55poäng

Boston School of Medicine

60poäng

Harvard School of Public Health

Boston School of Medicine
Harvard School of Public Health
Vinnare i jämförelsen
vs
vs

48 egenskaper som jämförs

Boston School of Medicine vs Harvard School of Public Health

Boston School of Medicine
Harvard School of Public Health
55
poäng
Boston School of Medicine
60
poäng
Harvard School of Public Health

Varför är Boston School of Medicine bättre än Harvard School of Public Health?

 • 57.31x fler patentansökningar
  ?

  45100vs787
 • 100 fler studentkårer och föreningar
  ?

  500vs400
 • 516 högre genomsnittspoäng på SAT-provet
  ?

  2016vs1500
 • 687 mer akademisk personal
  ?

  1159vs472
 • 2100 fler studenter som deltar i internationella utbytesprogram
  ?

  2300vs200
 • 10$ lägre kostnader för mat och boende
  ?

  13 620.00$vs13630$
 • 5133 större alumninätverk
  ?

  7733vs2600
 • 453 fler forskarstuderande
  ?

  1635vs1182

Varför är Harvard School of Public Health bättre än Boston School of Medicine?

 • 435 fler sökande
  ?

  5435vs5000
 • 30.9$ billion mer mottagna donationer
  ?

  32$ billionvs1.1$ billion
 • 119.3$ million högre genomsnittligt ekonomiskt stöd till studenter
  ?

  182$ millionvs62.7$ million
 • 27 högre position i QS-rankingen avseende arbetsgivarens rykte
  ?

  1vs28
 • 6 fler idrottsanläggningar
  ?

  19vs13
 • 12 fler vårdinrättningar
  ?

  17vs5
 • 5 766.00$ lägre undervisningsavgift
  ?

  42 350.00$vs48116$
 • 5 766.00$ lägre undervisningsavgift för internationella heltidsstudenter
  ?

  42 350.00$vs48116$

Allmän information

1.etablerat år

1848

1913

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.begåvning

1.1$ billion (Boston University)

32$ billion (Harvard University)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2020.
3.studentkårer
Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
4.citerade forskare

2

18

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2020.
5.akademisk personal

1159

472

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
6.förhållande elever till personal
Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Antagning

1.antal sökande

5000

5435

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
2.inskrivna studenter

1635

1182

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.inskrivna internationella studenter

34%

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.genomsnittligt SAT-poäng i matematik
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.genomsnittligt SAT-poäng i skrivande
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.antagningsfrekvens

4.1%

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Anläggningar

1.idrottsanläggningar
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.medicinska faciliteter
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.kostnader för kost och logi

13 620.00$ (Boston University)

13 630.00$ (Harvard University)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.campusstorlek

20.54km² (Harvard University)

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.bibliotekets samling
Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
6.Har universitetssovsalar
Boston School of Medicine (Boston University)
Harvard School of Public Health (Harvard University)
Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.

Utmärkelser

1.patentansökningar

45100

787

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

28

1

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.
3.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

28

1

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.
4.Nobelpristagarpersonal
Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
5.Pulitzerprisvinnare
Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2020.
6.Nobelpristagaralumni
Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.bidrag per elev och år

24 937.00$ (Boston University)

40 000.00$ (Harvard University)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.genomsnittligt ekonomiskt stöd

62.7$ million (Boston University)

182$ million (Harvard University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.terminsavgifter per år

48 116.00$

42 350.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.terminsavgift per år för internationella studenter

48 116.00$

42 350.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.ökning av terminsavgift
Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Övrigt

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.
2.U.S. News ranking
US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2020.
3.Forbes ranking
Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2020
4.antal partneruniversitet
Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.position i Times Higher Educations ranking
The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.
6.Academy Awardvinnare
Academy Awards, numera officiellt känd som Oscarsgalan, är en rad årliga utmärkelser som delas ut för excellens inom filmskapande. Källa: Wikipedia, den 2020.

Vilka är de bästa medicinska skolor?

Visa allt
This page is currently only available in English.