versus logo
vs
Walter Cronkite School
Barnard College
Top 1%72 punkt/ów
Top 1%
Top 65%25 punkt/ów
Top 65%
Najważniejsze fakty i rankingi

Walter Cronkite School vs Barnard College: 43 faktów w porównaniu

1. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Niezaprzeczalnie niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
Walter Cronkite School: 22319$
22319$
vs
44300$
21981$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

2. procent studentek

Niezaprzeczalnie większy odsetek studentek.
Mandel School: 86%
71%
vs
51%(Columbia University)
20% większy odsetek studentek
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

3. czesne na rok

Znacznie niższe wymagane czesne.
Walter Cronkite School: 9720$
9720$
vs
44300$
34580$ niższe wymagane czesne
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

4. wskaźnik przestępstw na kampusie

Niezaprzeczalnie niższy wskaźnik przestępstw w kampusie.
School of Computer Science: 0.02%
0.52%(Arizona State University)
vs
0.67%(Columbia University)
0.15% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

5. procent studentów

Zauważalnie większy odsetek studentów.
School of Computer Science: 75%
29%
vs
49%(Columbia University)
20% większy odsetek studentów
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

6. liczba studentów międzynarodowych

Znacząco więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych.
School of International and Public Affairs: 50%
12%
vs
10%
2% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

7. Posiada akademiki uniwersyteckie

Universytet posiada swoje własne domy akademickie, które dostępne są dla studentów. Dzięki temu mogą oni prowadzić ciekawe życie towarzyskie, a czasami nawet tańsze niż prywatne zakwaterowanie.
Walter Cronkite School(Arizona State University)
Barnard College(Columbia University)

8. przyjęci na studia

Niezaprzeczalnie więcej przyjętych studentów.
School of Humanities and Sciences: 4449
1365
vs
2390
1025 więcej przyjętych studentów
Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

9. średni wynik SAT wśród przyjętych

Widocznie wyższy średni wynik SAT.
Harvard Kennedy School: 1500
1040
vs
1485(Columbia University)
445 wyższy średni wynik SAT
SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

10. średni wynik ACT

Niepodważalnie wyższy średni wynik ACT.
Harvard Kennedy School: 33.5
22
vs
33.5(Columbia University)
11.5 wyższy średni wynik ACT
ACT to ustandaryzowany test podczas ukończenia szkoły średniej oraz przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, stworzony przez ACT. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

11. sieć absolwentów

Wyraźnie większa sieć absolwentów.
Harvard Kennedy School: 46981
8000
vs
40000
32000 większa sieć absolwentów
Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

12. opłata wstępna

Znacząco niższa opłata wstępna.
School of Computer Science: 6.8%
48%
vs
21%
27% niższa opłata wstępna
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

13. liczba pracowników akademickich

Kolosalnie większa liczba pracowników akademickich.
School of Humanities and Sciences: 643
31
vs
375
344 większa liczba pracowników akademickich
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

14. procent czarnych studentów

Znacznie większy odsetek studentów ciemnoskórych.
Barnard College: 40%
4%
vs
40%
36% większy odsetek studentów ciemnoskórych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

15. rok założenia

Ciut więcej lat, które upłynęły od założenia.
Barnard College: 1889
1931
vs
1889
42 więcej lat, które upłynęły od założenia
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

16. studenci na studiach licencjackich

Wymiernie więcej studentów na studiach licencjackich.
Barnard College: 2390
1308
vs
2390
1082 więcej studentów na studiach licencjackich
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

17. liczba studentów kończących studia

0% więcej studentów kończących studia.
School of Humanities and Sciences: 2224
57
vs
0
57 więcej studentów kończących studia
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

18. liczba często cytowanych naukowców

0% większa liczba często cytowanych opracowań.
MIT Whitaker College: 11
1
vs
0
1 większa liczba często cytowanych opracowań
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

19. Dysponuje muzeum

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.
Walter Cronkite School(Arizona State University)
Barnard College
ma to 74%

20. liczba uczelni partnerskich

Niepodważalnie większa liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych.
Nicholas School: 300
290(Arizona State University)
vs
150(Columbia University)
140 większa liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych
Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

21. wskaźnik wzrostu czesnego

Niemało niższy wzrost kwoty czesnego.
School of Computer Science: 1.79%
2.9%(Arizona State University)
vs
2.7%
6.9% niższy wzrost kwoty czesnego
Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

22. roczna liczba grantów dla studentów

Widocznie większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim.
Harvard Kennedy School: 40000$
10550$
vs
37608$(Columbia University)
27058$ większa kwota stypendiów dostępna na studenta w roku akademickim
Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

23. koszty zakwaterowania i wyżywienia

Trochę niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Walter Cronkite School: 11436$
11436$(Arizona State University)
vs
11496$(Columbia University)
60$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

24. pozycja w rankingu Forbesa

Wyraźnie wyższa pozycja w rankingu Forbes US.
School of Humanities and Sciences: 1
226(Arizona State University)
vs
5(Columbia University)
221 wyższa pozycja w rankingu Forbes US
Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

25. liczba podwójnych kierunków

Znacznie większa liczba podwójnych kierunków.
School of International and Public Affairs: 20
4(Arizona State University)
vs
5
1 większa liczba podwójnych kierunków
Określa możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Top 10 Szkoły wyższe oraz szkoły dla absolwentów

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.