versus logo
College of Technology and Innovation
Topp 81%67 poäng
Topp 81%
Viktiga uppgifter och ranking

College of Technology and Innovation recension: 50 egenskaper och höjdpunkter

1. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
120
Division of Engineering and Applied Science: 300

2. Forbes ranking

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2018
226(Arizona State University)
Yale Faculty of Engineering: 4

3. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
85%
Pratt School of Engineering: 14%

4. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
433
Cornell College of Engineering: 9374

5. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
25000
Cornell College of Engineering: 46600

6. antal program

Skolan erbjuder ett bredare utbud av utbildningar att välja mellan. Det finns sannolikt många fler alternativ när man väljer vilka ämnen man skriver in sig på och man kan då specialisera sig i sitt intresseområde.
20
MIT School of Engineering: 109

7. genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
24(Arizona State University)
Division of Engineering and Applied Science: 34

8. genomsnittligt ekonomiskt stöd

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
59.6$ million(Arizona State University)
Cornell College of Engineering: 245$ million

9. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
9573$(Arizona State University)
Division of Engineering and Applied Science: 38756$

10. kostnader för kost och logi

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
11436$(Arizona State University)
Brown School of Engineering: 12208$

11. Nobelpristagarpersonal

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.
3(Arizona State University)
MIT School of Engineering: 51

12. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
2148
College of Technology and Innovation: 2148

13. genomsnittlig antagning SAT-poäng

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1105(Arizona State University)
Boston College of Engineering: 2016

14. genomsnittligt SAT-poäng i matematik

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
560(Arizona State University)
Division of Engineering and Applied Science: 780

15. position i Times Higher Educations ranking

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.
148(Arizona State University)
Division of Engineering and Applied Science: 1

16. brottsfrekvens campus

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
0.52%(Arizona State University)
Carnegie Institute of Technology: 0.02%

17. ARWU ranking

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2018.
79(Arizona State University)
MIT School of Engineering: 4

18. citerade forskare

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2018.
13(Arizona State University)
MIT School of Engineering: 81

19. Är medlem i Ivy League

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
College of Technology and Innovation(Arizona State University)
37% har det

20. studentkårer

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1100(Arizona State University)
College of Technology and Innovation: 1100

21. ökning av terminsavgift

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1.9%
Cornell College of Engineering: 0.49%

22. procent manliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
62%
Case School of Engineering: 79%

23. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
38%
College of Technology and Innovation: 38%

24. inskrivna studenter

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
11302
College of Technology and Innovation: 11302

25. grundutbildningsstudenter

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
9154
College of Technology and Innovation: 9154

Topp 10 teknik- och ingenjörsskolor

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.