71poäng

Cornell College of Arts and Sciences

Cornell College of Arts and Sciences
vs

Cornell College of Arts and Sciences recension: 51 egenskaper och höjdpunkter

Cornell College of Arts and Sciences

Varför är Cornell College of Arts and Sciences bättre än genomsnittet?

 • Akademisk personal
  ?

  600vs304.2
 • Inskrivna studenter
  ?

  11906vs4042.21
 • Studentkårer
  ?

  1019vs472.05
 • Förhållande elever till personal
  ?

  8:1vs9.57:1
 • Etablerat år
  ?

  1865vs1894.23
 • Doktorander
  ?

  1500vs1169.5
 • Genomsnittligt SAT-poäng i skrivande
  ?

  750vs714.06
 • Ökning av terminsavgift
  ?

  3.13%vs3.25%

Allmän information

1.akademisk personal

600

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
2.studentkårer

1019

Studentkårer, elevråd, fria studentkårer, studentsenater, studentföreningar, studentgillen eller elevgrupper är studentorganisationer som finns på många högskolor, universitet och gymnasieskolor. Inom den högre utbildningen har studentorganisationer ofta en egen byggnad på campus, tillägnad sociala, organisatoriska aktiviteter, representation och akademiskt stöd till medlemmarna. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.förhållande elever till personal

8:1

Ett mått på universitetets genomsnittliga personalstyrka. Visar hur många elever som delar på en lärare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.etablerat år

1865

Universitetets långa historia kan indikera goda traditioner och mer resurser. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.brottsfrekvens campus
Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.alumninätverk
En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Antagning

1.inskrivna internationella studenter
Hur stor andel av alla studenter som är internationella studenter visar mångfalden och ifall universitetet är attraktivt utomlands. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.inskrivna studenter
Inskrivna studenter omfattar både studenter på grundnivå och doktorander. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.doktorander

1500

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.genomsnittligt SAT-poäng i skrivande
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.grundutbildningsstudenter

4100

Grundutbildning är utbildningsnivån som ger dig din första högskoleexamen. När du studerar på ett större universitet har du bättre möjligheter till nätverksbyggande och vanligtvis tillgång till bättre resurser. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.genomsnittligt SAT-poäng i kritiskt läsande
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Anläggningar

1.Har universitetssovsalar
Cornell College of Arts and Sciences
Universitetet har egna studentbostäder. Dessa kan ge ett spännande socialt liv och ibland fungera billigare än privat boende.
2.Har ett museum
Cornell College of Arts and Sciences
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.sovsalskapacitet

7600

Antal studenter som kan få plats i studentbostäderna. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.kostnader för kost och logi

16 200.00$

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.bibliotekets samling

16140000

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
6.campusstorlek

19.42km²

Storleken på campus i kvadratkilometer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Utmärkelser

1.Är medlem i Ivy League
Cornell College of Arts and Sciences
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
2.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

99.7

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.
3.Nobelpristagaralumni

13

Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
4.Nobelpristagarpersonal

28

Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
5.Pulitzerprisvinnare

3

Pulitzerpriset är en amerikansk utmärkelse för prestationer inom tidningar och online-journalistik, litteratur och musikalisk komposition. Källa: http://www.pulitzer.org/, den 2020.
6.Turing Awardvinnare

3

Turingpriset delas ut årligen av Association for Computing Machinery (ACM) till en person för insatser av teknisk natur som bidragit till datorindustrin. Turingpriset är erkänt som den högsta utmärkelsen inom datavetenskap och räknas som datavetenskapens nobelpris. Källa: ACM AM Turings hemsida, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.terminsavgift per år för internationella studenter

42 300.00$ (Yale University)

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.terminsavgifter per år

42 300.00$ (Yale University)

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.ökning av terminsavgift
Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.bidrag per elev och år

38 170.00$ (Yale University)

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.genomsnittligt ekonomiskt stöd

245$ million

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Övrigt

1.Forbes ranking
Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2020
2.ARWU ranking
Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.
3.U.S. News ranking
US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2020.
4.antal partneruniversitet
Antalet partneruniversitet och forskningsinstitutioner visar hur stora elevernas möjligheter till utbyten och forskning utomlands är. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.position i Times Higher Educations ranking
The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.

Vilka är de bästa fakulteter för konst och design?

Visa allt
This page is currently only available in English.