70pkt.

Warren Alpert School

1pkt.

Yale School of Nursing

Zwycięzca
vs
vs

50 faktów w porównaniu

Warren Alpert School vs Yale School of Nursing

Warren Alpert School
Yale School of Nursing
Warren Alpert School
Yale School of Nursing
70
pkt.
1
pkt.

Dlaczego Warren Alpert School jest lepszy od Yale School of Nursing?

 • 112 więcej lat, które upłynęły od założenia
  1811vs1923
 • 792$ niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia
  12208$vs13000$
 • 33.5% niższa opłata wstępna
  3.5%vs37%
 • 0.39% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
  1.72%vs2.11%

Dlaczego Yale School of Nursing jest lepszy od Warren Alpert School?

 • 26% większy odsetek studentów rasy białej
  59%vs33%
 • 15968$ niższe wymagane czesne
  33416$vs49384$
 • 19050000 większe zbiory biblioteczne
  25850000vs6800000
 • 4 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla wykładających na uczelni
  9vs5
 • 14 większa liczba zdobywców Nagrody Nobla
  16vs2
 • 13.06% niższy wzrost kwoty czesnego
  3.13%vs3.6%
 • 17.94$ billion większa kwota uposażenia
  20.8$ billionvs2.86$ billion
 • 70 wyższy średni wynik SAT
  1495vs1425

Najważniejsze fakty i rankingi

Informacje ogólne

1.rok założenia

1811

1923

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard Medical School

1782

2.liczba pracowników akademickich

317

52

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

Harvard Medical School

8924

3.wyposażenie

2.86$ billion (Brown University)

20.8$ billion (Yale University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2019.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

32$ billion

4.liczba często cytowanych naukowców

3

0

Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2019.

Zwycięzca

Harvard Medical School

49

5.stowarzyszenia studenckie

437 (Brown University)

400 (Yale University)

Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2019.

Zwycięzca

College of Health Solutions

1100

6.sieć absolwentów

5000

11200

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Johns Hopkins Bloomberg School

50000

Rekrutacja

1.liczba aplikantów

6230

352

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

NYU School of Medicine

8835

2.przyjęci na studia

457

321

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Johns Hopkins Bloomberg School

2164

3.liczba studentów międzynarodowych

2% (Brown University)

2%

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Weill Cornell College

56%

4.procent studentów z Azji

29%

16% (Yale University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

College of Dental Medicine

42%

5.średni wynik SAT wśród przyjętych

1425 (Brown University)

1495 (Yale University)

SAT to standaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Boston School of Public Health

2016

6.średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem

710 (Brown University)

745 (Yale University)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

750

Infrastruktura

1.obiekty medyczne

12 (Brown University)

9 (Yale University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

17

2.zbiory biblioteczne

6800000 (Brown University)

25850000 (Yale University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

Yale School of Public Health

25850000

3.Dysponuje muzeum
Warren Alpert School
Yale School of Nursing

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

4.liczba muzeów

1 (Brown University)

1 (Yale University)

Źródło: Wikipedia, 2019; oficjalna strona miasta, 2019.

Zwycięzca

Johns Hopkins Bloomberg School

4

5.obiekty sportowe

23 (Brown University)

27 (Yale University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019.

Zwycięzca

Weill Cornell Graduate School

29

6.rozmiar kampusu

0.58km² (Brown University)

3.39km² (Yale University)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Duke School of Nursing

34.8km²

Nagrody

1.liczba zdobywców Nagrody Nobla

5 (Brown University)

9 (Yale University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

66

2.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

2 (Brown University)

16 (Yale University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2019.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

67

3.Należy do Ivy League
Warren Alpert School
Yale School of Nursing

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

4.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

22 (Brown University)

56 (Yale University)

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2019

Zwycięzca

Yale School of Public Health

56

5.kadra objęta programem Rhodes

46 (Brown University)

230 (Yale University)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2019.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

332

6.liczba wniosków patentowych

0

8

Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

College of Nursing and Health Innovation

99100

Czesne & Wsparcie

1.roczna liczba grantów dla studentów

25170$

38170$ (Yale University)

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

44000$

2.czesne na rok

49384$

33416$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

College of Health Solutions

5716$

3.wskaźnik wzrostu czesnego

3.6% (Brown University)

3.13% (Yale University)

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2019

Zwycięzca

College of Health Solutions

2.9%

4.czesne na rok dla studentów zagranicznych

49384$

33416$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

College of Nursing and Health Innovation

22977$

5.kwota stypendium socjalnego dla studentów

93.1$ million (Brown University)

120$ million (Yale University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2019.

Zwycięzca

Weill Cornell Graduate School

245$ million

Inne

1.pozycja w rankingu US News

42 (Brown University)

7 (Yale University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2019.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

3

2.pozycja w rankingu Forbesa

12 (Brown University)

4 (Yale University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2019.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

1

3.pozycja w rankingu ARWU

67 (Brown University)

11 (Yale University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2019.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

1

4.pozycja w rankingu Times Higher Education

51 (Brown University)

11 (Yale University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

2

Top 10 szkoły medyczne

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.