versus logo
vs
College of Dentistry
Henry M. Goldman School
Topp 25%27 poäng
Topp 25%
Topp 58%15 poäng
Topp 58%
Viktiga uppgifter och ranking

College of Dentistry vs Henry M. Goldman School: 53 egenskaper som jämförs

1. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1865
Harvard Medical School: 1782
1963

2. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
6134
NYU School of Medicine: 8835
4500

3. position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2018.
37
Harvard School of Public Health: 1
28

4. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1800
Johns Hopkins Bloomberg School: 2164
801

5. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
48%
Yale School of Nursing: 94%
49%

6. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
52%
Sargent College: 83%
51%

7. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
62318$
College of Health Solutions: 5716$
64500$

8. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
62318$
College of Nursing and Health Innovation: 22977$
64500$

9. patentansökningar

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
824
College of Nursing and Health Innovation: 99100
10

10. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
45
Harvard Medical School: 8924
321

11. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
20000
Johns Hopkins Bloomberg School: 50000
6003

12. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1800
Johns Hopkins Bloomberg School: 2164
801

13. förhållande elever till personal

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
11:1(New York University)
Weill Cornell College: 0.16:1
8:1

14. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
14%
Weill Cornell College: 1.7%
49%(Boston University)

15. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
0
Sargent College: 1152
0

16. citerade forskare

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2018.
0
Harvard Medical School: 49
0

17. genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
665(New York University)
Harvard School of Public Health: 750
620(Boston University)

18. procent vita studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
41%(New York University)
Harvard School of Public Health: 89.4%
42%

19. procent svarta studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
4%(New York University)
Harvard Medical School: 19%
1%

20. procent asiatiska studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
19%(New York University)
College of Dental Medicine: 42%
21%

21. studenter iväg på internationella utbytesprogram

Ett internationellt utbytesprogram är ett program där studenter från en gymnasieskola eller ett universitet studerar utomlands vid en av institutionens partnerinstitutioner. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
3799(New York University)
College of Dentistry: 3799
2300(Boston University)

22. Har ett museum

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
College of Dentistry(New York University)
Henry M. Goldman School
75% har det

23. antal partneruniversitet

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
18(New York University)
Duke School of Nursing: 300
150(Boston University)

24. procent av budgeten som spenderas på forskning

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
12.36%(New York University)
Boston School of Public Health: 48.8%
48.8%(Boston University)

25. inskrivna internationella studenter

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
17%(New York University)
Weill Cornell College: 56%
11%(Boston University)

Topp 10 medicinska skolor

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.