0poäng

Caltech Division of Biology

vs

Caltech Division of Biology recension: 48 egenskaper och höjdpunkter

Caltech Division of Biology

Varför är Caltech Division of Biology bättre än genomsnittet?

 • Terminsavgifter per år
  39037$vs44003$
 • Terminsavgift per år för internationella studenter
  39037$vs42557.4$
 • Genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
  34vs32.61
 • Genomsnittligt SAT-poäng i matematik
  780vs745.36
 • Genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande
  745vs724.64
 • Genomsnittligt SAT-poäng i skrivande
  745vs730.71
 • Procent av budgeten som spenderas på forskning
  36%vs21.25%
 • Antagningsfrekvens
  6%vs37.18%

Viktiga uppgifter och ranking

relevant

Allmän information

1.akademisk personal

56

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

School of Humanities and Sciences

643

2.procent av budgeten som spenderas på forskning

36% (California Institute of Technology)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

School of Computer Science

34.8%

3.studentkårer

100 (California Institute of Technology)

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Walter Cronkite School

1100

4.begåvning

1.8$ billion (California Institute of Technology)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

32$ billion

5.förhållande elever till personal

3:1 (California Institute of Technology)

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

School of Humanities and Sciences

5:1

6.etablerat år

1891 (California Institute of Technology)

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Barnard College

1889

relevant

Antagning

1.procent kvinnliga studenter

40% (California Institute of Technology)

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Mandel School

86%

2.antal sökande

200

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

Barnard College

5440

3.procent vita studenter

35% (California Institute of Technology)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Walter Cronkite School

87%

4.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

34 (California Institute of Technology)

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

33.5

5.genomsnittligt SAT-poäng i matematik

780 (California Institute of Technology)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

School of Computer Science

790

6.genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande

745 (California Institute of Technology)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

School of Computer Science

760

relevant

Anläggningar

1.campusstorlek

0.5km² (California Institute of Technology)

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Nicholas School

34.8km²

2.kostnader för kost och logi

12507$ (California Institute of Technology)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Walter Cronkite School

11436$

3.sovsalskapacitet

947 (California Institute of Technology)

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

13815

4.Har ett museum
Caltech Division of Biology

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

5.idrottsanläggningar

7 (California Institute of Technology)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

19

6.Har universitetssovsalar
Caltech Division of Biology

Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.

relevant

Utmärkelser

1.Är medlem i Ivy League
Caltech Division of Biology

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Till exempel

Harvard Kennedy School

2.Nobelpristagaralumni

16 (California Institute of Technology)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

67

3.Nobelpristagarpersonal

15 (California Institute of Technology)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

66

4.Rhodesforskare

6 (California Institute of Technology)

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

332

5.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

7

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

1

6.position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

7

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

1

relevant

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år

39037$ (California Institute of Technology)

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Walter Cronkite School

9720$

2.terminsavgift per år för internationella studenter

39037$ (California Institute of Technology)

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Walter Cronkite School

22319$

3.genomsnittligt ekonomiskt stöd

17.1$ million (California Institute of Technology)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

182$ million

4.bidrag per elev och år

38756$ (California Institute of Technology)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

40000$

5.ökning av terminsavgift

1.4% (California Institute of Technology)

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

School of Computer Science

1.79%

relevant

Övrigt

1.ARWU ranking

6 (California Institute of Technology)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2018.

Bäst

Harvard Kennedy School

1

2.U.S. News ranking

10 (California Institute of Technology)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2018.

Bäst

MIT Whitaker College

1

3.Forbes ranking

18 (California Institute of Technology)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2018

Bäst

School of Humanities and Sciences

1

4.position i Times Higher Educations ranking

1 (California Institute of Technology)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

School of Humanities and Sciences

2

5.antal partneruniversitet

100 (California Institute of Technology)

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Nicholas School

300

Topp 10 Universitet och högskolor

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.