32pkt.

Yale Law School

vs

Przegląd Yale Law School: 58 fakty i najważniejsze cechy

Yale Law School
Yale Law School

Dlaczego Yale Law School jest lepszy od przeciętnej?

 • Średni wynik SAT z matematyki
  750vs707.73
 • Zbiory biblioteczne
  25850000vs12566889.64
 • Wyposażenie
  20.8$ billionvs9.09$ billion
 • Liczba studentów międzynarodowych
  29.4%vs15.16%
 • Pozycja w rankingu Forbesa
  4vs47.91
 • Rok założenia
  1824vs1877.73
 • Opłata wstępna
  9.2%vs17.93%
 • Procent studentek
  48%vs46.77%

Najważniejsze fakty i rankingi

relevant

Informacje ogólne

1.liczba pracowników akademickich

130

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

Columbia Law School

299

2.liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w 3 miesiące po opuszczeniu uczelni

78.8

Odsetek absolwentów, którzy uzyskali zatrudnienie lub zaakceptowali ofertę pracy w przeciągu trzech miesięcy od opuszczenia murów uczelni. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Cornell Law School

98

3.wyposażenie

20.8$ billion (Yale University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

Zwycięzca

Harvard Law School

32$ billion

4.rok założenia

1824

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Law School

1817

5.zajęcia dodatkowe

438 (Yale University)

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Cornell Law School

1019

6.stowarzyszenia studenckie

400 (Yale University)

Organizacje studenckie, samorządy, senaty studencki, stowarzyszenia, gildie studentów lub inne formy organizacji studentów są obecne w wielu szkołach średnich oraz uczelniach. W szkolnictwie wyższym organizacjom studenckim często przyznawane są odrębne budynki na terenie kampusu poświęcone działalności społecznej, organizacyjnej, reprezentacyjnej oraz zapewniającej akademickie wsparcie członko,. Źródło: Oficjalna strona uczelni,2018.

Zwycięzca

Sandra Day O'Connor College

1100

relevant

Rekrutacja

1.liczba aplikantów

2684

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

Columbia Law School

6592

2.studenci objęci programem międzynarodowej wymiany studentów

932 (Yale University)

Program wymiany studentów jest programem, dzięki któremu studenci danej uczelni studiują za granicą w jednej z instytucji partnerskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

NYU School of Law

3799

3.studenci na studiach licencjackich

0

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

Zwycięzca

Harvard Law School

6700

4.przyjęci na studia

650

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Law School

1800

5.liczba studentów międzynarodowych

29.4%

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Yale Law School

29.4%

6.opłata wstępna

9.2%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Duke School of Law

4%

relevant

Infrastruktura

1.zbiory biblioteczne

25850000 (Yale University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Yale Law School

25850000

2.koszty zakwaterowania i wyżywienia

13000$ (Yale University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Sandra Day O'Connor College

11436$

3.obiekty medyczne

9 (Yale University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Law School

17

4.Dysponuje muzeum
Yale Law School

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

5.liczba muzeów

1 (Yale University)

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

Zwycięzca

Harvard Law School

3

6.obiekty sportowe

27 (Yale University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Cornell Law School

29

relevant

Nagrody

1.Należy do Ivy League
Yale Law School

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

2.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

16 (Yale University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Harvard Law School

67

3.liczba zdobywców Nagrody Nobla

9 (Yale University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Harvard Law School

66

4.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

56 (Yale University)

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2018

Zwycięzca

Yale Law School

56

5.liczba zdobywców Nagrody Turinga

1 (Yale University)

Nagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2018.

Zwycięzca

Stanford School of Law

28

6.kadra objęta programem Rhodes

230 (Yale University)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Law School

332

relevant

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

53950$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

School of Industrial and Labor Relations

22565$

2.wskaźnik wzrostu czesnego

3.13% (Yale University)

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Case School of Law

1.8%

3.czesne na rok dla studentów zagranicznych

53950$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

School of Industrial and Labor Relations

22565$

4.roczna liczba grantów dla studentów

38170$ (Yale University)

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Harvard Law School

40000$

5.kwota stypendium socjalnego dla studentów

120$ million (Yale University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Cornell Law School

245$ million

relevant

Inne

1.pozycja w rankingu Forbesa

4 (Yale University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

Zwycięzca

Stanford School of Law

1

2.pozycja w rankingu US News

7 (Yale University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

Zwycięzca

Harvard Law School

3

3.liczba uczelni partnerskich

12 (Yale University)

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Duke School of Law

300

4.pozycja w rankingu Times Higher Education

11 (Yale University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

Stanford School of Law

2

5.pozycja w rankingu ARWU

11 (Yale University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

Zwycięzca

Harvard Law School

1

Top 10 szkoły prawnicze

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.