75poäng

Complutense University of Madrid

70poäng

Ludwig Maximilian University of Munich

Complutense University of Madrid
Vinnare i jämförelsen
Ludwig Maximilian University of Munich
vs
vs

19 egenskaper som jämförs

Complutense University of Madrid vs Ludwig Maximilian University of Munich

Complutense University of Madrid
Ludwig Maximilian University of Munich

Varför är Complutense University of Madrid bättre än Ludwig Maximilian University of Munich?

 • 56 fler fritidsaktiviteter erbjuds
  ?

  122vs66
 • 1001548 större bibliotek
  ?

  3001548vs2000000
 • 6321 mer akademisk personal
  ?

  7021vs700
 • 303 fler partneruniversitet och forskningsinstitutioner
  ?

  873vs570
 • 37554 fler inskrivna studenter
  ?

  86159vs48605
 • Har ett museum
  ?
 • 1300 fler studenter från internationella utbytesprogram
  ?

  1800vs500
 • 38378 mer studenter på grundnivå
  ?

  74771vs36393

Varför är Ludwig Maximilian University of Munich bättre än Complutense University of Madrid?

 • 1 744.00$ lägre undervisningsavgift
  ?
 • 9 682.00$ lägre kostnader för mat och boende
  ?

  397$vs10079$
 • 11 fler Nobelpristagare akademiskt anslutna till universitetet som föreläsare
  ?

  14vs3
 • 3.5% fler internationella heltidsstudenter
  ?

  15%vs11.5%
 • 23 fler Nobelpristagare
  ?

  27vs4
 • 1 744.00$ lägre undervisningsavgift för internationella heltidsstudenter
  ?
 • 277 fler forskarstuderande
  ?

  11665vs11388
 • 3.88x lägre ökning av undervisningsavgiften
  ?

  -100%vs25.8%

Allmän information

1.fritidsaktiviteter

122

66

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter, så som sport, drama, körer, forskningsresor, m.m. visar att universitetet inte bara stödjer studenternas akademiska intressen, utan även deras fritidsintressen. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.akademisk personal

7021

700

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
3.antal partneruniversitet

873

570

Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
4.etablerat år

1499

1472

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Antagning

1.inskrivna internationella studenter

11.5%

15%

Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.inskrivna studenter

86159

48605

Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.studenter från internationella utbytesprogram

1800

500

Ett internationellt utbytesprogram är ett program där studenter från en gymnasieskola eller ett universitet studerar utomlands vid en av institutionens partnerinstitutioner. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.grundutbildningsstudenter

74771

36393

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.doktorander

11388

11665

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

10 079.00$

397$

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.bibliotekets samling

3001548

2000000

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.Har universitetssovsalar
Complutense University of Madrid
Ludwig Maximilian University of Munich
Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
4.Har ett museum
Complutense University of Madrid
Ludwig Maximilian University of Munich
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Utmärkelser

1.Nobelpristagarpersonal

3

14

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
2.Nobelpristagaralumni

4

27

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
3.Är medlem i Ivy League
Complutense University of Madrid
Ludwig Maximilian University of Munich
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgifter per år

1 744.00$

0$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.terminsavgift per år för internationella studenter

1 744.00$

0$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.ökning av terminsavgift

25.8%

-100%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Vilka är de bästa universitet?

Visa allt
This page is currently only available in English.