Boston School of Public Health
Topp 75%9 poäng
Topp 75%
Viktiga uppgifter och ranking

Boston School of Public Health recension: 54 egenskaper och höjdpunkter

1. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1976
Harvard Medical School: 1782

2. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
2805
NYU School of Medicine: 8835

3. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1048
Johns Hopkins Bloomberg School: 2164

4. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
19%
Sargent College: 83%

5. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
81%
Yale School of Nursing: 94%

6. Är medlem i Ivy League

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
Boston School of Public Health(Boston University)
49% har det

7. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
16.5%
Weill Cornell College: 1.7%

8. inskrivna internationella studenter

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
14.4%
Weill Cornell College: 56%

9. dubbla utbildningsprogram

Visar hur stora möjligheterna till dubbelexamen är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
8
Harvard School of Public Health: 50

10. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
43970$
College of Health Solutions: 5716$

11. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
43970$
College of Nursing and Health Innovation: 22977$

12. position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
28
Harvard School of Public Health: 1

13. position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
28
Harvard School of Public Health: 1

14. procent vita studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
62%
Harvard School of Public Health: 89.4%

15. procent svarta studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
3%
Harvard Medical School: 19%

16. procent asiatiska studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
12%
College of Dental Medicine: 42%

17. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
0
Sargent College: 1152

18. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1048
Johns Hopkins Bloomberg School: 2164

19. examinerade anställda efter 3 månader

Andelen av den senaste årskullen som hade hittat ett arbete eller accepterat ett jobberbjudande inom tre månader efter examen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
93
Boston School of Public Health: 93

20. genomsnittligt ekonomiskt stöd

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
4$ million
Weill Cornell Graduate School: 245$ million

21. citerade forskare

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2018.
0
Harvard Medical School: 49

22. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
18750
Johns Hopkins Bloomberg School: 50000

23. antal partneruniversitet

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
150(Boston University)
Duke School of Nursing: 300

24. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
24937$(Boston University)
Stanford School of Medicine: 44000$

25. studentkårer

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
500(Boston University)
College of Health Solutions: 1100

Topp 10 medicinska skolor

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.