vs
American University of Beirut
University of California, Los Angeles
Topp 66%441 poäng
Topp 66%
Topp 22%995 poäng
Topp 22%
Viktiga uppgifter och ranking

American University of Beirut vs University of California, Los Angeles: 29 egenskaper som jämförs

1. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
7188$
Aarhus University: 0$
12692$

2. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
7188$
Weizmann Institute of Science: 0$
12692$

3. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1866
University of Oxford: 1096
1919

4. kostnader för kost och logi

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1789$
Bauman Moscow State Technical University: 0$
14454$

5. bibliotekets samling

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1728041
Australian National University: 65500000
6000000

6. antal partneruniversitet

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
14
University of Rome La Sapienza: 914
250

7. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
557
University of British Columbia: 10186
4016

8. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
7833
University of Rome La Sapienza: 128963
41341

9. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
48%
Aarhus University: 3.3%
26%

10. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
6400
University of Rome La Sapienza: 108648
27941

11. medicinska faciliteter

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
5
University of California, San Francisco: 34
11

12. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1500
University of Barcelona: 36036
13400

13. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
49%
United Arab Emirates University: 75.7%
55%

14. inskrivna internationella studenter

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
25%
London School of Economics: 52%
10%

15. begåvning

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2018.
0.5$ billion
Harvard University: 32$ billion
2.59$ billion

16. campusstorlek

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
0.25km²
Saint-Petersburg State University: 200km²
1.7km²

17. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
55000
University of Illinois at Chicago: 600000
400000

18. fritidsaktiviteter

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
65
Pennsylvania State University: 1200
858

19. idrottsanläggningar

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
3
Texas A&M University: 30
13

20. Har ett museum

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
American University of Beirut
University of California, Los Angeles
78% har det

21. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
2174$
Dartmouth College: 61398$
14000$

22. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
51%
Tokyo Institute of Technology: 86%
45%

23. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
12742
University of Indonesia: 100000
72000

24. Har universitetssovsalar

Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
American University of Beirut
University of California, Los Angeles
80% har det

25. sovsalskapacitet

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
705
University of California, Los Angeles: 25147
25147

Topp 10 universitet

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.