21poäng

College of Nursing

66poäng

Stanford School of Medicine

Vinnare i jämförelsen
vs
vs

53 egenskaper som jämförs

College of Nursing vs Stanford School of Medicine

College of Nursing
Stanford School of Medicine
College of Nursing
Stanford School of Medicine

Varför är College of Nursing bättre än Stanford School of Medicine?

 • 4871$ lägre undervisningsavgift
  42472$vs47343$
 • 4871$ lägre undervisningsavgift för internationella heltidsstudenter
  42472$vs47343$
 • 1.31% mindre kriminalitet på campus
  0.65%vs1.96%

Varför är Stanford School of Medicine bättre än College of Nursing?

 • 24 flera år sedan etableringen
  1908vs1932
 • 5810 fler sökande
  6310vs500
 • 10 fler idrottsanläggningar
  18vs8
 • 3.3% större andel svarta studenter
  7.3%vs4%
 • 11% större andel manliga studenter
  51%vs40%
 • 181 fler inskrivna studenter
  461vs280
 • 14.64% större andel av budgeten går till forskning
  27%vs12.36%
 • 188 fler fritidsaktiviteter erbjuds
  687vs499

Viktiga uppgifter och ranking

relevant

Allmän information

1.etablerat år

1932

1908

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard Medical School

1782

2.procent av budgeten som spenderas på forskning

12.36% (New York University)

27% (Stanford University)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Boston School of Public Health

48.8%

3.fritidsaktiviteter

499 (New York University)

687 (Stanford University)

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Weill Cornell Graduate School

1019

4.studentkårer

450 (New York University)

650 (Stanford University)

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

College of Health Solutions

1100

5.alumninätverk

15000

3985

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Johns Hopkins Bloomberg School

50000

6.citerade forskare

0

0

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2018.

Bäst

Harvard Medical School

49

relevant

Antagning

1.antal sökande

500

6310

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

NYU School of Medicine

8835

2.antagningsfrekvens

35%

3%

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Weill Cornell College

1.7%

3.procent svarta studenter

4% (New York University)

7.3% (Stanford University)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Harvard Medical School

19%

4.procent asiatiska studenter

19% (New York University)

18.5% (Stanford University)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

College of Dental Medicine

42%

5.procent kvinnliga studenter

60%

49%

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Yale School of Nursing

94%

6.procent manliga studenter

40%

51%

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Sargent College

83%

relevant

Anläggningar

1.idrottsanläggningar

8 (New York University)

18 (Stanford University)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Weill Cornell Graduate School

29

2.Har ett museum
College of Nursing
Stanford School of Medicine

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

3.antal museum

1 (New York University)

1 (Stanford University)

Källa: Wikipedia, 2018; stadens officiella hemsida, 2018.

Bäst

Johns Hopkins Bloomberg School

4

4.kostnader för kost och logi

16622$ (New York University)

12721$ (Stanford University)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

College of Health Solutions

11436$

5.bibliotekets samling

13850000 (New York University)

18075000 (Stanford University)

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Yale School of Public Health

25850000

6.sovsalskapacitet

11000 (New York University)

11339 (Stanford University)

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Harvard School of Public Health

13815

relevant

Utmärkelser

1.Rhodesforskare

3 (New York University)

109 (Stanford University)

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard School of Public Health

332

2.Är medlem i Ivy League
College of Nursing
Stanford School of Medicine

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.

Till exempel

Harvard School of Public Health

3.Pulitzerprisvinnare

19 (New York University)

7 (Stanford University)

Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2018.

Bäst

Yale School of Public Health

56

4.Turing Awardvinnare

1 (New York University)

28 (Stanford University)

Turingpriset delas ut årligen av Association for Computing Machinery (ACM) till en person för insatser av teknisk natur som bidragit till datorindustrin. Turingpriset är erkänt som den högsta utmärkelsen inom datavetenskap och räknas som datavetenskapens nobelpris. Källa: ACM AM Turings hemsida, den 2018.

Bäst

Stanford School of Medicine

28

5.Nobelpristagarpersonal

24 (New York University)

36 (Stanford University)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard School of Public Health

66

6.Nobelpristagaralumni

12 (New York University)

19 (Stanford University)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.

Bäst

Harvard School of Public Health

67

relevant

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år

42472$

47343$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

College of Health Solutions

5716$

2.ökning av terminsavgift

3.9% (New York University)

3%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

College of Health Solutions

2.9%

3.terminsavgift per år för internationella studenter

42472$

47343$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

College of Nursing and Health Innovation

22977$

4.genomsnittligt ekonomiskt stöd

223$ million (New York University)

180$ million (Stanford University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Weill Cornell Graduate School

245$ million

5.bidrag per elev och år

25000$

44000$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.

Bäst

Stanford School of Medicine

44000$

relevant

Övrigt

1.Forbes ranking

56 (New York University)

1 (Stanford University)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2018

Bäst

Stanford School of Medicine

1

2.U.S. News ranking

43 (New York University)

15 (Stanford University)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2018.

Bäst

Harvard School of Public Health

3

3.ARWU ranking

27 (New York University)

2 (Stanford University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2018.

Bäst

Harvard School of Public Health

1

4.position i Times Higher Educations ranking

41 (New York University)

2 (Stanford University)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

Stanford School of Medicine

2

Topp 10 medicinska skolor

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.