100pkt.

Walter Cronkite School

vs

Przegląd Walter Cronkite School: 49 fakty i najważniejsze cechy

Walter Cronkite School
Walter Cronkite School
100
pkt.

Dlaczego Walter Cronkite School jest lepszy od przeciętnej?

 • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
  22319$vs42557.4$
 • Czesne na rok
  9720$vs44003$
 • Procent studentek
  71%vs53.92%
 • Wskaźnik przestępstw na kampusie
  0.52%vs0.92%
 • Liczba uczelni partnerskich
  290vs196.25
 • Wskaźnik wzrostu czesnego
  2.9%vs3.36%
 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia
  11436$vs12503.47$
 • Stowarzyszenia studenckie
  1100vs470.5

Najważniejsze fakty i rankingi

Informacje ogólne

1.wskaźnik przestępstw na kampusie

0.52% (Arizona State University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

0.02%

2.języki

1

Liczba dodatkowych języków wymaganych do uzyskania tytułu MBA. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Walter Cronkite School

1

3.liczba podwójnych kierunków

4 (Arizona State University)

Określa możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of International and Public Affairs

20

4.zajęcia dodatkowe

1014 (Arizona State University)

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

1014

5.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

23:1 (Arizona State University)

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

5:1

6.stowarzyszenia studenckie

1100 (Arizona State University)

Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

1100

Rekrutacja

1.procent studentek

71%

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Mandel School

86%

2.liczba studentów kończących studia

57

Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

2224

3.średni wynik ACT

22

ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

33.5

4.opłata wstępna

48%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

6.6%

5.średni wynik SAT wśród przyjętych

1040

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1500

6.średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

545 (Arizona State University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

School of Computer Science

760

Infrastruktura

1.koszty zakwaterowania i wyżywienia

11436$ (Arizona State University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

11436$

2.Dysponuje muzeum
Walter Cronkite School

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

3.zbiory biblioteczne

4530809 (Arizona State University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

18075000

4.obiekty sportowe

12 (Arizona State University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

19

5.liczba miejsc w akademiku

13000 (Arizona State University)

Liczba studentów, która może zamieszkać w akademikach. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

13815

6.obiekty medyczne

5 (Arizona State University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

17

Nagrody

1.kadra objęta programem Rhodes

5 (Arizona State University)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

332

2.Należy do Ivy League
Walter Cronkite School

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Na przykład

Harvard Kennedy School

3.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

4 (Arizona State University)

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2019

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

47

4.liczba zdobywców Nagrody Nobla

3 (Arizona State University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

66

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok dla studentów zagranicznych

22319$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

22319$

2.czesne na rok

9720$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Walter Cronkite School

9720$

3.wskaźnik wzrostu czesnego

2.9% (Arizona State University)

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

School of Computer Science

1.79%

4.kwota stypendium socjalnego dla studentów

59.6$ million (Arizona State University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

182$ million

5.roczna liczba grantów dla studentów

10550$

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

40000$

Inne

1.liczba uczelni partnerskich

290 (Arizona State University)

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Nicholas School

300

2.pozycja w rankingu Forbesa

226 (Arizona State University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2019.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

1

3.pozycja w rankingu ARWU

79 (Arizona State University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2019.

Zwycięzca

Harvard Kennedy School

1

4.pozycja w rankingu US News

330 (Arizona State University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2019.

Zwycięzca

MIT Whitaker College

1

5.pozycja w rankingu Times Higher Education

148 (Arizona State University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

School of Humanities and Sciences

2

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.