0poäng

Columbia School of Nursing

35poäng

Johns Hopkins Bloomberg School

Columbia School of Nursing
Johns Hopkins Bloomberg School
Vinnare i jämförelsen
vs
vs

41 egenskaper som jämförs

Columbia School of Nursing vs Johns Hopkins Bloomberg School

Columbia School of Nursing
Johns Hopkins Bloomberg School
0
poäng
Columbia School of Nursing
35
poäng
Johns Hopkins Bloomberg School

Varför är Columbia School of Nursing bättre än Johns Hopkins Bloomberg School?

 • 5.01$ billion mer mottagna donationer
  ?

  7.6$ billionvs2.59$ billion
 • 26 322.00$ lägre undervisningsavgift
  ?

  25 194.00$vs51516$
 • 26 322.00$ lägre undervisningsavgift för internationella heltidsstudenter
  ?

  25 194.00$vs51516$
 • 5 bättre placering i US News rangordning av världens universitet
  ?

  11vs16
 • 41 bättre placering i Forbes rangordning av amerikanska högskolor
  ?

  5vs46
 • 9 bättre placering i ARWU:s universitetsrankning
  ?

  8vs17
 • Är medlem i Ivy League
  ?
 • 30 högre genomsnittspoäng på matematik-delen av SAT-provet
  ?

  745vs715

Varför är Johns Hopkins Bloomberg School bättre än Columbia School of Nursing?

 • 3031 fler sökande
  ?

  3274vs243
 • 30% lägre andel antagna
  ?

  50%vs80%
 • 18.71x fler patentansökningar
  ?

  131vs7
 • 1 fler starkt citerade forskare
  ?

  1vs0
 • 0.54% mindre kriminalitet på campus
  ?

  0.13%vs0.67%
 • 1540 fler forskarstuderande
  ?

  2164vs624
 • 16 högre position i QS-rankingen avseende arbetsgivarens rykte
  ?

  4vs20
 • 16 högre position i QS-rankingen avseende akademiskt rykte
  ?

  4vs20

Allmän information

1.etablerat år

1892

1916

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.begåvning

7.6$ billion (Columbia University)

2.59$ billion (Johns Hopkins University)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2020.
3.citerade forskare

0

1

Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2020.
4.brottsfrekvens campus
Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.akademisk personal

74

619

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
6.förhållande elever till personal
Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Antagning

1.antal sökande

243

3274

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.
2.inskrivna internationella studenter

29%

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.inskrivna studenter

624

2164

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.doktorander

624

2164

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.antagningsfrekvens

80%

50%

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Anläggningar

1.sovsalskapacitet
Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.campusstorlek
Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.idrottsanläggningar
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
4.bibliotekets samling
Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.kostnader för kost och logi

11 496.00$ (Columbia University)

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.medicinska faciliteter
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Utmärkelser

1.patentansökningar

7

131

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.Är medlem i Ivy League
Columbia School of Nursing (Columbia University)
Johns Hopkins Bloomberg School (Johns Hopkins University)
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

20

4

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.
4.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

20

4

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.
5.Nobelpristagarpersonal
Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
6.Nobelpristagaralumni
Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.bidrag per elev och år

37 608.00$ (Columbia University)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.terminsavgifter per år

25 194.00$

51 516.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.terminsavgift per år för internationella studenter

25 194.00$

51 516.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.ökning av terminsavgift
Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.genomsnittligt ekonomiskt stöd

28.1$ million (Columbia University)

20.69$ million (Johns Hopkins University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Övrigt

1.U.S. News ranking
US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2020.
Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2020
Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.
4.position i Times Higher Educations ranking
The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Vilka är de bästa medicinska skolor?

Visa allt
This page is currently only available in English.