A.1
1
5
23
1
Liczba zdobywców Nagrody NoblaŹródło: Witryna Nagrody Nobla, 2021.
Liczba zdobywców Nagrody NoblaŹródło: Witryna Nagrody Nobla, 2021.66
59
36
N.A.N.A.N.A.N.A.5
22
2
Liczba zdobywców Nagrody PulitzeraNagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2021
Liczba zdobywców Nagrody PulitzeraNagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 202147
10
7
N.A.N.A.N.A.2
N.A.N.A.N.A.
Kadra objęta programem RhodesRhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2021.
Kadra objęta programem RhodesRhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2021.332
N.A.109
N.A.N.A.N.A.2
N.A.N.A.N.A.
Liczba zdobywców Nagrody TuringaNagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2021.
Liczba zdobywców Nagrody TuringaNagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2021.11
4
28
N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.
Sumaryczny wynik dla "Nagrody"
Sumaryczny wynik dla "Nagrody"
Czesne & Wsparcie
Kwota stypendium socjalnego dla studentówŁączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2021.
Kwota stypendium socjalnego dla studentówŁączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2021.182$ million
N.A.180$ million
N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.
Roczna liczba grantów dla studentówŚrednia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2021.
Roczna liczba grantów dla studentówŚrednia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2021.40 000.00$
32 653.00$
34 497.00$
1 550.00$
N.A.N.A.8 250.00$
N.A.N.A.12 142.00$
Wskaźnik wzrostu czesnegoNiższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2021
Wskaźnik wzrostu czesnegoNiższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 20213.5%
N.A.3.5%
N.A.N.A.N.A.2.9%
N.A.N.A.0%
Czesne na rokOpłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2021.
Czesne na rokOpłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2021.39 966.00$
13 662.00$
41 250.00$
4 635.00$
N.A.1 093.00$
16 444.00$
1 009.00$
1 327.00$
0$
Czesne na rok dla studentów zagranicznychOpłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2021.
Czesne na rok dla studentów zagranicznychOpłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2021.39 966.00$
27 802.00$
41 250.00$
27 200.00$
34 400.00$
1 093.00$
28 746.00$
1 924.00$
1 327.00$
12 142.00$
Sumaryczny wynik dla "Czesne & Wsparcie"
Sumaryczny wynik dla "Czesne & Wsparcie"
This page is currently only available in English.