93poäng

Australien

100poäng

Sydkorea

Australien
Sydkorea
Vinnare i jämförelsen
vs
vs

52 egenskaper som jämförs

Australien vs Sydkorea

Australien
Sydkorea

Hur skiljer sig Australien från Sydkorea?

 • 8 979.00$ högre BNP per capita
  ?

  52 191.00$vs43212$
 • 16.449% färre bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
  ?

  27,885vs33375
 • 2.25% bredare tillgång till förbättrade vattenkällor
  ?

  100%vs97.8%
 • 99.42% lägre befolkningstäthet
  ?

  3 personer/km²vs517 personer/km²
 • 34.8% mer jordbruksmark
  ?

  52.9%vs18.1%
 • 0.5 years längre livslängd vid födseln för män
  ?

  79.9 yearsvs79.4 years
 • 1.51x fler läkare mer 1 000 människor
  ?

  3.59/1000vs2.37/1000
 • 26.02% högre sjukvårdskostnader
  ?

  9.25% of GDPvs7.34% of GDP

Hur skiljer sig Sydkorea från Australien?

 • Har allmän sjukförsäkring
  ?
 • 0.1 years längre förväntad livslängd vid födseln
  ?

  82.5 yearsvs82.4 years
 • 3.94x mer skog
  ?

  63.9%vs16.2%
 • 1.9% lägre arbetslöshet
  ?

  3.7%vs5.6%
 • 0.8 years längre förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
  ?

  85.8 yearsvs85 years
 • 83.79% lägre grad av vuxenfetma
  ?

  4.7%vs29%
 • 1.93% högre procentadel internetanvändare
  ?

  89.9%vs88.2%
 • 17.46% lägre ungdomsarbetslöshet
  ?

  10.4%vs12.6%

COVID-19-statistik

1.bekräftade fall av COVID-19 (totalt)

27,885

33,375

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.
2.dödsfall av COVID-19 (totalt)

907

522

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.
3.COVID-19 nya fall (totalt)

11

488

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.
4.COVID-19 patienter återhämtade sig

25,585

27,349

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
5.COVID-19 nya dödsfall

0

6

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Antalet nya dödsfall som orsakats av COVID-19 (coronavirus), enligt den senaste officiella statusrapporten från Världshälsoorganisationen.
6.COVID-19 fall per 1 miljon invånare

1,088

651

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020

Geografi

1.skog

16.2%

63.9%

Procentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.
2.jordbruksmark

52.9%

18.1%

Procentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.
3.kustlinje

25 760 km

2 413 km

Den totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.
4.totalt vattenområde

58 920 km²

2 800 km²

Landets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.
5.totalt landområde

7 682 300 km²

96 920 km²

Landets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².
6.total area

7 741 220 km²

99 720 km²

Det kan vara trevligt att bo i en stor stad, då ett större område kan erbjuda fler alternativ för boende och besökare.

Demografi

1.total förväntad livslängd vid födseln

82.4 years

82.5 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.
2.förväntad livslängd vid födseln för kvinnor

85 years

85.8 years

Den genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.
3.befolkningstäthet

3 personer/km²

517 personer/km²

Befolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.
4.befolkning

25.46 miljoner

51.81 miljoner

Städer med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.
5.förväntat livslängd vid födseln för män

79.9 years

79.4 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning
6.befolkningens medianålder

38.8 years

42.3 years

Städer med yngre befolkning har ofta bättre utvecklingsperspektiv. Unga samhällen är mer dynamiska och kreativa. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.

Ekonomi

1.arbetslöshetsfrekvens

5.6%

3.7%

Låg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
2.BNP per capita

52 191.00$

43 212.00$

BNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.
3.utbildningskostnader

5.3% of GDP

5.3% of GDP

De totala offentliga utbildningskostnaderna. Offentliga utgifter kring utbildning inkluderar direkta kostnader för skolor, universitet och andra lärosäten samt offentliga sidoverksamheter relaterade till utbildning.
4.Ungdomsarbetslöshet

12.6%

10.4%

Antalet unga människor mellan 15-24 års ålder som är arbetslösa under ett visst år. Ungdomsarbetslösheten beräknas som en procentsats av den totala ungdomsarbetsstyrkan.
5.stadsskuld

40.8% of GDP

39.5% of GDP

Stadsskulden är summan av myndigheternas lån från utlånare inom landet.
6.sjukvårdskostnader

9.25% of GDP

7.34% of GDP

De totala offentliga och privata sjukvårdskostnaderna relaterade till medicinska och sjukvårdande tjänster.

Infrastruktur

1.procentandelen av internetanvändare

88.2%

89.9%

Procentandelen av landets befolkning som använder internet.
2.elektrifieringsgrad

100%

100%

Andelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.
3.järnvägsnät

33 343km

3 979km

Landets järnvägsnäts totala längd
4.Vägnät

873 573 km

100 428 km

Den totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.
5.inre vattenvägar

2 000 km

1 600 km

Den totala längden på farbara inre vattenvägar.
6.antal flygplatser

480

111

Närvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2020.

Livskvalitet

1.har allmän sjukförsäkring
Australien
Sydkorea
Allmän sjukvård är lättare att ha råd med för genomsnittsinvånaren och är vanligtvis garanterad för alla. Källa: stadens officiella hemsida, 2020.
2.Vuxenfetma

29%

4.7%

Procentandelen av vuxna som anses ha sjuklig övervikt. En vuxen människa med ett BMI (Boss Mass Index) på minst 30 anses ha fetma. Fetma är ett hälsoproblem som förhöjer risken för kroniska sjukdomar.
3.sjukhussängar per 1000 invånare

3.8

11.5

Städer med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: , 2020.
4.befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor

100%

97.8%

Procentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.
5.läkare per 1 000 människor

3.59/1000

2.37/1000

Antalet läkare (allmänläkare eller specialistläkare) per 1 000 människor. Enligt Världshälsoorganisationen så bör det finnas över 2,3 sjukvårdsarbetare per 1 000 människor för att täcka de grundläggande sjukvårdsbehoven.
6.Förväntad skolgång

23 years

17 years

Den förväntade skolgången (SLE - School life expectancy) är det antal skolår som barn förväntas slutföra. SLE inkluderar grundskolan till högskola.

Vilka är de bästa länder?

Visa allt
This page is currently only available in English.