Bästa städer i världen

Ranking av städer: demografi, ekonomi, infrastruktur och mer

Bästa städer år 2020 (1 - 5)
Jämför städer
Vinnare i jämförelsen
Jämför städer
Vinnare i jämförelsen
Tokyo
Vinnare i jämförelsen
Delhi
Vinnare i jämförelsen
London
Vinnare i jämförelsen
Sacramento
Vinnare i jämförelsen
San Jose, CA, USA
Vinnare i jämförelsen
Shanghai
Vinnare i jämförelsen
Bombay
Vinnare i jämförelsen
Mexico City
Vinnare i jämförelsen
New York
Vinnare i jämförelsen
Peking
Bild
Tokyo
100poäng
Delhi
98poäng
London
98poäng
Sacramento
97poäng
San Jose, CA, USA
97poäng
Shanghai
96poäng
Bombay
96poäng
Mexico City
96poäng
New York
95poäng
Peking
94poäng
Sammanfattning
Sammanfattning
 • Demografi (62)
 • Livskvalitet (84)
 • Miljö (89)
 • Fritid (44)
 • Transport (67)
 • Allmän information (100)
 • Demografi (68)
 • Livskvalitet (86)
 • Miljö (85)
 • Fritid (23)
 • Transport (50)
 • Allmän information (39)
 • Demografi (66)
 • Livskvalitet (73)
 • Miljö (67)
 • Fritid (100)
 • Transport (71)
 • Allmän information (83)
 • Demografi (66)
 • Livskvalitet (100)
 • Miljö (56)
 • Fritid (17)
 • Transport (63)
 • Allmän information (65)
 • Demografi (61)
 • Livskvalitet (88)
 • Miljö (94)
 • Fritid (5)
 • Transport (62)
 • Allmän information (35)
 • Demografi (97)
 • Livskvalitet (76)
 • Miljö (68)
 • Fritid (18)
 • Transport (82)
 • Allmän information (40)
 • Demografi (54)
 • Livskvalitet (81)
 • Miljö (90)
 • Fritid (22)
 • Transport (59)
 • Allmän information (30)
 • Demografi (65)
 • Livskvalitet (77)
 • Miljö (81)
 • Fritid (79)
 • Transport (82)
 • Allmän information (54)
 • Demografi (68)
 • Livskvalitet (84)
 • Miljö (65)
 • Fritid (42)
 • Transport (70)
 • Allmän information (62)
 • Demografi (77)
 • Livskvalitet (74)
 • Miljö (79)
 • Fritid (31)
 • Transport (68)
 • Allmän information (53)
Fördelar
Fördelar
 • Lägre kostnad för tvårumslägenhet i stadscentrum
 • Lägre luftfuktighet
 • Mindre skillnad av inkomst
 • Har en strand vid havet
 • Högre bruttonationalprodukt (BNP)
 • Möjlighet att dricka alkohol på offentliga platser
 • Billigare månadskort på kollektivtrafiken
 • Lägre kostnad för tvårumslägenhet i stadscentrum
 • Högre snittemperatur
 • Högre genomsnittlig maximal temperatur
 • Lägre kostnad för en kollektivtrafiksbiljett
 • Lägre befolkningstäthet
 • Lägre kostnad för tvårumslägenhet i stadscentrum
 • Mindre skillnad av inkomst
 • Högre bruttonationalprodukt (BNP)
 • Möjlighet att dricka alkohol på offentliga platser
 • Bättre globalt sammanlänkad
 • Landmärken från UNESCOs världsarvslista
 • Lägre kostnad för tvårumslägenhet i stadscentrum
 • Högre snittemperatur
 • Högre genomsnittlig maximal temperatur
 • Lägre luftfuktighet
 • Yngre befolkning
 • Fler kvinnor än män
 • Högre snittlön
 • Har en strand vid havet
 • Fler kvinnor än män
 • Lägre kostnad för tvårumslägenhet i stadscentrum
 • Högre snittemperatur
 • Lägre kostnad för en kollektivtrafiksbiljett
 • Har en strand vid havet
 • Lägre befolkningstäthet
 • Yngre befolkning
 • Billigare månadskort på kollektivtrafiken
 • Lägre kostnad för tvårumslägenhet i stadscentrum
 • Högre snittemperatur
 • Högre genomsnittlig maximal temperatur
 • Lägre kostnad för en kollektivtrafiksbiljett
 • Mindre skillnad av inkomst
 • Billigare månadskort på kollektivtrafiken
 • Lägre kostnad för tvårumslägenhet i stadscentrum
 • Högre genomsnittlig maximal temperatur
 • Lägre kostnad för en kollektivtrafiksbiljett
 • Lägre luftfuktighet
 • Högre bruttonationalprodukt (BNP)
 • Har en strand vid havet
 • Högre bruttonationalprodukt (BNP)
 • Bättre globalt sammanlänkad
 • Fler flygplatser
 • Fler kvinnor än män
 • Lägre kostnad för tvårumslägenhet i stadscentrum
 • Lägre kostnad för en kollektivtrafiksbiljett
 • Lägre luftfuktighet
 • Mindre skillnad av inkomst
 • Lägre befolkningstäthet
 • Möjlighet att dricka alkohol på offentliga platser
Nackdelar
Nackdelar
 • Årlig befolkningstillväxt
 • Genomsnittlig högsta temperatur
 • Medeltemperatur
 • Befolkningens medianålder
 • Befolkning
 • Befolkningstäthet
 • Befolkning
 • Antal internationella ambassader
 • Bruttonationalprodukt (BNP)
 • Antal flygplatser
 • Kvinnlig befolkning
 • Global Cities Index
 • Genomsnittlig pendlingstid
 • Fuktighetshalt
 • Befolkning
 • Befolkningstäthet
 • Månadskostnad för biljett i kollektivtrafik
 • Medeltemperatur
 • Befolkning
 • Årlig befolkningstillväxt
 • Snittlön
 • Antal flygplatser
 • Månadskostnad för biljett i kollektivtrafik
 • Pris för en enskild resebiljett
 • Befolkning
 • Befolkningstäthet
 • Medeltemperatur
 • Antal flygplatser
 • Bruttonationalprodukt (BNP)
 • Månadskostnad för biljett i kollektivtrafik
 • Genomsnittlig högsta temperatur
 • Kvinnlig befolkning
 • Global Cities Index
 • Grönområde per person
 • Fuktighetshalt
 • Inkomstskillnader
 • Befolkningstäthet
 • Årlig befolkningstillväxt
 • Kvinnlig befolkning
 • Global Cities Index
 • Antal museum
 • Fuktighetshalt
 • Befolkning
 • Befolkningstäthet
 • Global Cities Index
 • Antal flygplatser
 • Antal internationella ambassader
 • Snittlön
 • Befolkning
 • Årlig befolkningstillväxt
 • Genomsnittlig högsta temperatur
 • Befolkningstäthet
 • Befolkningens medianålder
 • Medeltemperatur
 • Genomsnittlig högsta temperatur
 • Medeltemperatur
 • Kvinnlig befolkning
 • Bruttonationalprodukt (BNP)
 • Antal flygplatser
 • Antal museum
Demografi
Årlig befolkningstillväxtBefolkningstillväxten är förändringen av befolkningen över tid. Ju högre tillväxt, ju mer dynamiskt känns samhället. Ökning av befolkningen kan vara kopplat till ekonomisk, kulturell och social utveckling i staden, som attraherar fler och fler att flytta dit. Källa: Wikipedia, 2020.
Årlig befolkningstillväxtBefolkningstillväxten är förändringen av befolkningen över tid. Ju högre tillväxt, ju mer dynamiskt känns samhället. Ökning av befolkningen kan vara kopplat till ekonomisk, kulturell och social utveckling i staden, som attraherar fler och fler att flytta dit. Källa: Wikipedia, 2020.0.77%3.8%1.4%1.27%N.A.22.15%1.11%1.8%0.9%3.7%
Kvinnlig befolkningProcentandelen kvinnliga invånare, enligt stadens officiella statistik. Källa: Wikipedia, 2020, UNData, 2020.
Kvinnlig befolkningProcentandelen kvinnliga invånare, enligt stadens officiella statistik. Källa: Wikipedia, 2020, UNData, 2020.52%46%51.1%51.3%54.6%49.56%45.5%51.1%52.51%49.56%
Befolkningens medianålderStäder med yngre befolkning har ofta bättre utvecklingsperspektiv. Unga samhällen är mer dynamiska och kreativa. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
Befolkningens medianålderStäder med yngre befolkning har ofta bättre utvecklingsperspektiv. Unga samhällen är mer dynamiska och kreativa. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.44.7 yearsN.A.36.4 years33.2 years35.2 years32.26 years28 yearsN.A.35.5 yearsN.A.
BefolkningStäder med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.
BefolkningStäder med större befolkning kan ofta erbjuda bättre möjlighet till jobb och alternativ för underhållning. Större städer lockar till sig företag och affärsinvesteringar och är vanligtvis viktiga handels-, kultur- och forskningscenter. Källa: Wikipedia, 2020.13.18 miljoner16.79 miljoner9.78 miljoner0.49 miljoner0.98 miljoner23 miljoner24.4 miljoner8.84 miljoner8.5 miljoner21.5 miljoner
BefolkningstäthetBefolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.
BefolkningstäthetBefolkningstäthet visar befolkning per enhet. Generellt så innebär högre befolkningstäthet lägre livskvalitet. Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. Källa: Wikipedia, 2020.6000 personer/km²3886 personer/km²5518 personer/km²4800 personer/km²5400 personer/km²3600 personer/km²20694 personer/km²6000 personer/km²10194 personer/km²1300 personer/km²
Totalt betyg för "Demografi"
Totalt betyg för "Demografi"
Livskvalitet
Kostnaden för en tvårumslägenhet i stadscentrumDet genomsnittliga priset för ett tvårumslägenhet som finns i stadens stadscentrum påvisar hur mycket av din lön som skulle gå till hyreskostnader, och är en indikator på levnadskostnaderna för att leva i staden. Källa: numbeo.com, 2020.
Kostnaden för en tvårumslägenhet i stadscentrumDet genomsnittliga priset för ett tvårumslägenhet som finns i stadens stadscentrum påvisar hur mycket av din lön som skulle gå till hyreskostnader, och är en indikator på levnadskostnaderna för att leva i staden. Källa: numbeo.com, 2020.1 162.14$242.57$2 145.13$1 133.33$2 454.16$1 003.19$568.14$459.18$3 001.28$984.82$
SnittlönKälla: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
SnittlönKälla: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.2 895.20$653.21$2 773.00$2 966.99$5 414.69$1 356.92$785.17$697.49$4 370.90$1 248.56$
Bruttonationalprodukt (BNP)Bruttonationalprodukten (BNP) återspeglar ekonomins värde och produktivitet. Den mäter marknadsvärdet på alla slutgiltiga produkter och tjänster som produceras årligen. För att reflektera skillnaden mellan levnadskostnader och inflationstakten så visar vi BNP vid köpkraftspariteten (PPP). Källa: Wikipedia, CIA World Factbook, 2020.
Bruttonationalprodukt (BNP)Bruttonationalprodukten (BNP) återspeglar ekonomins värde och produktivitet. Den mäter marknadsvärdet på alla slutgiltiga produkter och tjänster som produceras årligen. För att reflektera skillnaden mellan levnadskostnader och inflationstakten så visar vi BNP vid köpkraftspariteten (PPP). Källa: Wikipedia, CIA World Factbook, 2020.910.9$ billion 110$ billion 565$ billion N.A.147$ billion 297$ billion 400$ billion 390$ billion 1280$ billion 174$ billion
InkomstskillnaderGinikoefficienten mäter skillnaden av värden i en frekvensfördelning (till exempel inkomstnivåer). En Ginikoefficient på noll visar på en perfekt jämlikhet. En Ginikoefficient på ett visar på största möjliga skillnad. Ju mer jämlikt, ju mer lika är invånarnas möjligheter. Källa: Wikipedia, 2020.
InkomstskillnaderGinikoefficienten mäter skillnaden av värden i en frekvensfördelning (till exempel inkomstnivåer). En Ginikoefficient på noll visar på en perfekt jämlikhet. En Ginikoefficient på ett visar på största möjliga skillnad. Ju mer jämlikt, ju mer lika är invånarnas möjligheter. Källa: Wikipedia, 2020.0.25N.A.0.350.380.380.440.33N.A.0.470.22
Har allmän sjukförsäkringAllmän sjukvård är lättare att ha råd med för genomsnittsinvånaren och är vanligtvis garanterad för alla. Källa: stadens officiella hemsida, 2020.
Har allmän sjukförsäkringAllmän sjukvård är lättare att ha råd med för genomsnittsinvånaren och är vanligtvis garanterad för alla. Källa: stadens officiella hemsida, 2020.
Totalt betyg för "Livskvalitet"
Totalt betyg för "Livskvalitet"
Miljö
Genomsnittlig högsta temperaturKälla: Wikipedia, 2020; WMO, 2020.
Genomsnittlig högsta temperaturKälla: Wikipedia, 2020; WMO, 2020.19.9°C31.4°C15.2°C24.3°C22°C20.2°C31.7°C23.4°C17.1°C17.9°C
MedeltemperaturKälla: Wikipedia, 2020; WMO, 2020.
MedeltemperaturKälla: Wikipedia, 2020; WMO, 2020.16.4°C25.2°C11°C17.1°C16.1°C16.55°C26.9°C16.5°C12.7°C12.55°C
Grönområde per personFler m² grönområden per invånare indikerar att en stad har fler gröna områden så som parker och skogar inom sina gränser vilket gör staden mer invånarvänlig. Källa: WHO, 2020.
Grönområde per personFler m² grönområden per invånare indikerar att en stad har fler gröna områden så som parker och skogar inom sina gränser vilket gör staden mer invånarvänlig. Källa: WHO, 2020.N.A.N.A.27m²N.A.N.A.1.15m²N.A.N.A.N.A.N.A.
FuktighetshaltLuftfuktighet är mängden vattenånga i luften. Hög relativ fuktighet minskar svettas effektivitet att kyla ner kroppen genom att minsta andelen avdunstande fukt från huden. Generellt sett så gör högre luftfuktighet det hårdare för folk att uthärda. Källa: Wikipedia, 2020; WMO, 2020.
FuktighetshaltLuftfuktighet är mängden vattenånga i luften. Hög relativ fuktighet minskar svettas effektivitet att kyla ner kroppen genom att minsta andelen avdunstande fukt från huden. Generellt sett så gör högre luftfuktighet det hårdare för folk att uthärda. Källa: Wikipedia, 2020; WMO, 2020.61.9%N.A.92.3%67%N.A.76.8%74%56%68%56.8%
Har en strand vid havetKälla: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020
Har en strand vid havetKälla: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020
Totalt betyg för "Miljö"
Totalt betyg för "Miljö"
Fritid
Antal biograferKälla: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020.
Antal biograferKälla: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020.N.A.N.A.N.A.N.A.55N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.
Antal museumKälla: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020.
Antal museumKälla: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020.N.A.N.A.240N.A.N.A.179N.A.8923
Antal offentliga WiFi-platserStäder med fler offentliga trådlösa platser ger enklare och bredare tillgång till Internet. Källa: stadens officiella statistik, 2020.
Antal offentliga WiFi-platserStäder med fler offentliga trådlösa platser ger enklare och bredare tillgång till Internet. Källa: stadens officiella statistik, 2020.N.A.N.A.N.A.550N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.
Antal teatrarKälla: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020.
Antal teatrarKälla: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020.N.A.N.A.104N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.
Landmärken i UNESCO: s världsarvslistaVärldsarvslistan inkluderar 962 platser som formar en del av det kulturella och naturliga arvet som Världsarvskomittén anser har ett enastående universalt värde. Källa: UNESCO, 2020.
Landmärken i UNESCO: s världsarvslistaVärldsarvslistan inkluderar 962 platser som formar en del av det kulturella och naturliga arvet som Världsarvskomittén anser har ett enastående universalt värde. Källa: UNESCO, 2020.024N.A.N.A.N.A.2213
Totalt betyg för "Fritid"
Totalt betyg för "Fritid"
Transport
Genomsnittlig pendlingstidStäder med kortare genomsnittlig pendlartid har vanligtvis ett bättre organiserat kollektivtrafik-system som gör att invånarna ödslar mindre tid i trafiken. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.
Genomsnittlig pendlingstidStäder med kortare genomsnittlig pendlartid har vanligtvis ett bättre organiserat kollektivtrafik-system som gör att invånarna ödslar mindre tid i trafiken. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella statistik, 2020.N.A.N.A.46 minuter26 minuterN.A.50.4 minuterN.A.N.A.45.5 minuter43.6 minuter
Ett lånecykelsystemLånecykelsystem gör en stad mer cyklistvänlig, visar stadens positiva attityd mot cyklister och ger nya turistiska möjligheter. Källa: Wikipedia, 2020.
Ett lånecykelsystemLånecykelsystem gör en stad mer cyklistvänlig, visar stadens positiva attityd mot cyklister och ger nya turistiska möjligheter. Källa: Wikipedia, 2020.
Månadskostnad för biljett i kollektivtrafikKostnaden för månadskort på kollektivtrafiken indikerar möjligheten att använda kollektivtrafiken för en snittinvånare. Källa: Wikipedia, 2020; stadens kollektivtrafiks hemsida, 2020.
Månadskostnad för biljett i kollektivtrafikKostnaden för månadskort på kollektivtrafiken indikerar möjligheten att använda kollektivtrafiken för en snittinvånare. Källa: Wikipedia, 2020; stadens kollektivtrafiks hemsida, 2020.89.03$13.86$166.41$105$70$29.49$7.75$16.11$116.5$29.49$
Pris för en enskild resebiljettEn lägre biljettkostnad hjälper dig att röra dig igenom staden för mindre pengar. Oavsett om du är besökare eller boende så kommer det hjälpa din ekonomi. Källa: Stadens officiella kollektivtrafikshemsida, 2020.
Pris för en enskild resebiljettEn lägre biljettkostnad hjälper dig att röra dig igenom staden för mindre pengar. Oavsett om du är besökare eller boende så kommer det hjälpa din ekonomi. Källa: Stadens officiella kollektivtrafikshemsida, 2020.1.64$0.38$3.2$2.75$2$0.44$0.23$0.27$2.75$0.52$
Antal flygplatserNärvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2020.
Antal flygplatserNärvaron av och antalet flygplatser visar hur bra ansluten staden är med olika internationella destinationer och dess internationella tillgänglighet. Källa: Wikipedia, 2020.2151122131
Totalt betyg för "Transport"
Totalt betyg för "Transport"
Allmän information
Total areaDet kan vara trevligt att bo i en stor stad, då ett större område kan erbjuda fler alternativ för boende och besökare.
Total areaDet kan vara trevligt att bo i en stor stad, då ett större område kan erbjuda fler alternativ för boende och besökare.N.A.N.A.1 572 km²N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.1 214 km²N.A.
Global Cities IndexGlobala stads-indexet är unikt genom att mäta globalt engagemang för städer i fem dimensioner: näringslivsaktivitet, humankapital, informationsutbyte, kulturell erfarenhet och politiskt engagemang. Källa: ATKearney, 2020.
Global Cities IndexGlobala stads-indexet är unikt genom att mäta globalt engagemang för städer i fem dimensioner: näringslivsaktivitet, humankapital, informationsutbyte, kulturell erfarenhet och politiskt engagemang. Källa: ATKearney, 2020.4.991.555.79N.A.N.A.2.731.792.186.353.05
Möjlighet att dricka alkohol på offentliga platserGenerellt sett så har städer där det är möjligt att dricka alkohol på offentliga platser ett frodigare nattliv. Det är enklare att organisera fester på offentliga platser. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020.
Möjlighet att dricka alkohol på offentliga platserGenerellt sett så har städer där det är möjligt att dricka alkohol på offentliga platser ett frodigare nattliv. Det är enklare att organisera fester på offentliga platser. Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020.
Forskningsinstitut och tankesmedjorEn tankesmedja är en organisation som bedriver forskning och engagerar i påverkansarbete inom områden så som socialpolitik, politisk strategi, ekonomi, militär, teknikfrågor och i det kreativa och kulturella området. Antalet viktiga tankesmedjor kan indikera innovationsförmåga och konkurrenskraft i en stad. Källa: Brookings, 2020.
Forskningsinstitut och tankesmedjorEn tankesmedja är en organisation som bedriver forskning och engagerar i påverkansarbete inom områden så som socialpolitik, politisk strategi, ekonomi, militär, teknikfrågor och i det kreativa och kulturella området. Antalet viktiga tankesmedjor kan indikera innovationsförmåga och konkurrenskraft i en stad. Källa: Brookings, 2020.N.A.N.A.11N.A.N.A.1N.A.N.A.N.A.9
Antal internationella ambassaderAntalet av internationella ambassader och dess antal indikerar vikten av staden för politik, diplomatik och lobbyverksamhet. Källa: stadens officiella statistik, 2020.
Antal internationella ambassaderAntalet av internationella ambassader och dess antal indikerar vikten av staden för politik, diplomatik och lobbyverksamhet. Källa: stadens officiella statistik, 2020.N.A.145160N.A.N.A.N.A.N.A.79N.A.132
Totalt betyg för "Allmän information"
Totalt betyg för "Allmän information"
This page is currently only available in English.