Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication
Top 1%3 punkt/ów
Top 1%
Najważniejsze fakty i rankingi

Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication: 50 fakty i cechy

1. czesne na rok dla studentów zagranicznych

24729$(Arizona State University)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

2. procent studentek

50%(Arizona State University)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

3. czesne na rok

10410$(Arizona State University)
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

4. wskaźnik przestępstw na kampusie

0.52%(Arizona State University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

5. procent studentów

50%(Arizona State University)
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

6. liczba studentów międzynarodowych

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

7. liczba przedsiębiorstw założonych przez absolwentów

0(Arizona State University)
Liczba przedsiębiorstw założonych przez absolwentów określa nacisk, jaki uczelnia kładzie na rozwój przedsiębiorczości. Źródło: Forbes Global 2000, 2017

8. przyjęci na studia

73378(Arizona State University)
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

9. średni wynik SAT wśród przyjętych

1105(Arizona State University)
SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

10. średni wynik ACT

24(Arizona State University)
ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

11. sieć absolwentów

300000(Arizona State University)
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2017.

12. opłata wstępna

89%(Arizona State University)
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

13. liczba pracowników akademickich

3095(Arizona State University)
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

14. procent czarnych studentów

4.3%(Arizona State University)
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

15. rok założenia

1885(Arizona State University)
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2017.

16. języki

1(Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication)
Liczba dodatkowych języków wymaganych do uzyskania tytułu MBA. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

17. studenci na studiach licencjackich

59382(Arizona State University)
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2017.

18. liczba studentów kończących studia

13996(Arizona State University)
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2017.

19. liczba często cytowanych naukowców

13(Arizona State University)
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2017.

20. studenci objęci programem międzynarodowej wymiany studentów

1574(Arizona State University)
Program wymiany studentów jest programem, dzięki któremu studenci danej uczelni studiują za granicą w jednej z instytucji partnerskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

21. zajęcia dodatkowe

1014(Arizona State University)
Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

22. Dysponuje muzeum

Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication(Arizona State University)
ma to 73%
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

23. liczba muzeów

3(Arizona State University)
Źródło: Wikipedia, 2017; oficjalna strona miasta, 2017.

24. liczba uczelni partnerskich

290(Arizona State University)
Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017.

25. wskaźnik wzrostu czesnego

2.9%(Arizona State University)
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2017

Top 10 wydziały

Dodaj kolejny obiekt do porównania
  • Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication
Porównaj
This page is currently only available in English.