73poäng

College of Architecture, Art, and Planning

80poäng

London College of Fashion

College of Architecture, Art, and Planning
Vinnare i jämförelsen
London College of Fashion
vs
vs

63 egenskaper som jämförs

College of Architecture, Art, and Planning vs London College of Fashion

College of Architecture, Art, and Planning
London College of Fashion

Varför är College of Architecture, Art, and Planning bättre än London College of Fashion?

 • Är medlem i Ivy League
  ?
 • 16049610 större bibliotek
  ?

  16140000vs90390
 • 28 fler idrottsanläggningar
  ?

  28vs0

Varför är London College of Fashion bättre än College of Architecture, Art, and Planning?

 • 17 017.00$ lägre undervisningsavgift
  ?

  14 708.00$vs31 725.00$
 • 17 017.00$ lägre undervisningsavgift för internationella heltidsstudenter
  ?

  14 708.00$vs31 725.00$
 • 100% lägre ökning av undervisningsavgiften
  ?

Användaromdömen

Inga omdömen ännu

Bli den första. Använd din erfarenhet för att hjälpa andra fatta ett beslut.

Lämna ett omdöme

Allmän information

position i Fashionista topp 50 ranking

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (College of Architecture, Art, and Planning)

12

Fashionistas Topp 50 modeskolor bygger på elevernas erfarenheter, personalens erfarenhet, ryktet på skolan med arbetsgivare, samt undervisningskostnader och demografi. Källa: fashionista.com, 2023
antal program

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (College of Architecture, Art, and Planning)

74

Skolan erbjuder ett bredare utbud av utbildningar att välja mellan. Det finns sannolikt många fler alternativ när man väljer vilka ämnen man skriver in sig på och man kan då specialisera sig i sitt intresseområde.
akademisk personal

56

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
studentkårer

1019

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.
förhållande elever till personal

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.
alumninätverk

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.
snittlön

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (College of Architecture, Art, and Planning)

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Källa: Wikipedia, 2023; stadens officiella statistik, 2023.
genomsnittlig lön för examinerade

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (College of Architecture, Art, and Planning)

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Utexaminerade studenters genomsnittliga lön tre år efter examen, USD PPP motsvarande. Källa: Financial Times, den 2023.

Antagning

inskrivna internationella studenter

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
inskrivna studenter

771

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
doktorander

278

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
antagningsfrekvens

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
genomsnittlig antagning SAT-poäng

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
genomsnittligt SAT-poäng i matematik

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
genomsnittligt SAT-poäng i skrivande

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (College of Architecture, Art, and Planning)

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.

Anläggningar

Har universitetssovsalar
College of Architecture, Art, and Planning
London College of Fashion
Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
sovsalskapacitet

7600

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
Har ett museum
College of Architecture, Art, and Planning
London College of Fashion
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.
campusstorlek

19.42km²

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.
Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.
kostnader för kost och logi

16 200.00$

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
medicinska faciliteter

4

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.
Källa: Wikipedia, 2023; stadens officiella hemsida, 2023.
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.

Utmärkelser

Är medlem i Ivy League
College of Architecture, Art, and Planning
London College of Fashion
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2023.
Det är NASAD-ackrediterat
College of Architecture, Art, and Planning
London College of Fashion
NASAD är det nationella ackrediteringsorganet för konst och design (och närliggande ämnen) i USA.
position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

33

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2023.
Academy Awardvinnare

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (College of Architecture, Art, and Planning)

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Academy Awards, numera officiellt känd som Oscarsgalan, är en rad årliga utmärkelser som delas ut för excellens inom filmskapande. Källa: Wikipedia, den 2023.
position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

33

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2023.
antal fältmedaljer

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (College of Architecture, Art, and Planning)

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Fieldsmedaljen, en internationell medalj för enastående upptäckter i matematik, är ett pris som delas ut till två, tre, eller fyra matematiker under 40 år vid varje internationell kongress arrangerad av den internationella matematikorganisationen International Mathematical Union (IMU), en kongress som äger rum vart fjärde år. Källa: IMU:s hemsida, den 2023.
Nobelpristagaralumni

13

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2023.
Nobelpristagarpersonal

28

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2023.
patentansökningar

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (College of Architecture, Art, and Planning)

1230

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.

Avgifter & finansiellt stöd

terminsavgifter per år

31 725.00$

14 708.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
genomsnittligt ekonomiskt stöd

245$ million

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
bidrag per elev och år

19 125.00$ (Cornell University)

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2023.
valuta för pengarna

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (College of Architecture, Art, and Planning)

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde. (London College of Fashion)

Beräknad utifrån lönen idag, utbildningens längd, avgifter och andra kostnader, inklusive förlorad inkomst under MBA. Källa: Financial Times, den 2023.

Övrigt

ARWU ranking

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde.

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2023.
Forbes ranking

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde.

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2023
U.S. News ranking

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde.

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2023.
position i Times Higher Educations ranking

Okänt. Hjälp oss genom att föreslå ett värde.

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Vilka är de bästa fakulteter för konst och design?

Visa allt
This page is currently only available in English.