Boston School of Public Health
Topp 74%2,274 poäng
Topp 74%
Viktiga uppgifter och ranking

Boston School of Public Health recension: 54 egenskaper och höjdpunkter

1. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1976
Harvard Medical School: 1782

2. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
2805
NYU School of Medicine: 8835

3. Nobelpristagarpersonal

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.
5(Boston University)
Harvard School of Public Health: 66

4. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
24937$(Boston University)
Stanford School of Medicine: 44000$

5. studentkårer

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
500(Boston University)
College of Health Solutions: 1100

6. inskrivna internationella studenter

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
14.4%
Weill Cornell College: 56%

7. idrottsanläggningar

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
13(Boston University)
Weill Cornell Graduate School: 29

8. medicinska faciliteter

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
5(Boston University)
Harvard School of Public Health: 17

9. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
43970$
College of Health Solutions: 5716$

10. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
43970$
College of Nursing and Health Innovation: 22977$

11. procent vita studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
62%
Harvard School of Public Health: 89.4%

12. procent svarta studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
3%
Harvard Medical School: 19%

13. procent asiatiska studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
12%
College of Dental Medicine: 42%

14. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
81%
Yale School of Nursing: 94%

15. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
19%
Sargent College: 83%

16. genomsnittlig antagning SAT-poäng

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
2016(Boston University)
Boston School of Public Health: 2016

17. genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
620(Boston University)
Harvard School of Public Health: 750

18. genomsnittligt SAT-poäng i matematik

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
655(Boston University)
Harvard School of Public Health: 750

19. genomsnittligt SAT-poäng i skrivande

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
640(Boston University)
Harvard School of Public Health: 755

20. ARWU ranking

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2018.
75(Boston University)
Harvard School of Public Health: 1

21. citerade forskare

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2018.
0
Harvard Medical School: 49

22. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1048
Johns Hopkins Bloomberg School: 2164

23. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
150
Harvard Medical School: 8924

24. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
16.5%
Weill Cornell College: 1.7%

25. U.S. News ranking

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2018.
64(Boston University)
Harvard School of Public Health: 3

Topp 10 medicinska skolor

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.