23pkt.

Yale School of Nursing

vs

Przegląd Yale School of Nursing: 57 fakty i najważniejsze cechy

Yale School of Nursing
Yale School of Nursing

Dlaczego Yale School of Nursing jest lepszy od przeciętnej?

 • Średni wynik SAT w czytaniu ze zrozumieniem
  745vs686.29
 • Sieć absolwentów
  11200vs10903.1
 • Zbiory biblioteczne
  25850000vs11607779.29
 • Wyposażenie
  20.8$ billionvs8.3$ billion
 • Pozycja w rankingu Forbesa
  4vs36.34
 • Czesne na rok
  33416$vs42842.53$
 • Procent studentek
  94%vs61.51%
 • Procent białych studentów
  59%vs53.58%

Najważniejsze fakty i rankingi

relevant

Informacje ogólne

1.rok założenia

1923

Długa historia uczelni może oznaczać bogate tradycje i dostęp do większej liczby zasobów. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard Medical School

1782

2.wskaźnik liczby studentów do kadry naukowej

6:1 (Yale University)

Wskaźnik średniego poziomu zatrudnienia na tej uczelni. Określa on liczbę studentów przypadającą na jednego członka kadry naukowej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Weill Cornell College

0.16:1

3.wyposażenie

20.8$ billion (Yale University)

Dofinansowanie jest przekazaniem środków finansowych i/lub środków trwałych na rzecz danej instytucji. W Stanach Zjednoczonych dofinansowanie jest często ściśle powiązane z finansową kondycją instytucji edukacyjnych. Absolwenci lub przyjaciele danej instytucji czasami przekazują środki finansowe na zasadzie dofinansowania. Źródło: Wikipedia, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

32$ billion

4.liczba pracowników akademickich

52

Liczba pracowników akademickich. Dane został uzyskane od agencji krajowych, takich jak National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference.

Zwycięzca

Harvard Medical School

8924

5.zajęcia dodatkowe

438 (Yale University)

Szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak sport, teatry studenckie, chór, wyjazdy naukowe itp. pokazują, że uczelnia wspiera nie tylko zainteresowania czysto akademickie, ale także hobby studentów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Weill Cornell Graduate School

1019

6.sieć absolwentów

11200

Stowarzyszenie absolwentów zrzesza absolwentów lub szerzej, także byłych studentów (absolwentów). W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych absolwenci uczelni, szkół wyższych (zwłaszcza niezależnych), wspólnot i bractw studenckich często tworzą grupy absolwentów tej samej instytucji. Źródło: Oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Johns Hopkins Bloomberg School

50000

relevant

Rekrutacja

1.liczba aplikantów

352

Wysoka liczba kandydatów może wskazywać, że dana uczelnia wyższa zapewnia dobre wykształcenie i ma ogólną dobrą opinię i reputację.

Zwycięzca

NYU School of Medicine

8835

2.studenci objęci programem międzynarodowej wymiany studentów

932 (Yale University)

Program wymiany studentów jest programem, dzięki któremu studenci danej uczelni studiują za granicą w jednej z instytucji partnerskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

College of Dentistry

3799

3.studenci na studiach licencjackich

0

Studia licencjackie to wykształcenie podjęte w celu uzyskania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia. Kiedy uczysz się na większej uczelni, masz z reguły lepsze możliwości dostępu do sieci i zazwyczaj dostęp do lepszych zasobów. Źródło: oficjalne statystyki uniwersyteckie, 2018.

Zwycięzca

Sargent College

1152

4.przyjęci na studia

321

Studenci przyjęci obejmują zarówno studiujących na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Johns Hopkins Bloomberg School

2164

5.liczba studentów międzynarodowych

2%

Odsetek studentów zagranicznych pozwala zorientować się w renomie uczelni za granicami kraju oraz w poziomie zróżnicowania społeczności studenckiej. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Weill Cornell College

56%

6.opłata wstępna

37%

Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że dostanie się na studia jest trudniejsze, ale również gwarantuje wyższy prestiż i poziom edukacji. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Weill Cornell College

1.7%

relevant

Infrastruktura

1.zbiory biblioteczne

25850000 (Yale University)

Większa kolekcja biblioteczna oznacza, że uczelnia jest w stanie zaoferować swoim studentom większa liczbę książek, czasopism, publikacji online itp. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

Yale School of Public Health

25850000

2.koszty zakwaterowania i wyżywienia

13000$ (Yale University)

Przybliżone koszty zakwaterowania i wyżywienia na rok akademicki. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Health Solutions

11436$

3.obiekty medyczne

9 (Yale University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

17

4.Dysponuje muzeum
Yale School of Nursing

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

5.liczba muzeów

1 (Yale University)

Źródło: Wikipedia, 2018; oficjalna strona miasta, 2018.

Zwycięzca

Johns Hopkins Bloomberg School

4

6.obiekty sportowe

27 (Yale University)

Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Weill Cornell Graduate School

29

relevant

Nagrody

1.Należy do Ivy League
Yale School of Nursing

Ivy League jest ligą sportową składającą się z ośmiu drużyn prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego w południowo-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych. Nazwa ligi jest powszechnie używana w odniesieniu do tych ośmiu uczelni jako grupy.Termin Ivy League ma również konotacje dotyczące wysokiej jakości akademickiej, selektywności w rekrutacji i elitaryzmu społecznego. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

2.absolwenci - zdobywcy Nagrody Nobla

16 (Yale University)

Łączna liczba absolwentów danej uczelni mogących poszczycić się nagrodą Nobla i Medali Fieldsa. Jako absolwentów uznaje się osoby, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktora od uczelni. Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

67

3.liczba zdobywców Nagrody Nobla

9 (Yale University)

Źródło: Witryna Nagrody Nobla, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

66

4.liczba zdobywców Nagrody Pulitzera

56 (Yale University)

Nagroda Pulitzera jest przyznawana w Stanach Zjednoczonych za szczególne osiągnięcia na polu dziennikarstwa tradycyjnego oraz onlie, literatury oraz twórczości muzycznej. Źródło: http://www.pulitzer.org/, 2018

Zwycięzca

Yale School of Public Health

56

5.liczba zdobywców Nagrody Turinga

1 (Yale University)

Nagroda Turinga ACM A.M. to coroczna nagroda przyznana przez Association for Computing Machinery (ACM) dla osoby o największym wkładzie o charakterze technicznym dokonanym w społeczności komputerowej. Nagroda Turinga uznawana jest za najwyższe wyróżnienie w dziedzinie informatyki i nagrodą Nobla dla informatyka. Źródło: Witryna Nagrody Turinga ACM A.M., 2018.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

28

6.kadra objęta programem Rhodes

230 (Yale University)

Rhodes Scholarship nazwana od imienia Cecila Johna Rhodesa jest międzynarodową podyplomową nagrodą dla wybranych studentów zagranicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie. Była pierwszym programem międzynarodowych stypendiów na dużą skalę i jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe stypendium. Źródło: oficjalna strona uczelni, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

332

relevant

Czesne & Wsparcie

1.czesne na rok

33416$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Health Solutions

5716$

2.wskaźnik wzrostu czesnego

3.13% (Yale University)

Niższy wzrost kwoty czesnego oznacza, że koszty studiowania na danej uczelni rosną w wolniejszym tempie. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018

Zwycięzca

College of Health Solutions

2.9%

3.czesne na rok dla studentów zagranicznych

33416$

Opłaty o nazwie "czesne" odnoszą się do kwot pobieranych za zajęcia edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

College of Nursing and Health Innovation

22977$

4.roczna liczba grantów dla studentów

38170$ (Yale University)

Średnia wartość funduszy, które są dostępne dla studenta w roku akademickim. (granty, stypendia i/lub pomoc socjalna przeznaczona dla kwalifikujących się studentów). Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

44000$

5.kwota stypendium socjalnego dla studentów

120$ million (Yale University)

Łączna kwota stypendiów socjalnych dla studentów w milionach dolarów. Źródło: oficjalne statystyki uczelni,2018.

Zwycięzca

Weill Cornell Graduate School

245$ million

relevant

Inne

1.pozycja w rankingu Forbesa

4 (Yale University)

Według corocznego zestawienia 650 najlepszych amerykańskich szkół wyższych tworzonego przez Forbesa. Rankingi skupiają się na rzeczach, które liczą się najbardziej dla studentów: jakość nauczania, dobre perspektywy rozwoju, wysoki odsetek absolwentów i niski poziom zadłużenia. Źródło: Forbes, 2018.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

1

2.pozycja w rankingu US News

7 (Yale University)

Ranking U.S. News Best Universities oparty na QS World University Rankings ocenia uczelnie w krajach takich, jak Wielka Brytania, Australia, Chiny i wielu innych uznając je za najlepsze uczelnie na świecie. Źródło: US News, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

3

3.liczba uczelni partnerskich

12 (Yale University)

Liczba uczelni partnerskich oraz instytucji badawczych określa szanse studentów na uczestnictwo w programie wymiany i kontynuowania studiów za granicą. Źródło: oficjalne statystyki uczelni, 2018.

Zwycięzca

Duke School of Nursing

300

4.pozycja w rankingu Times Higher Education

11 (Yale University)

Ranking uniwersytetów na świecie Times Higher Education to coroczny ranking publikowany przez brytyjski magazyn "Times Higher Education". Informacje dostarczane są przez Thomson Reuters i dostarczają one danych opartych na efektywności. Główne wskaźniki w rankingu opierają się na podstawowych misjach uczelni wyższych - nauczaniu, badaniu, przekazywaniu wiedzy i międzynarodowe perspektywy.

Zwycięzca

Stanford School of Medicine

2

5.liczba zdobywców Nagrody Akademii Filmowej

15 (Yale University)

Nagrody Akademii Filmowej znane obecnie jako Oscary są zestawem corocznych nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w kinematografii. Źródło: Wikipedia, 2018

Zwycięzca

College of Dentistry

31

6.pozycja w rankingu ARWU

11 (Yale University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) wykorzystuje sześć obiektywnych wskaźników do oceny uczelni na całym świecie, w tym liczbę absolwentów i pracowników zdobywających nagrody Nobla i Medali Fieldsa, liczbę często cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Scientific, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismie Nature and Science, liczbę artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index oraz wydajność na osobę w stosunku do wielkości instytucji. Źródło: ARWU, 2018.

Zwycięzca

Harvard School of Public Health

1

Top 10 szkoły medyczne

Dodaj do porównania
  This page is currently only available in English.