versus logo
vs
Weatherhead School
Kellogg School of Management
Top 34%45 punkt/ów
Top 34%
Top 24%52 punkt/ów
Top 24%
Najważniejsze fakty i rankingi

Weatherhead School vs Kellogg School of Management: 53 faktów w porównaniu

1. rok założenia

Odrobinę więcej lat, które upłynęły od założenia.
Wharton School: 1881
1939
vs
1908
31 więcej lat, które upłynęły od założenia
Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

2. liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w 3 miesiące po opuszczeniu uczelni

Większa liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy po opuszczeniu uczelni..
Tuck School of Business: 98
94
vs
90
4.44% większa liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy po opuszczeniu uczelni.
Odsetek absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie lub zaakceptowali ofertę pracy w przeciągu trzech miesięcy od opuszczenia murów uczelni. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

3. liczba pracowników akademickich

Kolosalnie większa liczba pracowników akademickich.
Foster School: 1000
72
vs
143
71 większa liczba pracowników akademickich
Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

4. wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

Niezaprzeczalnie niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej.
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 3.72:1
9:1(Case Western Reserve University)
vs
7:1(Northwestern University)
22.22% niższy wskaźnik studentów do kadry naukowej
Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

5. liczba studentów międzynarodowych

Istotnie więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych.
Judge Business School: 95%
27%
vs
36%
9% więcej zagranicznych studentów na studiach dziennych
Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

6. wskaźnik przestępstw na kampusie

Ewidentnie niższy wskaźnik przestępstw w kampusie.
H. John Heinz III College: 0.02%
1.18%(Case Western Reserve University)
vs
0.77%(Northwestern University)
0.41% niższy wskaźnik przestępstw w kampusie
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

7. stosunek ceny do jakości

Niepodważalnie lepsza jakość za tą samą cenę.
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 112$
53$
vs
81$
1.53x lepsza jakość za tą samą cenę
Oblicza się go według bieżacego wynagrodzenia, czasu trwania kursów, wysokości opłat i innych kosztów, w tym utraconych dochodów podczas MBA. Źródło: Financial Times, 2018.

8. średnia płaca

Istotnie wyższa średnia pensja.
Graduate School of Business: 194645$
99343$
vs
161269$
61926$ wyższa średnia pensja
Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalne statystki prowadzone przez miasto, 2018.

9. procent studentek

O wiele większy odsetek studentek.
Cornell School of Hotel Administration: 50%
38%
vs
36%
2% większy odsetek studentek
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

10. procent studentów

Większy odsetek studentów.
Saïd Business School: 73%
62%
vs
64%
2% większy odsetek studentów
Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

11. czesne na rok

Widocznie niższe wymagane czesne.
Columbia Business School: 118.42$
76696$
vs
59085$
17611$ niższe wymagane czesne
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

12. czesne na rok dla studentów zagranicznych

Widocznie niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych.
UQ Business School: 19780$
76696$
vs
59085$
17611$ niższe czesne wymagane od studentów zagranicznych na studiach dziennych
Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

13. pozycja w rankingu The Economist MBA

Kolosalnie lepsza pozycja w ogólnym rankingu MBA Economist.
Booth School of Business: 1
86
vs
23
63 lepsza pozycja w ogólnym rankingu MBA Economist
Szkoła posiada wyższą pozycję w ogólnym rankingu MBA Economist (z ang. Master of Business Administration, pol. Magisterskie Studia Menedżerskie). Źródło: The Economist, 2018.

14. liczba studentów kończących studia

Dużo więcej studentów kończących studia.
UQ Business School: 5840
1245
vs
1161
84 więcej studentów kończących studia
Wysoki wskaźnik magistrów oraz doktorów oznacza, że uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

15. studenci na studiach licencjackich

0% więcej studentów na studiach licencjackich.
W. P. Carey School: 8300
206
vs
0
206 więcej studentów na studiach licencjackich
Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

16. liczba często cytowanych naukowców

Undefined większa liczba często cytowanych opracowań.
Wharton School: 18
0
vs
0
Liczba najczęściej cytowanych autorów opracowań naukowych w 21 kategoriach. Osoby te należą do najczęściej cytowanych naukowców w każdej z kategorii. Thomson Reuters, który zajmował się przygotowywaniem danych dla THE, prześledził 6 000 000 artykułów naukowych opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a następnie obliczył ile razy te artykuły były cytowane przez innych badaczy. Źródło: Thomson Reuters, 2018.

17. liczba wniosków patentowych

0% większa liczba wniosków patentowych.
Foster School: 168000
0
vs
128
Kolosalnie większa liczba wniosków patentowych.Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018
Wniosek patentowy jest zgłoszeniem złożonym w biurze oczekującym na przyznanie patentu dla jego wynalazcy. Liczba wniosków świadczy o kreatywności studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

18. liczba aplikantów

Ewidentnie więcej kandydatów.
Fisher College of Business: 28675
261
vs
5564
5303 więcej kandydatów
Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

19. opłata wstępna

Kolosalnie niższa opłata wstępna.
Ross School of Business: 5%
57%
vs
23%
34% niższa opłata wstępna
Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

20. kadra objęta programem Rhodes

Wyraźnie większa liczba zdobywców nagrody Rhodes Scholarship.
Harvard Business School: 332
10(Case Western Reserve University)
vs
16(Northwestern University)
6 większa liczba zdobywców nagrody Rhodes Scholarship
Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

21. stowarzyszenia studenckie

Dostrzegalnie więcej organizacji i stowarzyszeń studenckich.
W. P. Carey School: 1100
121(Case Western Reserve University)
vs
400(Northwestern University)
279 więcej organizacji i stowarzyszeń studenckich
Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2018.

22. obiekty sportowe

Znacząco więcej obiektów sportowych.
Cornell School of Hotel Administration: 29
10(Case Western Reserve University)
vs
12(Northwestern University)
2 więcej obiektów sportowych
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

23. zbiory biblioteczne

Dostrzegalnie większe zbiory biblioteczne.
Yale School of Management: 25850000
2850000(Case Western Reserve University)
vs
4900000(Northwestern University)
2050000 większe zbiory biblioteczne
Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

24. wyposażenie

Zdecydowanie większa kwota uposażenia.
Ross School of Business: 8.46$ billion
1.61$ billion(Case Western Reserve University)
vs
0.87$ billion
0.74$ billion większa kwota uposażenia
Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

25. procent studentów z Azji

Dostrzegalnie większy odsetek studentów - Azjatów.
Melbourne Business School: 42%
17.2%(Case Western Reserve University)
vs
20%(Northwestern University)
2.8% większy odsetek studentów - Azjatów
Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Top 10 szkoły biznesowe

Dodaj do porównania
    Porównaj
    This page is currently only available in English.