100poäng

Columbia Law School

vs

Columbia Law School recension: 52 egenskaper och höjdpunkter

Columbia Law School
Columbia Law School
100
poäng

Varför är Columbia Law School bättre än genomsnittet?

 • Akademisk personal
  299vs133.82
 • Antal sökande
  6592vs4008.55
 • Antagningsfrekvens
  5.5%vs17.93%
 • Procent asiatiska studenter
  15.8%vs14.99%
 • Inskrivna studenter
  1332vs920.45
 • Etablerat år
  1858vs1877.73
 • U.S. News ranking
  11vs62.27
 • Forbes ranking
  5vs47.91

Viktiga uppgifter och ranking

Allmän information

1.akademisk personal

299

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

Columbia Law School

299

2.etablerat år

1858

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

1817

3.begåvning

7.6$ billion (Columbia University)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

32$ billion

4.citerade forskare

41 (Columbia University)

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2019.

Bäst

Stanford School of Law

103

5.brottsfrekvens campus

0.67% (Columbia University)

Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Cornell Law School

0.44%

6.dubbla utbildningsprogram

12 (Columbia University)

Visar hur stora möjligheterna till dubbelexamen är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Stanford School of Law

25

Antagning

1.antal sökande

6592

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

Columbia Law School

6592

2.procent manliga studenter

53.7%

Andelen kvinnliga och manliga studenter visar hur jämställt universitetet är gällande kön. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Sandra Day O'Connor College

59%

3.procent asiatiska studenter

15.8%

Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

NYU School of Law

19%

4.inskrivna studenter

1332

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

1800

5.genomsnittligt SAT-poäng i matematik

745 (Columbia University)

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

750

6.doktorander

1332

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

1800

Anläggningar

1.sovsalskapacitet

5200 (Columbia University)

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

13815

2.campusstorlek

1.21km² (Columbia University)

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Duke School of Law

34.8km²

3.bibliotekets samling

12311766 (Columbia University)

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Yale Law School

25850000

4.kostnader för kost och logi

11496$ (Columbia University)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Sandra Day O'Connor College

11436$

5.medicinska faciliteter

1 (Columbia University)

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

17

6.Har universitetssovsalar
Columbia Law School

Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.

Utmärkelser

1.Är medlem i Ivy League
Columbia Law School

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

2.Academy Awardvinnare

20 (Columbia University)

Academy Awards, numera officiellt känd som Oscarsgalan, är en rad årliga utmärkelser som delas ut för excellens inom filmskapande. Källa: Wikipedia, den 2019.

Bäst

NYU School of Law

31

3.Turing Awardvinnare

2 (Columbia University)

Turingpriset delas ut årligen av Association for Computing Machinery (ACM) till en person för insatser av teknisk natur som bidragit till datorindustrin. Turingpriset är erkänt som den högsta utmärkelsen inom datavetenskap och räknas som datavetenskapens nobelpris. Källa: ACM AM Turings hemsida, den 2019.

Bäst

Stanford School of Law

28

4.Nobelpristagarpersonal

60 (Columbia University)

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

66

5.Nobelpristagaralumni

22 (Columbia University)

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

67

6.antal fältmedaljer

1 (Columbia University)

Fieldsmedaljen, en internationell medalj för enastående upptäckter i matematik, är ett pris som delas ut till två, tre, eller fyra matematiker under 40 år vid varje internationell kongress arrangerad av den internationella matematikorganisationen International Mathematical Union (IMU), en kongress som äger rum vart fjärde år. Källa: IMU:s hemsida, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

5

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år

58292$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Industrial and Labor Relations

22565$

2.terminsavgift per år för internationella studenter

58292$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

School of Industrial and Labor Relations

22565$

3.ökning av terminsavgift

4.5% (Columbia University)

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Case School of Law

1.8%

4.bidrag per elev och år

37608$ (Columbia University)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

40000$

5.genomsnittligt ekonomiskt stöd

28.1$ million (Columbia University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2019.

Bäst

Cornell Law School

245$ million

Övrigt

1.U.S. News ranking

11 (Columbia University)

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

3

2.Forbes ranking

5 (Columbia University)

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2019

Bäst

Stanford School of Law

1

3.ARWU ranking

8 (Columbia University)

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2019.

Bäst

Harvard Law School

1

4.antal partneruniversitet

150 (Columbia University)

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2019.

Bäst

Duke School of Law

300

5.position i Times Higher Educations ranking

14 (Columbia University)

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

Stanford School of Law

2

Topp 10 juridiska fakulteter

Lägg till i jämförelse
  This page is currently only available in English.