98poäng

Canada

96poäng

Tyskland

Canada
Vinnare i jämförelsen
Tyskland
vs
vs

53 egenskaper som jämförs

Canada vs Tyskland

Canada
Tyskland

Hur skiljer sig Canada från Tyskland?

 • 7.23% mer skog
  ?

  34.1%vs31.8%
 • 1.1 years längre förväntad livslängd vid födseln
  ?

  82 yearsvs80.9 years
 • 746$ högre BNP per capita
  ?

  51 546.00$vs50800$
 • 1.4 years längre förväntad livslängd vid födseln för kvinnor
  ?

  84.8 yearsvs83.4 years
 • 10.42% högre utbildningskostnadern
  ?

  5.3% of GDPvs4.8% of GDP
 • 65.049% färre bekräftade fall av COVID-19 (totalt)
  ?

  359,064vs1027325
 • 0.22% högre procentadel internetanvändare
  ?

  89.8%vs89.6%
 • 98.3% lägre befolkningstäthet
  ?

  3.92 personer/km²vs230 personer/km²

Hur skiljer sig Tyskland från Canada?

 • 2.5% lägre arbetslöshet
  ?

  3.8%vs6.3%
 • 24.15% lägre grad av vuxenfetma
  ?

  22.3%vs29.4%
 • 38.74% lägre ungdomsarbetslöshet
  ?

  6.8%vs11.1%
 • 0.2% bredare tillgång till förbättrade vattenkällor
  ?

  100%vs99.8%
 • 5.6 fler sjukhussängar per 1000 invånare
  ?

  8.3vs2.7
 • 42.8million fler invånare
  ?

  80.4 miljonervs37.6 miljoner
 • 28.76% lägre stadsskuld
  ?

  63.9% of GDPvs89.7% of GDP
 • 1.61x fler läkare mer 1 000 människor
  ?

  4.21/1000vs2.61/1000

COVID-19-statistik

1.bekräftade fall av COVID-19 (totalt)

359,064

1,027,325

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 (coronavirus), såsom rapporterat av Världshälsoorganisationen.
2.COVID-19 nya fall (totalt)

0

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet nya fall av COVID-19 (coronavirus) sedan den senaste officiella statusrapporten, enligt Världshälsoorganisationen.
3.dödsfall av COVID-19 (totalt)

11,894

16,172

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Det totala antalet dödsfall orsakat av COVID-19 (coronavirus), enligt Världshälsoorganisationen.
4.COVID-19 patienter återhämtade sig

286,504

696,100

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
5.COVID-19 nya dödsfall

0

0

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020
Antalet nya dödsfall som orsakats av COVID-19 (coronavirus), enligt den senaste officiella statusrapporten från Världshälsoorganisationen.
6.COVID-19 fall per 1 miljon invånare

9,480

12,246

Uppdaterad på Sat Nov 28 2020

Geografi

1.skog

34.1%

31.8%

Procentandelen av land som täcks av skog. Skogar spelar en nyckelroll i att avlägsna gifter och att rena luften.
2.jordbruksmark

6.8%

48%

Procentandelen av land som är dedikerat till jordbruk, inklusive åkermark, permanenta odlingar och permenenta betesområden.
3.kustlinje

202 080 km

2 389 km

Den totala längden på gränsen mellan landområdet och havet, inklusive landets öar.
4.totalt vattenområde

891 163 km²

8 350 km²

Landets totala vattenområde, som inkluderar allt vatten inom landet: sjöar, floder, dammar, våtområden, etc.
5.totalt landområde

9 093 507 km²

348 672 km²

Landets totala landområde (exklusive insjöar och havsvatten). För att få en bättre uppfattning om hur stort landet är kan du jämföra det med en fotbollsplan som mäter 0,007 km².
6.total area

9 984 670 km²

357 022 km²

Det kan vara trevligt att bo i en stor stad, då ett större område kan erbjuda fler alternativ för boende och besökare.

Demografi

1.total förväntad livslängd vid födseln

82 years

80.9 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln är antalet år som befolkningen i ett land förväntas leva. Denna data reflekterar den övergripande livskvaliteten.
2.förväntad livslängd vid födseln för kvinnor

84.8 years

83.4 years

Den genomsnittliga förväntade livslängden vid födseln för landets kvinnliga befolkning.
3.befolkning

37.6 miljoner

80.4 miljoner

Städer med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.
4.befolkningstäthet

3.92 personer/km²

230 personer/km²

Befolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.
5.förväntat livslängd vid födseln för män

79.4 years

78.6 years

Den genomsnittliga förväntande livslängden vid födseln för landets manliga befolkning
6.den kvinnliga populationens medianålder

43.7 years

48.5 years

I allmänhet anses en lägre medianålder vara bättre eftersom en yngre befolkning är friskare. Däremot så drabbas länder med en extremt låg medianålder ofta av socioekonomiska problem, särskilt fattigdom.

Ekonomi

1.BNP per capita

51 546.00$

50 800.00$

BNP per capita beräknas genom att dividera den totala BNP med antalet människor som bor i landet. En högre BNP per capita indikerar en högre levnadsstandard.
2.arbetslöshetsfrekvens

6.3%

3.8%

Låg arbetslöshet indikerar bättre karriärmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
3.utbildningskostnader

5.3% of GDP

4.8% of GDP

De totala offentliga utbildningskostnaderna. Offentliga utgifter kring utbildning inkluderar direkta kostnader för skolor, universitet och andra lärosäten samt offentliga sidoverksamheter relaterade till utbildning.
4.Ungdomsarbetslöshet

11.1%

6.8%

Antalet unga människor mellan 15-24 års ålder som är arbetslösa under ett visst år. Ungdomsarbetslösheten beräknas som en procentsats av den totala ungdomsarbetsstyrkan.
5.stadsskuld

89.7% of GDP

63.9% of GDP

Stadsskulden är summan av myndigheternas lån från utlånare inom landet.
6.sjukvårdskostnader

11.3% of GDP

11.3% of GDP

De totala offentliga och privata sjukvårdskostnaderna relaterade till medicinska och sjukvårdande tjänster.

Infrastruktur

1.elektrifieringsgrad

100%

100%

Andelen av befolkningen som har tillgång till elektricitet, både i lands- och stadsmiljö.
2.procentandelen av internetanvändare

89.8%

89.6%

Procentandelen av landets befolkning som använder internet.
3.järnvägsnät

77 932km

33 590km

Landets järnvägsnäts totala längd
4.Vägnät

1 042 300 km

625 000 km

Den totala längden av landets asfaltsbelagda och icke asfaltbelagda vägar.
5.inre vattenvägar

636 km

7 467 km

Den totala längden på farbara inre vattenvägar.
6.antal flygplatser

1467

539

Närvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2020.

Livskvalitet

1.har allmän sjukförsäkring
Canada
Tyskland
Allmän sjukvård är lättare att ha råd med för genomsnittsinvånaren och är vanligtvis garanterad för alla. Källa: stadens officiella hemsida, 2020.
2.Vuxenfetma

29.4%

22.3%

Procentandelen av vuxna som anses ha sjuklig övervikt. En vuxen människa med ett BMI (Boss Mass Index) på minst 30 anses ha fetma. Fetma är ett hälsoproblem som förhöjer risken för kroniska sjukdomar.
3.befolkning med tillgång till förbättrade vattenkällor

99.8%

100%

Procentandelen av landets befolkning med tillgång till förbättrade drickbara vattenkällor, såsom kranvatten eller skyddade brunnar.
4.sjukhussängar per 1000 invånare

2.7

8.3

Städer med högre antal sjukhussängar per 1000 invånare har möjlighet att ge sjukvård till fler och har vanligtvis bättre utvecklade sjukvårdssystem. Källa: , 2020.
5.läkare per 1 000 människor

2.61/1000

4.21/1000

Antalet läkare (allmänläkare eller specialistläkare) per 1 000 människor. Enligt Världshälsoorganisationen så bör det finnas över 2,3 sjukvårdsarbetare per 1 000 människor för att täcka de grundläggande sjukvårdsbehoven.
6.Förväntad skolgång

16 years

17 years

Den förväntade skolgången (SLE - School life expectancy) är det antal skolår som barn förväntas slutföra. SLE inkluderar grundskolan till högskola.

Vilka är de bästa länder?

Visa allt
This page is currently only available in English.