100poäng

Columbia Law School

38poäng

Cornell Law School

Columbia Law School
Vinnare i jämförelsen
Cornell Law School
vs
vs

44 egenskaper som jämförs

Columbia Law School vs Cornell Law School

Columbia Law School
Cornell Law School
100
poäng
Columbia Law School
38
poäng
Cornell Law School

Varför är Columbia Law School bättre än Cornell Law School?

 • 191 mer akademisk personal
  ?

  299vs108
 • 2547 fler sökande
  ?

  6592vs4045
 • 23.5% lägre andel antagna
  ?

  5.5%vs29%
 • 2.11$ billion mer mottagna donationer
  ?

  7.6$ billionvs5.49$ billion
 • 1 068.00$ lägre undervisningsavgift
  ?

  58 292.00$vs59360$
 • 1 068.00$ lägre undervisningsavgift för internationella heltidsstudenter
  ?

  58 292.00$vs59360$
 • 3 bättre placering i US News rangordning av världens universitet
  ?

  11vs14
 • 14 bättre placering i Forbes rangordning av amerikanska högskolor
  ?

  5vs19

Varför är Cornell Law School bättre än Columbia Law School?

 • 2400 högre andel bostäder
  ?

  7600vs5200
 • 0.23% mindre kriminalitet på campus
  ?

  0.44%vs0.67%
 • 1 fler vinnare av Turingpriset
  ?

  3vs2
 • 18.21km² större campus
  ?

  19.42km²vs1.21km²
 • 3828234 större bibliotek
  ?

  16140000vs12311766
 • 216.9$ million högre genomsnittligt ekonomiskt stöd till studenter
  ?

  245$ millionvs28.1$ million
 • 3 fler vårdinrättningar
  ?

  4vs1
 • 19 fler idrottsanläggningar
  ?

  29vs10

Allmän information

1.akademisk personal
?

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.

Bäst

Columbia Law School

299

299

108

2.begåvning
?

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2020.

Bäst

Harvard Law School

32$ billion

7.6$ billion (Columbia University)

5.49$ billion (Cornell University)

3.citerade forskare
?

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2020.

Bäst

Stanford School of Law

103

4.brottsfrekvens campus
?

Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Cornell Law School

0.44%

5.dubbla utbildningsprogram
?

Visar hur stora möjligheterna till dubbelexamen är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Bäst

Stanford School of Law

25

4

6.förhållande elever till personal
?

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Columbia Law School

0:1

0:1

9.9:1

Antagning

1.antal sökande
?

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Bäst

Columbia Law School

6592

6592

4045

2.antagningsfrekvens
?

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Duke School of Law

4%

5.5%

29%

3.genomsnittligt SAT-poäng i matematik
?

SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Harvard Law School

750

4.doktorander
?

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Harvard Law School

1800

1332

596

5.inskrivna internationella studenter
?

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Yale Law School

29.4%

6.grundutbildningsstudenter
?

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Harvard Law School

6700

0

0

Anläggningar

1.sovsalskapacitet
?

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Harvard Law School

13815

2.campusstorlek
?

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Bäst

Duke School of Law

34.8km²

19.42km² (Cornell University)

3.bibliotekets samling
?

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Bäst

Yale Law School

25850000

4.kostnader för kost och logi
?

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Sandra Day O'Connor College

11 436.00$

11 496.00$ (Columbia University)

16 200.00$ (Cornell University)

5.medicinska faciliteter
?

Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Bäst

Harvard Law School

17

6.Har universitetssovsalar
?

Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.

Columbia Law School (Columbia University)
Cornell Law School (Cornell University)

Utmärkelser

1.Är medlem i Ivy League
?

Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Columbia Law School (Columbia University)
Cornell Law School (Cornell University)
2.Turing Awardvinnare
?

Turingpriset delas ut årligen av Association for Computing Machinery (ACM) till en person för insatser av teknisk natur som bidragit till datorindustrin. Turingpriset är erkänt som den högsta utmärkelsen inom datavetenskap och räknas som datavetenskapens nobelpris. Källa: ACM AM Turings hemsida, den 2020.

Bäst

Stanford School of Law

28

3.Nobelpristagarpersonal
?

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.

Bäst

Harvard Law School

66

4.Nobelpristagaralumni
?

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.

Bäst

Harvard Law School

67

5.Rhodesforskare
?

Rhodosstipendiet, uppkallat efter Cecil John Rhodes, är ett internationellt doktorandstipendium som låter utvalda utländska studenter studera vid universitetet i Oxford.[1] Detta var det första storskaliga programmet för internationella stipendier och anses i allmänhet vara världens mest prestigefyllda stipendium. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Bäst

Harvard Law School

332

6.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte
?

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.

Bäst

Harvard Law School

1

6

34

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år
?

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

School of Industrial and Labor Relations

22 565.00$

58 292.00$

59 360.00$

2.terminsavgift per år för internationella studenter
?

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

School of Industrial and Labor Relations

22 565.00$

58 292.00$

59 360.00$

3.ökning av terminsavgift
?

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Case School of Law

1.8%

4.bidrag per elev och år
?

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Harvard Law School

40 000.00$

37 608.00$ (Columbia University)

20 500.00$

5.genomsnittligt ekonomiskt stöd
?

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Bäst

Cornell Law School

245$ million

28.1$ million (Columbia University)

245$ million (Cornell University)

Övrigt

1.U.S. News ranking
?

US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2020.

Bäst

Harvard Law School

3

2.Forbes ranking
?

Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2020

Bäst

Stanford School of Law

1

3.ARWU ranking
?

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.

Bäst

Harvard Law School

1

4.position i Times Higher Educations ranking
?

The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Bäst

Stanford School of Law

2

Vilka är de bästa juridiska fakulteter?

Visa allt
This page is currently only available in English.