98pkt.

Wharton School

vs

Przegląd Wharton School: 59 fakty i najważniejsze cechy

Wharton School
Wharton School

Dlaczego Wharton School jest lepszy od przeciętnej?

 • Rok założenia
  1881vs1936.73
 • Wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej
  6:1vs10.84:1
 • Liczba pracowników akademickich
  228vs130.86
 • Liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w 3 miesiące po opuszczeniu uczelni
  92vs90.5
 • Średni wynik SAT z pisania
  740vs691.43
 • Średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem
  730vs679.2
 • Czesne na rok
  121.61$vs37489.99$
 • Czesne na rok dla studentów zagranicznych
  45890$vs48021.5$

Najważniejsze fakty i rankingi

relevant

Informacje ogólne

1.rok założenia

1881

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Wharton School

1881

2.liczba pracowników akademickich

228

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

Fuqua School of Business

1774

3.liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w 3 miesiące po opuszczeniu uczelni

92

Odsetek absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie lub zaakceptowali ofertę pracy w przeciągu trzech miesięcy od opuszczenia murów uczelni. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Tuck School of Business

98

4.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

6:1 (University of Pennsylvania)

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Samuel Curtis Johnson Graduate School

3.72:1

5.procent budżetu przeznaczanego na badania naukowe

14% (University of Pennsylvania)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Boston School of Management

48.8%

6.sieć absolwentów

92000

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Leonard N. Stern School

100000

relevant

Rekrutacja

1.procent studentów

47% (University of Pennsylvania)

Stosunek kobiet i mężczyzn wśród studentów ukazuje zróżnicowanie społeczności uniwersyteckiej pod względem płci. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Saïd Business School

73%

2.średni wynik SAT z pisania

740 (University of Pennsylvania)

SAT to ustandaryzowany test podczas przyjęć na uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki uzyskane w teście SAT określają, jak ciężko jest dostać się na wybraną uczelnię i mogą również wskazywać poziom wymogów edukacyjnych. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Fisher College of Business

1246

3.przyjęci na studia

4856

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

W. P. Carey School

10100

4.studenci na studiach licencjackich

2502

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

Zwycięzca

W. P. Carey School

8300

5.liczba studentów międzynarodowych

12% (University of Pennsylvania)

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Judge Business School

95%

6.procent studentów z Azji

17% (University of Pennsylvania)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Melbourne Business School

42%

relevant

Infrastruktura

1.rozmiar kampusu

4km² (University of Pennsylvania)

Powierzchnia kampusu w kilometrach kwadratowych. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

College of Business

36.21km²

2.zbiory biblioteczne

6 (University of Pennsylvania)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Yale School of Management

25850000

3.koszty zakwaterowania i wyżywienia

12922$ (University of Pennsylvania)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Judge Business School

9162$

4.obiekty sportowe

16 (University of Pennsylvania)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Cornell School of Hotel Administration

29

5.Dysponuje muzeum
Wharton School

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

6.liczba muzeów

1 (University of Pennsylvania)

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

Zwycięzca

Fisher College of Business

13

relevant

Nagrody

1.Należy do Ivy League
Wharton School

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

2.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

4 (University of Pennsylvania)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Judge Business School

78

3.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

18 (University of Pennsylvania)

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2018

Zwycięzca

Yale School of Management

56

4.liczba zdobywców Nagrody Nobla

17 (University of Pennsylvania)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Harvard Business School

66

5.liczba zdobywców Nagrody Akademii Filmowej

5 (University of Pennsylvania)

Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2018

Zwycięzca

Leonard N. Stern School

31

6.kadra objęta programem Rhodes

19 (University of Pennsylvania)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Business School

332

relevant

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

121.61$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Columbia Business School

118.42$

2.czesne na rok dla studentów zagranicznych

45890$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

UQ Business School

19780$

3.kwota stypendium socjalnego dla studentów

160$ million (University of Pennsylvania)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Kellogg School of Management

329$ million

4.roczna liczba grantów dla studentów

34658$ (University of Pennsylvania)

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Harvard Business School

40000$

5.wskaźnik wzrostu czesnego

3.7%

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

H. John Heinz III College

1.79%

6.stosunek ceny do jakości

95$

Oblicza się go według bieżacego wynagrodzenia, czasu trwania kursów, wysokości opłat i innych kosztów, w tym utraconych dochodów podczas MBA. Źródło: Financial Times, 2018.

Zwycięzca

Samuel Curtis Johnson Graduate School

112$

relevant

Inne

1.pozycja w rankingu Forbesa

11 (University of Pennsylvania)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

Zwycięzca

Graduate School of Business

1

2.pozycja w rankingu ARWU

15 (University of Pennsylvania)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

Zwycięzca

Harvard Business School

1

3.pozycja w rankingu US News

12 (University of Pennsylvania)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

Zwycięzca

MIT Sloan School

1

4.liczba uczelni partnerskich

150 (University of Pennsylvania)

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Foster School

416

5.pozycja w rankingu Times Higher Education

15 (University of Pennsylvania)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

Saïd Business School

2

Top 10 szkoły biznesowe

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.