Caltech Division of Biology
Topp 100%0 poäng
Topp 100%
Viktiga uppgifter och ranking

Caltech Division of Biology recension: 48 egenskaper och höjdpunkter

1. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
40%(California Institute of Technology)
Mandel School: 86%

2. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
39037$(California Institute of Technology)
Walter Cronkite School: 9720$

3. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
39037$(California Institute of Technology)
Walter Cronkite School: 22319$

4. ARWU ranking

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2018.
6(California Institute of Technology)
Harvard Kennedy School: 1

5. citerade forskare

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2018.
61(California Institute of Technology)
MIT Whitaker College: 11

6. position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
7
Harvard Kennedy School: 1

7. position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
7
Harvard Kennedy School: 1

8. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
5537(California Institute of Technology)
Barnard College: 5440

9. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
13%(California Institute of Technology)
School of Computer Science: 6.8%

10. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
22865(California Institute of Technology)
Harvard Kennedy School: 46981

11. U.S. News ranking

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2018.
10(California Institute of Technology)
MIT Whitaker College: 1

12. Forbes ranking

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2018
18(California Institute of Technology)
School of Humanities and Sciences: 1

13. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1891(California Institute of Technology)
Barnard College: 1889

14. procent svarta studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1%(California Institute of Technology)
Barnard College: 40%

15. procent vita studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
35%(California Institute of Technology)
Walter Cronkite School: 87%

16. genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
34(California Institute of Technology)
Harvard Kennedy School: 33.5

17. genomsnittligt SAT-poäng i matematik

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
780(California Institute of Technology)
School of Computer Science: 790

18. genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
745(California Institute of Technology)
School of Computer Science: 760

19. genomsnittligt SAT-poäng i skrivande

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
745(California Institute of Technology)
School of Computer Science: 760

20. procent av budgeten som spenderas på forskning

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
36%(California Institute of Technology)
School of Computer Science: 34.8%

21. campusstorlek

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
0.5km²(California Institute of Technology)
Nicholas School: 34.8km²

22. kostnader för kost och logi

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
12507$(California Institute of Technology)
Walter Cronkite School: 11436$

23. Är medlem i Ivy League

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
Caltech Division of Biology(California Institute of Technology)
40% har det

24. studentkårer

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
100(California Institute of Technology)
Walter Cronkite School: 1100

25. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1253(California Institute of Technology)
School of Humanities and Sciences: 2224

Topp 10 Universitet och högskolor

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.