Carey Business School
Topp 84%11 poäng
Topp 84%
Viktiga uppgifter och ranking

Carey Business School recension: 50 egenskaper och höjdpunkter

1. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
2007
Wharton School: 1881

2. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
66
Foster School: 1000

3. förhållande elever till personal

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
13:1(Johns Hopkins University)
Samuel Curtis Johnson Graduate School: 3.72:1

4. ARWU ranking

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2018.
17(Johns Hopkins University)
Harvard Business School: 1

5. U.S. News ranking

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2018.
16(Johns Hopkins University)
MIT Sloan School: 1

6. Är medlem i Ivy League

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
Carey Business School(Johns Hopkins University)
27% har det

7. antal museum

Källa: Wikipedia, 2018; stadens officiella hemsida, 2018.
4(Johns Hopkins University)
Fisher College of Business: 13

8. Har ett museum

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
Carey Business School(Johns Hopkins University)
84% har det

9. sovsalskapacitet

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
2669(Johns Hopkins University)
Harvard Business School: 13815

10. patentansökningar

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
0
Foster School: 168000

11. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
17%(Johns Hopkins University)
Ross School of Business: 5%

12. genomsnittlig antagning SAT-poäng

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1405(Johns Hopkins University)
Tepper School: 2210

13. genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
690(Johns Hopkins University)
Fisher College of Business: 1246

14. genomsnittligt SAT-poäng i matematik

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
715(Johns Hopkins University)
Fisher College of Business: 1246

15. campusstorlek

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
0.57km²(Johns Hopkins University)
College of Business: 36.21km²

16. begåvning

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2018.
2.59$ billion(Johns Hopkins University)
Ross School of Business: 8.46$ billion

17. procent asiatiska studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
18.8%(Johns Hopkins University)
Melbourne Business School: 42%

18. procent svarta studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
5.5%(Johns Hopkins University)
Fuqua School of Business: 10%

19. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
45%
Cornell School of Hotel Administration: 50%

20. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
55%
Saïd Business School: 73%

21. procent vita studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
52.3%(Johns Hopkins University)
Fisher College of Business: 81%

22. Forbes ranking

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2018
46(Johns Hopkins University)
Graduate School of Business: 1

23. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
29595$(Johns Hopkins University)
Harvard Business School: 40000$

24. bibliotekets samling

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
7552000(Johns Hopkins University)
Yale School of Management: 25850000

25. Nobelpristagaralumni

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.
15(Johns Hopkins University)
Judge Business School: 78

Topp 10 handelsfakulteter

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.