College of Nursing
Topp 79%1,889 poäng
Topp 79%
Viktiga uppgifter och ranking

College of Nursing recension: 57 egenskaper och höjdpunkter

1. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1932
Harvard Medical School: 1782

2. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
500
NYU School of Medicine: 8835

3. bibliotekets samling

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
13850000(New York University)
Yale School of Public Health: 25850000

4. procent vita studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
41%(New York University)
Harvard School of Public Health: 89.4%

5. procent svarta studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
4%(New York University)
Harvard Medical School: 19%

6. procent asiatiska studenter

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
19%(New York University)
College of Dental Medicine: 42%

7. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
60%
Yale School of Nursing: 94%

8. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
40%
Sargent College: 83%

9. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
280
Johns Hopkins Bloomberg School: 2164

10. studenter iväg på internationella utbytesprogram

Ett internationellt utbytesprogram är ett program där studenter från en gymnasieskola eller ett universitet studerar utomlands vid en av institutionens partnerinstitutioner. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
3799(New York University)
College of Dentistry: 3799

11. Har ett museum

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
College of Nursing(New York University)
75% har det

12. antal museum

Källa: Wikipedia, 2018; stadens officiella hemsida, 2018.
1(New York University)
Johns Hopkins Bloomberg School: 4

13. studenter från internationella utbytesprogram

Ett internationellt utbytesprogram är ett program där studenter från en gymnasieskola eller ett universitet studerar utomlands vid en av institutionens partnerinstitutioner. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
8660(New York University)
College of Dentistry: 8660

14. antal partneruniversitet

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
18(New York University)
Duke School of Nursing: 300

15. procent av budgeten som spenderas på forskning

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
12.36%(New York University)
Boston School of Public Health: 48.8%

16. inskrivna internationella studenter

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
17%(New York University)
Weill Cornell College: 56%

17. fritidsaktiviteter

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
499(New York University)
Weill Cornell Graduate School: 1019

18. genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
29.5(New York University)
Harvard School of Public Health: 33.5

19. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
42472$
College of Health Solutions: 5716$

20. ökning av terminsavgift

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
3.9%(New York University)
College of Health Solutions: 2.9%

21. terminsavgift per år för internationella studenter

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
42472$
College of Nursing and Health Innovation: 22977$

22. genomsnittligt ekonomiskt stöd

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
223$ million(New York University)
Weill Cornell Graduate School: 245$ million

23. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
25000$
Stanford School of Medicine: 44000$

24. kostnader för kost och logi

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
16622$(New York University)
College of Health Solutions: 11436$

25. studentkårer

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
450(New York University)
College of Health Solutions: 1100

Topp 10 medicinska skolor

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.