61poäng

Carnegie Institute of Technology

vs

Carnegie Institute of Technology recension: 58 egenskaper och höjdpunkter

Carnegie Institute of Technology
Carnegie Institute of Technology
61
poäng

Varför är Carnegie Institute of Technology bättre än genomsnittet?

 • Akademisk personal
  181vs166.91
 • Antal program
  55vs43
 • Forbes ranking
  42vs51.45
 • Genomsnittligt SAT-poäng i matematik
  770vs716.82
 • Antagningsfrekvens
  18.3%vs29.61%
 • Brottsfrekvens campus
  0.02%vs0.88%
 • Doktorander
  1300vs998.09
 • Position i Times Higher Educations ranking
  22vs41.18

Viktiga uppgifter och ranking

Allmän information

1.akademisk personal

181

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

300

2.antal program

55

Skolan erbjuder ett bredare utbud av utbildningar att välja mellan. Det finns sannolikt många fler alternativ när man väljer vilka ämnen man skriver in sig på och man kan då specialisera sig i sitt intresseområde.

Bäst

MIT School of Engineering

109

3.citerade forskare

18 (Carnegie Mellon University)

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

81

4.brottsfrekvens campus

0.02% (Carnegie Mellon University)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Carnegie Institute of Technology

0.02%

5.alumninätverk

12000

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

168987

6.procent av budgeten som spenderas på forskning

34.8% (Carnegie Mellon University)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Boston College of Engineering

48.8%

Antagning

1.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

31 (Carnegie Mellon University)

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

34

2.genomsnittligt SAT-poäng i matematik

770

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

780

3.antagningsfrekvens

18.3%

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

7.1%

4.doktorander

1300

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

2148

5.antal sökande

9311

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

28977

6.genomsnittlig antagning SAT-poäng

1420 (Carnegie Mellon University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Boston College of Engineering

2016

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

13808$

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

11436$

2.idrottsanläggningar

7 (Carnegie Mellon University)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Cornell College of Engineering

29

3.campusstorlek

0.58km² (Carnegie Mellon University)

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Pratt School of Engineering

34.8km²

4.sovsalskapacitet

3523 (Carnegie Mellon University)

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

13000

5.bibliotekets samling

1042209 (Carnegie Mellon University)

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

25850000

6.medicinska faciliteter

10 (Carnegie Mellon University)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Carnegie Institute of Technology

10

Utmärkelser

1.Är medlem i Ivy League
Carnegie Institute of Technology

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Till exempel

Brown School of Engineering

2.Nobelpristagaralumni

7 (Carnegie Mellon University)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

27

3.Nobelpristagarpersonal

11 (Carnegie Mellon University)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

51

4.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

19

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

1

5.position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

19

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

1

6.Rhodesforskare

3 (Carnegie Mellon University)

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

230

Avgifter & finansiellt stöd

1.genomsnittligt ekonomiskt stöd

19.9$ million

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Cornell College of Engineering

245$ million

2.bidrag per elev och år

23332$ (Carnegie Mellon University)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

38756$

3.terminsavgift per år för internationella studenter

41000$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

22977$

4.ökning av terminsavgift

2.4%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Cornell College of Engineering

0.49%

5.terminsavgifter per år

41000$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

9724$

Övrigt

1.Forbes ranking

42 (Carnegie Mellon University)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2019

Bäst

Yale Faculty of Engineering

4

2.ARWU ranking

52 (Carnegie Mellon University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

4

3.position i Times Higher Educations ranking

22 (Carnegie Mellon University)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

1

4.U.S. News ranking

49 (Carnegie Mellon University)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

1

Topp 10 teknik- och ingenjörsskolor

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.