vs
College of Dentistry
Yale School of Medicine
Topp 25%6,624 poäng
Topp 25%
Topp 25%6,638 poäng
Topp 25%
Viktiga uppgifter och ranking

College of Dentistry vs Yale School of Medicine: 56 egenskaper som jämförs

1. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1865
Harvard Medical School: 1782
1810

2. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
6134
NYU School of Medicine: 8835
4103

3. idrottsanläggningar

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
8(New York University)
Weill Cornell Graduate School: 29
27(Yale University)

4. procent vita studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
41%(New York University)
Harvard School of Public Health: 89.4%
59%(Yale University)

5. procent svarta studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
4%(New York University)
Harvard Medical School: 19%
6%(Yale University)

6. procent asiatiska studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
19%(New York University)
College of Dental Medicine: 42%
16%(Yale University)

7. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
48%
Yale School of Nursing: 94%
45%

8. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
52%
Sargent College: 83%
55%

9. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1800
Johns Hopkins Bloomberg School: 2164
1161

10. studenter iväg på internationella utbytesprogram

Ett internationellt utbytesprogram är ett program där studenter från en gymnasieskola eller ett universitet studerar utomlands vid en av institutionens partnerinstitutioner. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
3799(New York University)
College of Dentistry: 3799
932(Yale University)

11. Har ett museum

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
College of Dentistry(New York University)
Yale School of Medicine(Yale University)
75% har det

12. antal museum

Källa: Wikipedia, 2018; stadens officiella hemsida, 2018.
1(New York University)
Johns Hopkins Bloomberg School: 4
1(Yale University)

13. antal partneruniversitet

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
18(New York University)
Duke School of Nursing: 300
12(Yale University)

14. procent av budgeten som spenderas på forskning

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
12.36%(New York University)
Boston School of Public Health: 48.8%
28%(Yale University)

15. inskrivna internationella studenter

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
17%(New York University)
Weill Cornell College: 56%
18%(Yale University)

16. fritidsaktiviteter

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
499(New York University)
Weill Cornell Graduate School: 1019
438(Yale University)

17. genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
29.5(New York University)
Harvard School of Public Health: 33.5
33(Yale University)

18. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
62318$
College of Health Solutions: 5716$
49500$

19. ökning av terminsavgift

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
3.9%(New York University)
College of Health Solutions: 2.9%
3.13%(Yale University)

20. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
62318$
College of Nursing and Health Innovation: 22977$
49500$

21. genomsnittligt ekonomiskt stöd

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
223$ million(New York University)
Weill Cornell Graduate School: 245$ million
120$ million(Yale University)

22. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
26000$(New York University)
Stanford School of Medicine: 44000$
38170$(Yale University)

23. kostnader för kost och logi

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
16622$(New York University)
College of Health Solutions: 11436$
13000$(Yale University)

24. studentkårer

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
450(New York University)
College of Health Solutions: 1100
400(Yale University)

25. Forbes ranking

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2018
56(New York University)
Stanford School of Medicine: 1
4(Yale University)

Topp 10 medicinska skolor

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.