35poäng

Case School of Engineering

vs

Case School of Engineering recension: 50 egenskaper och höjdpunkter

Case School of Engineering
Case School of Engineering
35
poäng

Varför är Case School of Engineering bättre än genomsnittet?

 • Kostnader för kost och logi
  12898$vs13160.83$
 • Antagningsfrekvens
  20%vs29.61%
 • Procent manliga studenter
  79%vs69.31%
 • Inskrivna internationella studenter
  16%vs15.2%
 • Etablerat år
  1880vs1900.45
 • Antal partneruniversitet
  178vs171.67
 • Terminsavgift per år för internationella studenter
  41420$vs41439.7$
 • Procent vita studenter
  53.9%vs47.8%

Viktiga uppgifter och ranking

Allmän information

1.akademisk personal

110

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

300

2.citerade forskare

7 (Case Western Reserve University)

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

81

3.antal program

8

Skolan erbjuder ett bredare utbud av utbildningar att välja mellan. Det finns sannolikt många fler alternativ när man väljer vilka ämnen man skriver in sig på och man kan då specialisera sig i sitt intresseområde.

Bäst

MIT School of Engineering

109

4.alumninätverk

18000

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

168987

5.brottsfrekvens campus

1.18% (Case Western Reserve University)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Carnegie Institute of Technology

0.02%

6.studentkårer

121 (Case Western Reserve University)

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

1100

Antagning

1.antal sökande

1489

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

28977

2.genomsnittlig antagning SAT-poäng

1370 (Case Western Reserve University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Boston College of Engineering

2016

3.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

31 (Case Western Reserve University)

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

34

4.genomsnittligt SAT-poäng i matematik

710 (Case Western Reserve University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

780

5.doktorander

612

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

2148

6.antagningsfrekvens

20%

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

7.1%

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

12898$ (Case Western Reserve University)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

11436$

2.medicinska faciliteter

3 (Case Western Reserve University)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Carnegie Institute of Technology

10

3.Har ett museum
Case School of Engineering

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

4.bibliotekets samling

2850000 (Case Western Reserve University)

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

25850000

5.campusstorlek

0.63km² (Case Western Reserve University)

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Pratt School of Engineering

34.8km²

6.Har universitetssovsalar
Case School of Engineering

Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.

Utmärkelser

1.patentansökningar

3

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

2240

2.Nobelpristagaralumni

8 (Case Western Reserve University)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

27

3.Nobelpristagarpersonal

7 (Case Western Reserve University)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

51

4.Är medlem i Ivy League
Case School of Engineering

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Till exempel

Brown School of Engineering

5.Rhodesforskare

10 (Case Western Reserve University)

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Yale Faculty of Engineering

230

Avgifter & finansiellt stöd

1.genomsnittligt ekonomiskt stöd

68.47$ million (Case Western Reserve University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Cornell College of Engineering

245$ million

2.bidrag per elev och år

24904$ (Case Western Reserve University)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

38756$

3.terminsavgifter per år

41420$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

9724$

4.ökning av terminsavgift

3.61% (Case Western Reserve University)

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Cornell College of Engineering

0.49%

5.terminsavgift per år för internationella studenter

41420$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

College of Technology and Innovation

22977$

Övrigt

1.Forbes ranking

89 (Case Western Reserve University)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2019

Bäst

Yale Faculty of Engineering

4

2.ARWU ranking

99 (Case Western Reserve University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

4

3.position i Times Higher Educations ranking

104 (Case Western Reserve University)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

Division of Engineering and Applied Science

1

4.antal partneruniversitet

178 (Case Western Reserve University)

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Pratt School of Engineering

300

5.U.S. News ranking

164 (Case Western Reserve University)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2019.

Bäst

MIT School of Engineering

1

Topp 10 teknik- och ingenjörsskolor

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.