College of Technology and Innovation
Topp 75%1,999 poäng
Topp 75%
Viktiga uppgifter och ranking

College of Technology and Innovation recension: 50 egenskaper och höjdpunkter

1. akademisk personal

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
120
Division of Engineering and Applied Science: 300

2. antagningsfrekvens

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
85%
Yale Faculty of Engineering: 7.1%

3. antal sökande

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
433
Yale Faculty of Engineering: 28977

4. position i Times Higher Educations ranking

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.
148(Arizona State University)
Division of Engineering and Applied Science: 1

5. brottsfrekvens campus

Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
0.52%(Arizona State University)
Carnegie Institute of Technology: 0.02%

6. doktorander

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
2148
College of Technology and Innovation: 2148

7. genomsnittlig sammansatt ACT-poäng

ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
24(Arizona State University)
Division of Engineering and Applied Science: 34

8. alumninätverk

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
25000
Yale Faculty of Engineering: 168987

9. Nobelpristagarpersonal

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2018.
3(Arizona State University)
MIT School of Engineering: 51

10. genomsnittligt ekonomiskt stöd

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
59.6$ million(Arizona State University)
Cornell College of Engineering: 245$ million

11. bidrag per elev och år

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
9573$(Arizona State University)
Division of Engineering and Applied Science: 38756$

12. kostnader för kost och logi

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
11436$(Arizona State University)
College of Technology and Innovation: 11436$

13. Forbes ranking

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2018
226(Arizona State University)
Yale Faculty of Engineering: 4

14. antal program

Skolan erbjuder ett bredare utbud av utbildningar att välja mellan. Det finns sannolikt många fler alternativ när man väljer vilka ämnen man skriver in sig på och man kan då specialisera sig i sitt intresseområde.
20
MIT School of Engineering: 109

15. Är medlem i Ivy League

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
College of Technology and Innovation(Arizona State University)
37% har det

16. genomsnittlig antagning SAT-poäng

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
1105(Arizona State University)
Boston College of Engineering: 2016

17. citerade forskare

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2018.
13(Arizona State University)
MIT School of Engineering: 81

18. genomsnittligt SAT-poäng i matematik

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
560(Arizona State University)
Division of Engineering and Applied Science: 780

19. ARWU ranking

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2018.
79(Arizona State University)
MIT School of Engineering: 4

20. etablerat år

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1996
Brown School of Engineering: 1847

21. terminsavgifter per år

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
9724$
College of Technology and Innovation: 9724$

22. fritidsaktiviteter

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2018.
1014(Arizona State University)
Cornell College of Engineering: 1019

23. Har universitetssovsalar

Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
College of Technology and Innovation(Arizona State University)

24. procent kvinnliga studenter

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
38%
Yale Faculty of Engineering: 50%

25. inskrivna internationella studenter

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2018.
12%(Arizona State University)
Cornell College of Engineering: 31.15%

Topp 10 teknik- och ingenjörsskolor

Lägg till i jämförelse
    Jämför
    This page is currently only available in English.