75poäng

Cornell College of Engineering

100poäng

MIT School of Engineering

Cornell College of Engineering
MIT School of Engineering
Vinnare i jämförelsen
vs
vs

47 egenskaper som jämförs

Cornell College of Engineering vs MIT School of Engineering

Cornell College of Engineering
MIT School of Engineering
75
poäng
Cornell College of Engineering
100
poäng
MIT School of Engineering

Varför är Cornell College of Engineering bättre än MIT School of Engineering?

 • Är medlem i Ivy League
  ?
 • 139.2$ million högre genomsnittligt ekonomiskt stöd till studenter
  ?

  245$ millionvs105.8$ million
 • 0.5% mindre kriminalitet på campus
  ?

  0.44%vs0.94%
 • 3.15% fler internationella heltidsstudenter
  ?

  31.15%vs28%
 • 569 fler fritidsaktiviteter erbjuds
  ?

  1019vs450
 • 19 fler idrottsanläggningar
  ?

  29vs10
 • 4495000 större bibliotek
  ?

  7600000vs3105000
 • 9.77% färre elever per lärare
  ?

  12:1vs13.3:1

Varför är MIT School of Engineering bättre än Cornell College of Engineering?

 • 17 mer akademisk personal
  ?

  264vs247
 • 924$ lägre kostnader för mat och boende
  ?

  12 744.00$vs13668$
 • 1.61x fler patentansökningar
  ?

  2240vs1390
 • 23 fler Nobelpristagare akademiskt anslutna till universitetet som föreläsare
  ?

  51vs28
 • 14 fler Nobelpristagare
  ?

  27vs13
 • 2 högre sammansatt genomsnittspoäng på ACT-provet
  ?

  33.5vs31.5
 • 11.3% lägre andel antagna
  ?

  6.7%vs18%
 • 72400 större alumninätverk
  ?

  119000vs46600

Allmän information

1.akademisk personal

247

264

Mängden akademisk personal. Uppgifterna är hämtade från nationella källor så som nationella undervisningsministeriet, nationella statistikbyrån, högskole- och universitetsriksförbundet och nationella rektorskonferensen.
2.alumninätverk

46600

En alumniförening är en sammanslutning av akademiker, eller av före detta studenter (alumner) i allmänhet. I Storbritannien och USA bildar alumner från universitet, högskolor och fristående skolor grupper med alumner från samma studentorganisation, t.ex. studentföreningar och kårer. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Antalet starkt citerade forskare inom 21 olika ämneskategorier. Dessa personer är de mest citerade inom varje kategori. Thomson Reuters, som sammanställde uppgifterna åt THE, genomsökte 6 miljoner tidskriftsartiklar som publicerats under en femårsperiod och beräknade de hur många gånger dessa artiklar hade citerats av andra forskare. Källa: Thomson Reuters, den 2020.
4.brottsfrekvens campus
Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.antal program

20

109

Skolan erbjuder ett bredare utbud av utbildningar att välja mellan. Det finns sannolikt många fler alternativ när man väljer vilka ämnen man skriver in sig på och man kan då specialisera sig i sitt intresseområde.
6.begåvning

5.49$ billion (Cornell University)

En donation är en överföring av pengar eller egendom till en institution. I USA är donationer ofta en viktig del av utbildningsinstitutionernas finansiella hälsa. Alumner eller vänner till institutionen bidrar ibland med kapital till donationerna. Källa: Wikipedia, den 2020.

Antagning

1.genomsnittlig sammansatt ACT-poäng
ACT är ett standardiserat prov framtaget av företaget ACT för att mäta prestation på highschool och användas vid collegeantagning i USA. Poängen på ACT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.antagningsfrekvens

18%

Visar hur stor andel av de sökande som antogs av universitetet. Låg andel antagna gör det svårt att komma in, men kan också indikera prestige och hög utbildningsnivå. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.genomsnittlig antagning SAT-poäng
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.genomsnittligt SAT-poäng i matematik
SAT är ett standardiserat prov för collegeantagning i USA. Poängen på SAT-provet indikerar hur svårt det är att komma in på ett universitet och kan även visa nivån på utbildningskraven. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.doktorander

1812

2019

Stor andel masterstudenter och doktorander kan visa att universitetet fokuserar på forskning. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
6.antal sökande

9374

Ett stort antal sökande kan tyda på att universitet har en hög efterfrågan och har en god image och ett bra rykte.

Anläggningar

1.kostnader för kost och logi

13 668.00$

12 744.00$

Ungefärlig kostnad för mat och boende i studentbostäderna per akademiskt år. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
3.bibliotekets samling

7600000

Ett större bibliotek innebär att universitetet kan erbjuda sina studenter fler böcker, tidskrifter, onlineresurser m.m. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
4.Har ett museum
Cornell College of Engineering (Cornell University)
MIT School of Engineering (Massachusetts Institute of Technology)
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
Källa: Wikipedia, 2020; stadens officiella hemsida, 2020.
Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.

Utmärkelser

1.patentansökningar

1390

2240

Patentansökan är en ansökan under behandling på en patentbyrå för beviljande av ett patent på uppfinningen som beskrivs och patentsöks genom ansökan. Antalet ansökningar visar hur kreativa och uppfinningsrika studenterna är. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
Det totala antalet alumner från institutionen som vunnit Nobelpris och Fieldsmedaljer. Alumner definieras som de som erhållit kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen från institutionen. Källa: Nobelprisets hemsida, den 2020.
4.Är medlem i Ivy League
Cornell College of Engineering (Cornell University)
MIT School of Engineering (Massachusetts Institute of Technology)
Ivy League är en idrottskonferens som besöks av idrottslag från åtta privata institutioner för högre utbildning i nordöstra USA. Det är även vanligt att namnet används för att hänvisa till de åtta skolorna som en grupp och dessutom används termen Ivy League för att associera till akademisk excellens, selektiv antagning och social elitism. Källa: universitetets officiella hemsida, den 2020.
5.position i QS-ranking gällande akademiskt rykte

24

1

Academic Reputation Index är en central del av QS World University Rankings® och påverkar resultatet med 40 %. Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till akademiker över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.
6.position i QS-ranking avseende arbetsgivarrykte

24

1

Resultaten är baserade på svaren i en enkät som delas ut till arbetsgivare över hela världen från en rad olika källor. Källa: Top Universities QS Ranking, den 2020.

Avgifter & finansiellt stöd

1.genomsnittligt ekonomiskt stöd

245$ million (Cornell University)

En generell summa av ekonomiskt stöd till studenter, i miljoner dollar. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
2.bidrag per elev och år

19 125.00$

Genomsnittssumman för finansiering som är tillgänglig för en student per akademiskt år (stipendier och/eller ekonomiskt stöd som tilldelas berättigade studenter). Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
3.ökning av terminsavgift

0.49%

Lägre tillväxttakt för undervisningsavgiften visar att kostnaden för att studera vid universitetet ökar långsammare. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
4.terminsavgift per år för internationella studenter

47 286.00$

41 300.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.
5.terminsavgifter per år

47 286.00$

41 300.00$

Undervisningsavgift avser en avgift för den pedagogiska undervisningen under den högre utbildningen. Källa: universitetets officiella statistik, den 2020.

Övrigt

Academic Ranking of World Universities (ARWU) använder sex objektiva indikatorer för att rangordna världens universitet, antalet alumner eller anställda som vinner Nobelpris eller Fieldsmedaljer, antal högt ställda forskare som valts ut av Thomson Scientific, antal artiklar som publicerats i naturvetenskapliga tidskrifter, antal artiklar som indexerats i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index och prestandan i förhållande till universitetets storlek. Källa: ARWU, den 2020.
Enligt Forbes årliga lista över USA:s 650 bästa högskolor. Rankningen fokuserar på det som betyder mest för studenterna: undervisningens kvalitet, bra karriärmöjligheter, hög andel som tar examen och låg skuldsättning. Källa: Forbes, den 2020
3.position i Times Higher Educations ranking
The Times Higher Education World University Rankings är en årlig ranking som publiceras av den brittiska tidningen "Times Higher Education". Informationen levereras av Thomson Reuters och ger resultatbaserad information. Huvudsakliga rankingindikatorer baseras på universitetens centrala uppdrag, undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell utblick.
US News rankar världens bästa universitet, baserat på QS World University Rankings, och utvärderar och identifierar världens främsta universitet i länder som Storbritannien, Australien, Kina m.m. Källa: US News, den 2020.

Vilka är de bästa teknik- och ingenjörsskolor?

Visa allt
This page is currently only available in English.