69poäng

College of Dentistry

45poäng

Yale School of Medicine

College of Dentistry
Vinnare i jämförelsen
Yale School of Medicine
vs
vs

51 egenskaper som jämförs

College of Dentistry vs Yale School of Medicine

College of Dentistry
Yale School of Medicine
69
poäng
College of Dentistry
45
poäng
Yale School of Medicine

Varför är College of Dentistry bättre än Yale School of Medicine?

 • 2031 fler sökande
  ?

  6134vs4103
 • 2867 fler studenter som deltar i internationella utbytesprogram
  ?

  3799vs932
 • 6 fler partneruniversitet och forskningsinstitutioner
  ?

  18vs12
 • 61 fler fritidsaktiviteter erbjuds
  ?

  499vs438
 • 103$ million högre genomsnittligt ekonomiskt stöd till studenter
  ?

  223$ millionvs120$ million
 • 50 fler studentkårer och föreningar
  ?

  450vs400
 • 5248 högre andel bostäder
  ?

  11000vs5752
 • 16000 större alumninätverk
  ?

  20000vs4000

Varför är Yale School of Medicine bättre än College of Dentistry?

 • 5 fler vårdinrättningar
  ?

  9vs4
 • 7.5% lägre andel antagna
  ?

  6.5%vs14%
 • 28 högre position i QS-rankingen avseende arbetsgivarens rykte
  ?

  9vs37
 • 15.64% större andel av budgeten går till forskning
  ?

  28%vs12.36%
 • 28 högre position i QS-rankingen avseende akademiskt rykte
  ?

  9vs37
 • 3.5 högre sammansatt genomsnittspoäng på ACT-provet
  ?

  33vs29.5
 • 12 818.00$ lägre undervisningsavgift
  ?

  49 500.00$vs62318$
 • 19.74% lägre ökning av undervisningsavgiften
  ?

  3.13%vs3.9%

Allmän information

1.etablerat år
?

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Bäst

Harvard Medical School

1782

1865

1810

2.procent av budgeten som spenderas på forskning
?

Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Boston School of Public Health

48.8%

3.fritidsaktiviteter
?

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Bäst

Weill Cornell Graduate School

1019

4.förhållande elever till personal
?

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Weill Cornell College

0.16:1

0.47:1

5.studentkårer
?

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Bäst

College of Health Solutions

1100

6.alumninätverk
?

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Bäst

Johns Hopkins Bloomberg School

50000

20000

4000

Antagning

1.antal sökande
?

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

NYU School of Medicine

8835

6134

4103

2.inskrivna studenter
?

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Johns Hopkins Bloomberg School

2164

1800

1161

3.inskrivna internationella studenter
?

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Weill Cornell College

56%

4.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
?

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Harvard School of Public Health

33.5

5.grundutbildningsstudenter
?

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Sargent College

1152

0

0

6.genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande
?

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Harvard School of Public Health

750

Anläggningar

1.medicinska faciliteter
?

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Bäst

Harvard School of Public Health

17

2.Har ett museum
?

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

College of Dentistry (New York University)
Yale School of Medicine (Yale University)
3.antal museum
?

Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020.

Bäst

Johns Hopkins Bloomberg School

4

4.kostnader för kost och logi
?

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

College of Health Solutions

11 436.00$

16 622.00$ (New York University)

13 000.00$ (Yale University)

5.bibliotekets samling
?

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Bäst

Yale School of Public Health

25850000

25850000 (Yale University)

6.idrottsanläggningar
?

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Bäst

Weill Cornell Graduate School

29

Utmärkelser

1.position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte
?

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.

Bäst

Harvard School of Public Health

1

37

9

2.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte
?

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.

Bäst

Harvard School of Public Health

1

37

9

3.Rhodesforskare
?

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Bäst

Harvard School of Public Health

332

4.Är medlem i Ivy League
?

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

College of Dentistry (New York University)
Yale School of Medicine (Yale University)
5.Pulitzerprisvinnare
?

Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2020.

Bäst

Yale School of Public Health

56

6.Turing Awardvinnare
?

Turingpriset delas ut årligen av Association for Computing Machinery (ACM) till en person för insatser av teknisk natur som bidragit till datorindustrin. Turingpriset är erkänt som den högsta utmärkelsen inom datavetenskap och räknas som datavetenskapens nobelpris. Källa: ACM AM Turings hemsida, den 2020.

Bäst

Stanford School of Medicine

28

Avgifter & finansiellt stöd

1.bidrag per elev och år
?

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Stanford School of Medicine

44 000.00$

26 000.00$ (New York University)

38 170.00$ (Yale University)

2.terminsavgifter per år
?

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

College of Health Solutions

5 716.00$

62 318.00$

49 500.00$

3.ökning av terminsavgift
?

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

College of Health Solutions

2.9%

4.terminsavgift per år för internationella studenter
?

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

College of Nursing and Health Innovation

22 977.00$

62 318.00$

49 500.00$

5.genomsnittligt ekonomiskt stöd
?

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Weill Cornell Graduate School

245$ million

223$ million (New York University)

120$ million (Yale University)

Övrigt

1.antal partneruniversitet
?

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Bäst

Duke School of Nursing

300

2.Forbes ranking
?

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2020

Bäst

Stanford School of Medicine

1

3.U.S. News ranking
?

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2020.

Bäst

Harvard School of Public Health

3

4.ARWU ranking
?

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.

Bäst

Harvard School of Public Health

1

5.Academy Awardvinnare
?

Academy Awards, numera officiellt känd som Oscarsgalan, är en rad årliga utmärkelser som delas ut för excellens inom filmskapande. Källa: Wikipedia, den 2020.

Bäst

College of Dentistry

31

6.position i Times Higher Educations ranking
?

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

Stanford School of Medicine

2

Vilka är de bästa medicinska skolor?

Visa allt
This page is currently only available in English.