Najlepsze uniwersytety w 2020 roku: top lista

Który najlepszy w kategorii: uniwersytety w 2020

Najlepsze uniwersytety 2020 (1 - 5)
Porównanie uniwersytety
Zwycięzca
Porównanie uniwersytety
Zwycięzca
Harvard University
Zwycięzca
University of Cambridge
Zwycięzca
Stanford University
Zwycięzca
The National University of Colombia
Zwycięzca
University of Goettingen
Zwycięzca
University of the Philippines, Diliman
Zwycięzca
Yale University
Zwycięzca
Kyoto University
Zwycięzca
Aarhus University
Zwycięzca
University College London
Zdjęcie
Harvard University
100pkt.
University of Cambridge
95pkt.
Stanford University
90pkt.
The National University of Colombia
86pkt.
University of Goettingen
85pkt.
University of the Philippines, Diliman
84pkt.
Yale University
83pkt.
Kyoto University
82pkt.
Aarhus University
81pkt.
University College London
81pkt.
Podsumowanie
Podsumowanie
 • Informacje ogólne (84)
 • Rekrutacja (61)
 • Infrastruktura (68)
 • Rankingi (100)
 • Nagrody (100)
 • Czesne & Wsparcie (28)
 • Informacje ogólne (66)
 • Rekrutacja (67)
 • Infrastruktura (74)
 • Rankingi (100)
 • Nagrody (59)
 • Czesne & Wsparcie (57)
 • Informacje ogólne (86)
 • Rekrutacja (59)
 • Infrastruktura (64)
 • Rankingi (100)
 • Nagrody (55)
 • Czesne & Wsparcie (26)
 • Informacje ogólne (34)
 • Rekrutacja (94)
 • Infrastruktura (62)
 • Rankingi (0)
 • Nagrody (0)
 • Czesne & Wsparcie (98)
 • Informacje ogólne (47)
 • Rekrutacja (57)
 • Infrastruktura (66)
 • Rankingi (76)
 • Nagrody (25)
 • Czesne & Wsparcie (98)
 • Informacje ogólne (36)
 • Rekrutacja (59)
 • Infrastruktura (100)
 • Rankingi (0)
 • Nagrody (0)
 • Czesne & Wsparcie (99)
 • Informacje ogólne (76)
 • Rekrutacja (59)
 • Infrastruktura (63)
 • Rankingi (99)
 • Nagrody (66)
 • Czesne & Wsparcie (26)
 • Informacje ogólne (55)
 • Rekrutacja (60)
 • Infrastruktura (34)
 • Rankingi (92)
 • Nagrody (8)
 • Czesne & Wsparcie (69)
 • Informacje ogólne (44)
 • Rekrutacja (83)
 • Infrastruktura (67)
 • Rankingi (78)
 • Nagrody (1)
 • Czesne & Wsparcie (55)
 • Informacje ogólne (56)
 • Rekrutacja (86)
 • Infrastruktura (52)
 • Rankingi (98)
 • Nagrody (12)
 • Czesne & Wsparcie (41)
Plusy
Plusy
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni
 • Wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
 • Większa liczba często cytowanych opracowań
 • Więcej oferowanych zajęć dodatkowych
 • Większa kwota stypendium socjalnego dla studentów
 • Większa sieć absolwentów
 • Wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
 • Większa liczba często cytowanych opracowań
 • Wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
 • Większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
 • Więcej obiektów sportowych
 • Więcej obiektów medycznych
 • Niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
 • Wyższa pozycja w rankingu Times Higher Education
 • Wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
 • Większa liczba często cytowanych opracowań
 • Więcej oferowanych zajęć dodatkowych
 • Wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
 • Niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
 • Większa liczba pracowników akademickich
 • Więcej przyjętych studentów
 • Więcej obiektów sportowych
 • Więcej przyjętych studentów
 • Niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
 • Niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
 • Wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
 • Wyższa pozycja w rankingu uczelni ARWU
 • Większa liczba pracowników akademickich
 • Większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
 • Więcej obiektów sportowych
  • Niższe wymagane czesne
  • Większa liczba pracowników akademickich
  • Więcej przyjętych studentów
  • Niższy wzrost kwoty czesnego
  • Wyższa pozycja w rankingu U.S. News World's Best Universities
  • Większa liczba pracowników akademickich
  • Więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
  • Więcej przyjętych studentów
  Minusy
  Minusy
  • Opłata wstępna
  • Przyjęci na studia
  • Zbiory biblioteczne
  • Liczba pracowników akademickich
  • Pozycja w rankingu Forbesa
  • Koszty zakwaterowania i wyżywienia
  • Koszty zakwaterowania i wyżywienia
  • Przyjęci na studia
  • Opłata wstępna
  • Liczba pracowników akademickich
  • Zbiory biblioteczne
  • Liczba studentów międzynarodowych
  • Opłata wstępna
  • Czesne na rok
  • Przyjęci na studia
  • Liczba studentów międzynarodowych
  • Kadra objęta programem Rhodes
  • Liczba pracowników akademickich
  • Czesne na rok
  • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
  • Opłata wstępna
  • Absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla
  • Akademiki uniwersyteckie
  • Liczba studentów międzynarodowych
  • Liczba pracowników akademickich
  • Czesne na rok
  • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
  • Zbiory biblioteczne
  • Sieć absolwentów
  • Przyjęci na studia
  • Liczba pracowników akademickich
  • Sieć absolwentów
  • Przyjęci na studia
  • Liczba studentów międzynarodowych
  • Czesne na rok
  • Opłata wstępna
  • Koszty zakwaterowania i wyżywienia
  • Liczba studentów międzynarodowych
  • Koszty zakwaterowania i wyżywienia
  • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
  • Czesne na rok
  • Roczna liczba grantów dla studentów
  • Liczba zdobywców Nagrody Nobla
  • Pozycja w rankingu ARWU
  • Liczba studentów międzynarodowych
  • Liczba zdobywców Nagrody Nobla
  • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
  • Pozycja w rankingu US News
  • Obiekty medyczne
  • Zbiory biblioteczne
  • Liczba zdobywców Nagrody Nobla
  • Czesne na rok
  • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
  • Koszty zakwaterowania i wyżywienia
  • Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej
  Informacje ogólne
  Liczba pracowników akademickichLiczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.
  Liczba pracowników akademickichLiczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.2107159619952974280015264140286443734650
  Sieć absolwentówStowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2020.
  Sieć absolwentówStowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2020.323000N.A.175384N.A.4000250000168987N.A.N.A.140000
  Liczba często cytowanych naukowcówLiczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2020.
  Liczba często cytowanych naukowcówLiczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2020.8345103N.A.4N.A.3726125
  Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowejWskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
  Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowejWskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.7:1N.A.5:1N.A.N.A.N.A.6:1N.A.N.A.9:1
  Zajęcia dodatkoweSzeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
  Zajęcia dodatkoweSzeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.440353687N.A.N.A.N.A.438N.A.N.A.210
  Sumaryczny wynik dla "Informacje ogólne"
  Sumaryczny wynik dla "Informacje ogólne"
  Rekrutacja
  Opłata wstępnaWskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
  Opłata wstępnaWskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 20206%21.5%6.6%13.6%N.A.N.A.7.1%26%3.3%10%
  Średni wynik SAT wśród przyjętychSAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
  Średni wynik SAT wśród przyjętychSAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.1500N.A.1475N.A.N.A.N.A.1495N.A.N.A.N.A.
  Średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniemSAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
  Średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniemSAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.750N.A.730N.A.N.A.N.A.745N.A.N.A.N.A.
  Przyjęci na studiaStudenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
  Przyjęci na studiaStudenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.21000181871821748800253772203111906227954452727000
  Liczba studentów międzynarodowychOdsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
  Liczba studentów międzynarodowychOdsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 202020%19%7.4%N.A.12%N.A.18%7.5%12%31%
  Sumaryczny wynik dla "Rekrutacja"
  Sumaryczny wynik dla "Rekrutacja"
  Infrastruktura
  Zbiory biblioteczneWiększa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
  Zbiory biblioteczneWiększa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 202017000000830060018075000N.A.4000000N.A.258500006682488N.A.2000000
  Obiekty medyczneŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
  Obiekty medyczneŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.172012N.A.N.A.N.A.91154
  Koszty zakwaterowania i wyżywieniaPrzybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
  Koszty zakwaterowania i wyżywieniaPrzybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.13 630.00$9 162.00$12 721.00$1 170.00$2 640.00$1 236.00$13 000.00$3 280.00$4 644.00$7 503.00$
  Obiekty sportoweŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.
  Obiekty sportoweŹródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020.19718N.A.5N.A.272N.A.1
  Akademiki uniwersyteckieUniversytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
  Akademiki uniwersyteckieUniversytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
  Sumaryczny wynik dla "Infrastruktura"
  Sumaryczny wynik dla "Infrastruktura"
  Rankingi
  Pozycja w rankingu ARWUAcademic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2020.
  Pozycja w rankingu ARWUAcademic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2020.152N.A.135N.A.11268122
  Pozycja w rankingu ForbesaWedług corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2020.
  Pozycja w rankingu ForbesaWedług corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2020.8N.A.1N.A.N.A.N.A.4N.A.N.A.N.A.
  Pozycja w rankingu Times Higher EducationRanking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.
  Pozycja w rankingu Times Higher EducationRanking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.472N.A.70N.A.115411617
  Pozycja w rankingu US NewsRanking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2020.
  Pozycja w rankingu US NewsRanking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2020.3215N.A.119N.A.735894
  Sumaryczny wynik dla "Rankingi"
  Sumaryczny wynik dla "Rankingi"
  Nagrody
  Absolwenci - zdobywcy Nagrody NoblaŁączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
  Absolwenci - zdobywcy Nagrody NoblaŁączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.677819123N.A.16N.A.13
  Liczba zdobywców Nagrody NoblaŹródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.
  Liczba zdobywców Nagrody NoblaŹródło: Witryna Nagrody Nobla, 2020.665936N.A.22N.A.98218
  Liczba zdobywców Nagrody PulitzeraNagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2020
  Liczba zdobywców Nagrody PulitzeraNagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 202047107N.A.N.A.N.A.56N.A.N.A.N.A.
  Kadra objęta programem RhodesRhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.
  Kadra objęta programem RhodesRhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2020.332N.A.109N.A.N.A.N.A.230N.A.N.A.N.A.
  Liczba zdobywców Nagrody TuringaNagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2020.
  Liczba zdobywców Nagrody TuringaNagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2020.11428N.A.N.A.N.A.1N.A.N.A.N.A.
  Sumaryczny wynik dla "Nagrody"
  Sumaryczny wynik dla "Nagrody"
  Czesne & Wsparcie
  Kwota stypendium socjalnego dla studentówŁączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
  Kwota stypendium socjalnego dla studentówŁączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.182$ millionN.A.180$ millionN.A.N.A.N.A.120$ millionN.A.N.A.N.A.
  Roczna liczba grantów dla studentówŚrednia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
  Roczna liczba grantów dla studentówŚrednia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.40 000.00$32 653.00$34 497.00$N.A.N.A.N.A.38 170.00$16 776.00$12 142.00$5 280.00$
  Wskaźnik wzrostu czesnegoNiższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2020
  Wskaźnik wzrostu czesnegoNiższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 20203.5%N.A.3.5%N.A.N.A.N.A.3.13%N.A.0%3.9%
  Czesne na rokOpłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
  Czesne na rokOpłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.39 966.00$13 662.00$41 250.00$1 093.00$1 327.00$292$42 300.00$5 459.00$0$13 519.00$
  Czesne na rok dla studentów zagranicznychOpłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.
  Czesne na rok dla studentów zagranicznychOpłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2020.39 966.00$27 802.00$41 250.00$1 093.00$1 327.00$292$42 300.00$5 459.00$12 142.00$22 156.00$
  Sumaryczny wynik dla "Czesne & Wsparcie"
  Sumaryczny wynik dla "Czesne & Wsparcie"
  This page is currently only available in English.