vs
vs
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
Topp 13%4,086 poäng
Topp 13%
Topp 14%4,029 poäng
Topp 14%
Topp 55%2,105 poäng
Topp 55%
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
Viktiga specifikationer och funktioner

Asus RT-AC68U vs Asus RT-N66R vs DrayTek Vigor AP-800: 34 egenskaper som jämförs

1. WiFi-hastighet

En högre maximal Wi-Fi hastighet resulterar i bättre prestanda. Detta mäts i megabit per sekund.
1300MB/s
Asus GX1008B V5: 2000MB/s
900MB/s
300MB/s

2. Har 802.11 Wi-Fi-anslutning

802.11n är en trådlös standard som kom 2009. Den har snabbare överföringshastighet och förbättrad säkerhet jämfört med sina föregångare - a, b och g..
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
79% har det

3. externa antenner

Fler antenner resulterar i ökad signalstyrka. Externa antenner kan flyttas för att öka signalen, eller ersatta med en längre antenn om det behövs.
3
Asus RT-AC68U: 3
3
2

4. Har en inbyggd nätverksbrandvägg

En nätverksbrandvägg skyddar ett datornätverk från obehörig åtkomst.
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
96% har det

5. Har automatisk IP

Automatisk IP möjliggör att en dator i ett lokalt nätverk (LAN) kan ge sig själv en unik IP-adress när Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) inte är tillgänglig att göra det.
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
38% har det

6. Har portfiltrering

Portfiltrering är en typ av åtkomstskydd där tillgång till vissa internettjänster tilldelas till användare som använder sig av portnummer. Detta kan öka säkerheten men också begränsa Internetanvändningen.
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
28% har det

7. Har en statisk IP-adress

Statiska IP-adresser förblir desamma på varje anslutning. Det betyder att IP-adressen kan användas för att tillåta fjärråtkomst/konfiguration. De flesta hemenheter har en dynamisk IP-adress, medan större företag brukar använda en statisk IP-adress.
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
74% har det

8. Har QoS

Med (QoS) Quality of Service, kan du optimera prestandan genom att välja vilken trafik du vill prioritera när en flaskhals uppstår. Du kan bestämma vilken trafik som är viktigast baserat på saker så som IP-adress och typ av internettjänst.
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
88% har det

9. Har ett URL filter

URL-filter är speciellt användbart om du vill ge olika tillgång till webben beroende på vilken tid på dagen, till exempel att låta de anställda använda sin personliga e-post utanför arbetstid.
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
55% har det

10. Har dual band-teknologi

Dual band-enheter kan överföra data snabbt på det senaste 5 GHz-bandet, genom att använda de senaste standarderna (t.ex. 802.11n, 802.11ac). De kan även använda det äldre 2,4 GHz-bandet om det behövs.
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
41% har det

11. WAN-portar

En WAN (Wider Area Network) port används vanligast till att ansluta routern till internet. Den kan också användas till att ansluta till ett externt privat externt nätverk.
1
CradlePoint CBA750B: 2
1
1

12. Aktiverad för nätverkstidsprotokoll

Med Network Time Protocol (NTP) kan du se till att nätverkets enheter visar exakt samma tid och datum, med UTC (Coordinated Universal Time).
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
40% har det

13. Har WPA2 Företag

Detta är en routerfunktion som är utformad för att autentisera enskilda användare till en extern server med hjälp av ett användarnamn och lösenord. Det är säkrare och mer komplext än WPA.
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
18% har det

14. Har WPA2-PSK

WPA2-PSK är en metod för att säkra ditt nätverk med hjälp av WPA2 (Wi-Fi Protected access 2) samt en Pre-Shared Key (PSK) lösenord. Detta var utformad för hemanvändare utan ett företags autentiseringsserver.
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
91% har det

15. Har IPsec genomströmning

Du kan aktivera IPsec genomströmning för att låta IPsec (IP Security Protocol) krypterad/autentiserad data passera din router, vilket möjliggör ökad säkerhet.
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
76% har det

16. Har avtagbara antenner

Antennerna kan tas bort om de inte behövs, eller ersatta med längre antenner om det krävs.
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
15% har det

17. Har L2TP genomströmning

Du kan aktivera L2TP genomströmning. L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) är ett VPN (Virtual Private Network) protokoll för redovisad data från en enhet till en annan säkert över Internet.
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
80% har det

18. Har SPI intrångsskydd

All inkommande trafik kommer bli blockad med undantag för sådana typer som valts i Stateful Packet Inspection (SPI) delen. Detta hjälper dig att skydda ditt nätverk mot oönskad trafik.
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
84% har det

19. vikt

640g
Asus WL-330NUL: 17.5g
450g
255g

20. Har nätverksadressöversättning (NAT)

Med NAT kan du använda en IP-adress, t.ex. den för routern, för ett nätverk av enheter. Det kan öka säkerheten och göra det lättare att göra förändringar i ditt interna nätverk.
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
87% har det

21. bredd

220mm
Asus WL-330NUL: 21mm
207mm
112mm

22. tjocklek

160mm
Asus WL-330N: 12mm
148mm
132mm

23. höjd

83.3mm
Edimax 3G-6218n: 16mm
35mm
41mm

24. Har PPTP genomströmning

Du kan aktivera PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) genomströmning. Detta gör att VPN-anslutningar som använder PPTP enklare passerar genom routern. Denna metod är mindre säker än L2TP genomströmning.
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
84% har det

25. Har universal Plug n Play

Universal Plug n Play (UPnP) är en uppsättning av nätverksprotokoll som tillåter nätverkets enheter, så som PC, skrivare, internet gateways, åtkomstpunkter för Wi-Fi och mobila enheter att hitta varandra och utbyta information via nätverket.
Asus RT-AC68U
Asus RT-N66R
DrayTek Vigor AP-800
87% har det

Topp 10 routers

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.