Carnegie Mellon School of Computer Science
Topp 50%36 poäng
Topp 50%
Viktiga uppgifter och ranking

Carnegie Mellon School of Computer Science recension: 55 egenskaper och höjdpunkter

1. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
43335$(Carnegie Mellon University)
Walter Cronkite School: 9720$

2. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
43335$(Carnegie Mellon University)
Walter Cronkite School: 22319$

3. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
41%(Carnegie Mellon University)
Mandel School: 86%

4. brottsfrekvens campus

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
0.02%(Carnegie Mellon University)
School of Computer Science: 0.02%

5. procent svarta studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
5%(Carnegie Mellon University)
Barnard College: 40%

6. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
1423(Carnegie Mellon University)
School of Humanities and Sciences: 643

7. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
30%(Carnegie Mellon University)
School of Computer Science: 6.8%

8. genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
680(Carnegie Mellon University)
School of Computer Science: 760

9. genomsnittligt SAT-poäng i matematik

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
740(Carnegie Mellon University)
School of Computer Science: 790

10. genomsnittligt SAT-poäng i skrivande

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
695(Carnegie Mellon University)
School of Computer Science: 760

11. citerade forskare

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2018.
18(Carnegie Mellon University)
MIT Whitaker College: 11

12. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
22780(Carnegie Mellon University)
Barnard College: 5440

13. position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
19
Harvard Kennedy School: 1

14. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
6290(Carnegie Mellon University)
School of Humanities and Sciences: 2224

15. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
6203(Carnegie Mellon University)
Barnard College: 2390

16. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
12000(Carnegie Mellon University)
School of Humanities and Sciences: 4449

17. position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
19
Harvard Kennedy School: 1

18. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
59%(Carnegie Mellon University)
School of Computer Science: 75%

19. ökning av terminsavgift

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1.79%(Carnegie Mellon University)
School of Computer Science: 1.79%

20. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
95000(Carnegie Mellon University)
Harvard Kennedy School: 46981

21. ARWU ranking

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2018.
52(Carnegie Mellon University)
Harvard Kennedy School: 1

22. genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
31(Carnegie Mellon University)
Harvard Kennedy School: 33.5

23. genomsnittligt ekonomiskt stöd

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
19.9$ million(Carnegie Mellon University)
Harvard Kennedy School: 182$ million

24. sovsalskapacitet

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
3523(Carnegie Mellon University)
Harvard Kennedy School: 13815

25. dubbla utbildningsprogram

Visar hur stora möjligheterna till dubbelexamen är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
15(Carnegie Mellon University)
School of International and Public Affairs: 20

Topp 10 Universitet och högskolor

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.