88poäng

Brasilien

87poäng

Indien

Brasilien
Vinnare i jämförelsen
Indien
vs
vs

53 egenskaper som jämförs

Brasilien vs Indien

Brasilien
Indien

Hur skiljer sig Brasilien från Indien?

 • Har allmän sjukförsäkring
  ?
 • 2.68x mer skog
  ?

  61.9%vs23.1%
 • 5.2 years längre förväntad livslängd vid födseln
  ?

  74.3 yearsvs69.1 years
 • 8 178.00$ högre BNP per capita
  ?

  16 662.00$vs8484$
 • 7.5 years längre förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
  ?

  78 yearsvs70.5 years
 • 1.63x högre utbildningskostnadern
  ?

  6.2% of GDPvs3.8% of GDP
 • 18.34% högre elektrifieringsgrad
  ?

  100%vs84.5%
 • 4.25% bredare tillgång till förbättrade vattenkällor
  ?

  98.1%vs94.1%

Hur skiljer sig Indien från Brasilien?

 • 4.3% lägre arbetslöshet
  ?

  8.5%vs12.8%
 • 82.35% lägre grad av vuxenfetma
  ?

  3.9%vs22.1%
 • 64.56% lägre ungdomsarbetslöshet
  ?

  10.1%vs28.5%
 • 1141.01million fler invånare
  ?

  1351.15 miljonervs210.147 miljoner
 • 15.24% lägre stadsskuld
  ?

  71.2% of GDPvs84% of GDP
 • 27.6% mer jordbruksmark
  ?

  60.5%vs32.9%
 • 6.7x högre äkta BNP-tillväxttakt
  ?

  6.7%vs1%
 • 20.791% färre dödsfall från COVID-19 (totalt)
  ?

  136,238vs171998

COVID-19-statistik

1.bekräftade fall av COVID-19 (totalt)

6,238,350

9,351,224

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.
2.COVID-19 nya fall (totalt)

0

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.
3.dödsfall av COVID-19 (totalt)

171,998

136,238

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.
4.COVID-19 patienter återhämtade sig

5,536,524

8,759,969

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
5.COVID-19 nya dödsfall

0

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Antalet nya dödsfall som orsakats av COVID-19 (coronavirus), enligt den senaste officiella statusrapporten från Världshälsoorganisationen.
6.COVID-19 fall per 1 miljon invånare

29,264

6,749

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020

Geografi

1.skog

61.9%

23.1%

Procentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.
2.jordbruksmark

32.9%

60.5%

Procentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.
3.kustlinje

7 491 km

7 000 km

Den totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.
4.totalt vattenområde

157 630 km²

314 070 km²

Landets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.
5.totalt landområde

8 358 140 km²

2 973 193 km²

Landets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².
6.total area

8 515 770 km²

3 287 263 km²

Det kan vara trevligt att bo i en stor stad, då ett större område kan erbjuda fler alternativ för boende och besökare.

Demografi

1.total förväntad livslängd vid födseln

74.3 years

69.1 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.
2.förväntad livslängd vid födseln för kvinnor

78 years

70.5 years

Den genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.
3.befolkning

210.15 miljoner

1351.15 miljoner

Städer med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.
4.befolkningstäthet

25 personer/km²

411 personer/km²

Befolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.
5.förväntat livslängd vid födseln för män

70.7 years

67.8 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning
6.den kvinnliga populationens medianålder

33.3 years

28.9 years

I allmänhet anses en lägre medianålder vara bättre eftersom en yngre befolkning är friskare. Däremot så drabbas länder med en extremt låg medianålder ofta av socioekonomiska problem, särskilt fattigdom.

Ekonomi

1.BNP per capita

16 662.00$

8 484.00$

BNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.
2.arbetslöshetsfrekvens

12.8%

8.5%

Låg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
3.utbildningskostnader

6.2% of GDP

3.8% of GDP

De totala offentliga utbildningskostnaderna. Offentliga utgifter kring utbildning inkluderar direkta kostnader för skolor, universitet och andra lärosäten samt offentliga sidoverksamheter relaterade till utbildning.
4.Ungdomsarbetslöshet

28.5%

10.1%

Antalet unga människor mellan 15-24 års ålder som är arbetslösa under ett visst år. Ungdomsarbetslösheten beräknas som en procentsats av den totala ungdomsarbetsstyrkan.
5.stadsskuld

84% of GDP

71.2% of GDP

Stadsskulden är summan av myndigheternas lån från utlånare inom landet.
6.sjukvårdskostnader

11.77% of GDP

3.66% of GDP

De totala offentliga och privata sjukvårdskostnaderna relaterade till medicinska och sjukvårdande tjänster.

Infrastruktur

1.elektrifieringsgrad

100%

84.5%

Andelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.
2.procentandelen av internetanvändare

59.7%

29.5%

Procentandelen av landets befolkning som använder internet.
3.järnvägsnät

29 850km

68 525km

Landets järnvägsnäts totala längd
4.Vägnät

2 000 000 km

4 699 024 km

Den totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.
5.inre vattenvägar

50 000 km

14 500 km

Den totala längden på farbara inre vattenvägar.
6.antal flygplatser

4093

346

Närvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2020.

Livskvalitet

1.har allmän sjukförsäkring
Brasilien
Indien
Allmän sjukvård är lättare att ha råd med för genomsnittsinvånaren och är vanligtvis garanterad för alla. Källa: stadens officiella hemsida, 2020.
2.Vuxenfetma

22.1%

3.9%

Procentandelen av vuxna som anses ha sjuklig övervikt. En vuxen människa med ett BMI (Boss Mass Index) på minst 30 anses ha fetma. Fetma är ett hälsoproblem som förhöjer risken för kroniska sjukdomar.
3.befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor

98.1%

94.1%

Procentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.
4.sjukhussängar per 1000 invånare

2.2

0.7

Städer med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: , 2020.
5.läkare per 1 000 människor

2.15/1000

0.78/1000

Antalet läkare (allmänläkare eller specialistläkare) per 1 000 människor. Enligt Världshälsoorganisationen så bör det finnas över 2,3 sjukvårdsarbetare per 1 000 människor för att täcka de grundläggande sjukvårdsbehoven.
6.Förväntad skolgång

15 years

12 years

Den förväntade skolgången (SLE - School life expectancy) är det antal skolår som barn förväntas slutföra. SLE inkluderar grundskolan till högskola.

Vilka är de bästa länder?

Visa allt
This page is currently only available in English.